Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Prezentacje /
Not for sale

(4327)
Aukcje numizmatyczne WDA i GDA (3713)
Aukcje internetowe GDA (435)
Monety Getta w Łodzi (30)
Historia Poczty Gdyni do 1945 (146)
Gdynia - zabytki - przyroda (3)

CHYLONIA - 1871.03.23 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego, zwolnionego z opłaty pocztowej zawierającego 3 talary 11 srebrnych groszy i 3 fenigi, wysłanego z Chyloni. Druk w kolorze czerwonym przeznaczony dla sum nie większych niż 500 talarów.

Prezentacja
gda000003092
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1873.10.01 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK BEZ GODZINY

List wysłany z Małego Kacka do Oksywia przez Chylonię (obecnie wszystkie te miejscowości należą do Gdyni). Znaczek skasowany datownikiem jednoobrączkowym "KLEIN-KATZ / 1.10 / ...". Datownik Chyloni: "KIELAU / 1.10 / ...N".

Prezentacja
gda000003094
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1875.05.31 - DATOWNIK BEZ GODZINY oraz URZĘDOWA PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Zwrotne poświadczenie doręczenia dokumentu sądowego. Jednoobrączkowy datownik bez oznaczenia godziny nadania: "KLEIN-KATZ / ... / 75" oraz urzędowa pieczęć do laku agencji pocztowej Mały Kack odbita tuszem.

Prezentacja
gda000003096
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1898.02.08 - DATOWNIK/GODZINNIK Z ODWRÓCONĄ GODZINĄ

Zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki. Jednoobrączkowy datownik/godzinnik "KLEIN-KATZ / 8 2 / 98 / 7-8N." z omyłkowo odwróconym oznaczeniem godziny. Odbiorczy datownik "ZOPPOT / 8 2 / 98 / * 6-7N. *".

Prezentacja
gda000003098
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1917.05.17 - DATOWNIK/GODZINNIK Z NAZWĄ POWIATU

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego skierowanego do adresata "Grablonski" z Kolibek. Odbity datownik "KLEIN-KATZ / (KR.NEUSTADT / WESTPR.) / 18 5 17 / * 6-7 N *".

Prezentacja
gda000003095
zbiory_ms

CHYLONIA - 1898.12.31 - DRUGI DATOWNIK CHYLONI

Karta pocztowa opłacona znaczkiem za 5 fenigów. Znaczek skasowany datownikiem Chyloni wprowadzonym w roku 1895 i stosowanym do roku 1920.

Prezentacja
gda000003091
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.03.12 - PIERWSZY DATOWNIK jako KASOWNIK i STEMPEL NADAWCZY

Karta pocztowa wysłana z Gdyni do Gdańska. Znak opłaty skasowany pierwszym datownikiem Gdyni z gwiazdką: "GDINGEN / 12 3 / 83 / *".

Prezentacja
gda000003100
zbiory_ms

GDYNIA - 1882.11.23 - PIERWSZY DATOWNIK jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Na awersie ramkowy datownik Pelplina. Na rewersie pierwszy datownik Gdyni odbity w trzecim miesiącu istnienia agencji pocztowej. Adresat Roszczynialski.

Prezentacja
gda000003103
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.06.14 - PIERWSZY DATOWNIK w OSTATNIM ROKU STOSOWANIA

List wysłany z Gdyni do Swarzewa przez Puck. Znaczek za 10 fenigów skasowany pierwszym datownikiem Gdyni w ostatnim roku stosowania tego datownika.

Prezentacja
gda000003104
zbiory_ms

GDYNIA - 1888.01.24 - DRUGI DATOWNIK/GODZINNIK

Cięższy list zwykły opłacony znaczkiem za 20 fenigów. Znaczek skasowany drugim datownikiem Gdyni z oznaczeniem godziny: "GDINGEN / 24 1 / * 88 * / 4-5N.". Na rewersie odbiorczy datownik ramkowy Wejherowa.

Prezentacja
gda000003101
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.18 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

Karta poczty polowej wysłana do Krakowa z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni - z oznaczeniem godziny. Stempel dodatkowy ośrodka rehabilitacyjnego odbity kolorze fioletowym. Stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Prezentacja
gda000003105
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.08 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

List poczty polowej, zwolniony z opłaty pocztowej, wysłany do Bydgoszczy z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni. Dodatkowy stempel ośrodka rehabilitacji odbity w kolorze czarnym oraz stempel drugiego regimentu grenadierów IX (?) batalionu.

Prezentacja
gda000003106
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.09.20 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Prezentacja
gda000003107
zbiory_ms

GDYNIA - 1895.06.02 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Prezentacja
gda000003108
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.04.18 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Prezentacja
gda000003109
zbiory_ms

GDYNIA - 1911.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Prezentacja
gda000003110
zbiory_ms

GDYNIA - 1922.05.22 - PIERWSZY POLSKI DATOWNIK - Z NAZWĄ STAROSTWA

Karta pocztowa opłacona parą 4-markowych znaczków Fi.117. Znaczki skasowane pierwszym polskim datownikiem "GDYNIA (STAR.WEJHEROWO)".

Prezentacja
gda000003114
zbiory_ms

GDYNIA 1928.02.09 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Na polecenie Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy, zlikwidowano Agencję i utworzono Urząd P.T. klasy IV, który był przeklasyfikowany w 1926 roku do klasy III, a w 1928 roku do klasy II. "GDYNIA / 10.VII 1926 /a". Drugi polski datownik U.P.GDYNIA. "GDYNIA / 9.II.28 /a".

Prezentacja
gda000003115
zbiory_ms

GDYNIA - 1920.11.22 - DRUGI NIEMIECKI DATOWNIK jako STEMPEL ODBIORCZY

List urzędowy z Pelplina do Gdyni. Drugi niemiecki datownik "GDINGEN" użyty jako stempel odbiorczy.

Prezentacja
gda000003119
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1928.02.09 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Widokówka opłacona trzema znaczkami Fi.208. Znaczki skasowane datownikiem "GDYNIA 1" / *h*".

Prezentacja
gda000003116
zbiory_ms

GDYNIA PORT POLSKI - 1922.07.30 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List polecony opłacony trójką 25-groszowych znaczków Fi.244. Datownik "GDYNIA PORT POLSKI / GDYNIA 1 c /**". Najrzadszy datownik tego typu.

Prezentacja
gda000003117
zbiory_ms

GDYNIA PORT POLSKI - 1939.08.07 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List zwykły opłacony 25-groszowym znaczkiem Fi.314. Datownik "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / i / **" Brak rusztu poniżej napisu "GDYNIA 1". Ostatnia odmiana tego kasownika, spotykana tylko na korespondencji z 1939 roku.

Prezentacja
gda000003118
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1938.03.25 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Zastępczy adres pomocniczy z 30-groszowym znaczkiem dopłaty Fi.D86. Znaczek skasowany kasownikiem "GDYNIA 1. / 25.III.38 / *k* /".

Prezentacja
gda000003120
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1938.06.30 / 1938.07.02 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Dwa zlecenia inkasowe z datownikami: "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / 30 VI 38 23 / i / **" ; "GDYNIA 1 / 4.VII.38 / *n* /" ; "GDYNIA 1 / 7.VII.38 / *o* /".

Prezentacja
gda000003121
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1936.12.23 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List opłacony jako druk znaczkiem 5-groszowym Fi.280. Datownik "WITAJ GWIAZDKO / ZŁOTA / GDYNIA 1 / 23.XII.36 / ***" stosowany w styczniu i grudniu 1936 roku.

Prezentacja
gda000003123
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.12.21 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Kartka opłacona znaczkiem 5-groszowym Fi.294. Datownik "GDYNIA 1 / 21.XII.37 / *** / WESOŁYCH ŚWIĄT" stosowany w grudniu 1937 roku.

Prezentacja
gda000003122
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1934 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Widokówka opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.240. Datownik "GDYNIA 1 / m / GDYNIA CIĘ OCZEKUJE MORZE CIĘ WITA". Stempel propagandowy "Święto Morza 1934 / Powszechny Zlot Młodzieży / w Gdyni".

Prezentacja
gda000003124
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1939.05.29 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List miejscowy przefrankowany. Znaczek przedrukowy "Kopiec Marszałka Piłsudkiego" oraz znaczki wydane dla polskiej placówki pocztowej na terytorium W.M.Gdańska - "Port Gdańsk" - skasowane datownikiem okolicznościowym "PIERWSZA / WYSTAWA / ZBIORÓW / GDYŃSKIEGO / TOWARZYSTWA / FILATELISTÓW". Na rewersie naklejona 50-groszowa cegiełka Komitetu Floty Narodowej.

Prezentacja
gda000003125
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1931.08.31 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List zwykły. Stempel zwalniający od opłaty pocztowej. Stempel listowy Komisariatu Rządu w Gdyni. Datownik "GDYNIA / CIĘ OCZEKUJE / MORZE CIĘ WITA". Jest to pierwszy datownik mechaniczny z nakładką propagandową stosowany od 1931 do 1935 roku.

Prezentacja
gda000003126
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1933.06.26 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Widokówka opłacona 5-groszowym znaczkiem Fi.242. Znaczek skasowany datownikiem z nakladką propagandową: "1933 - ŚWIĘTO MORZA - 1933 / MORZE I KOLONJE / TO / POTĘGA POLSKI" stosowaną w 1933 roku.

Prezentacja
gda000003127
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1930.06.06 - FRANKATURY MECHANICZNE

Druk powyżej 24 gramów. Frankatura mechaniczna 2 x 5gr C.7. - PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "ŻEGLUGA POLSKA".

Prezentacja
gda000003128
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1931.08.31 - FRANKATURY MECHANICZNE

Karta pocztowa miejscowa. Frankatura mechaniczna 10gr "C.27. - KOMUNALNA / KASA / OSZCZĘDNOŚCI / miasta Gdyni"

Prezentacja
gda000003129
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1935.05.10 - FRANKATURY MECHANICZNE

Nie wykorzystana koperta na cięższy list zamiejscowy z odbitym znakiem frankatury mechanicznej "FA-082. "PANTAREI" S.A. / GDYNIA".

Prezentacja
gda000003130
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.03.31 - FRANKATURY MECHANICZNE

Druk o wadze powyżej 20 gramów. Frankatura mechaniczna 10 groszy "FA-007. TOWARZYSTWO / SPEDYCYJNE / J.H. BACHMANN Z OGR. ODP./ GDYNIA".

Prezentacja
gda000003131
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.09.16 - FRANKATURY MECHANICZNE

Koperta okienkowa listu zamiejscowego z 25-groszową frankaturą mechaniczną "FA-037. WARTRANS / GDYNIA".

Prezentacja
gda000003132
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1939.08.14 - FRANKATURY MECHANICZNE

Druk o wadze do 20 gramów. Frankatura mechaniczna "FA-018. American Scantic Line w Polsce z ogr. odp. Gdynia Nabrzeże Polskie".

Prezentacja
gda000003133
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1936.06.22 - FRANKATURY MECHANICZNE

List zagraniczny do Berlina. 55-groszowa frankatura mechaniczna "FA-051. BERGRNSKE / BALTIC TRANSPORTS LTD. / SPÓŁKA Z OGR. ODP. / GDYNIA (POLAND)...".

Prezentacja
gda000003134
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.05.08 - FRANKATURY MECHANICZNE

List zamiejscowy do 20 gramów. 50-groszowa frankatura mechaniczna "FA-051. BERGTRANS / TOWARZYSTWO ŻEGLUGOWE / SPÓŁKA Z OGR. ODP. / GDYNIA (POLAND) / P.O. BOX 122".

Prezentacja
gda000003135
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1929.08.18 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "GDAŃSK"

Karta pocztowa (widokówka statku pasażerskiego "Gdańsk") opłacona znaczkiem 15-groszowym Fi.240. Stempel dodatkowy "P.P. ŻEGLUGA POLSKA / SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "GDAŃSK"". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 1 / 18.VIII.29. / *i*".

Prezentacja
gda000003136
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1928.06.09 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "GDAŃSK"

Karta pocztowa (widokówka "Kamienna Góra") niewystarczająco opłacona 10-groszowym znaczkiem Fi.209. Stempel dodatkowy "P.P. ŻEGLUGA POLSKA / SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "GDAŃSK"". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 1 / 9.VI.28. / *i*". Brak znaczka dopłaty za 6 groszy (odklejony).

Prezentacja
gda000003137
zbiory_ms

GDYNIA 1 1928.08.03 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "HANKA"

Karta pocztowa (widokówka "Chełmno-Klasztor") opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.210. Stempel dodatkowy "P.P.ŻEGLUGA POLSKA /SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "HANKA". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 1 / -3.VIII.28 14 / *h*".

Prezentacja
gda000003138
zbiory_ms

GDYNIA 1 1931.06.26 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "JADWIGA"

Karta pocztowa (widokówka "Parostatek Jadwiga") opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.240. Stempel dodatkowy "P.P.ŻEGLUGA POLSKA /SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "JADWIGA"" oraz stempel pamiątkowy "Pamiątka z przejażdżki / SS. "JADWIGA" / po Bałtyku". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / 26.VI.31 12 / g / **".

Prezentacja
gda000003139
zbiory_ms

GDYNIA 1 1931.06.16 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "WANDA"

Karta pocztowa (widokówka "ŻEGLUGA POLSKA - WANDA") opłacona 15-groszowym znaczkiem dla polskich placówek pocztowych w Gdańsku - nadruk "PORT GDAŃSK". Znaczek przyklejony na stronie widokowej skasowany datownikiem "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / 26.VI.31 12 / g / **" Stempel dodatkowy "P.P.ŻEGLUGA POLSKA /SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "WANDA"". Przesyłka opłacona zgodnie z taryfą znaczkiem tolerowanym na terenie RP.

Prezentacja
gda000003140
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.06.11 - STEMPEL DODATKOWY SKRZYNKI OKRĘTOWEJ SS "WANDA"

Karta pocztowa (widokówka "Gdynia-P.J.M.") opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.296. Stempel dodatkowy "P.P.ŻEGLUGA POLSKA /SKRZYNKA / OKRĘTOWA / S.S. "WANDA"". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 1 / 11.VII. 37. / *a*".

Prezentacja
gda000003141
zbiory_ms

HEL - 1929.08.25 - STEMPEL DODATKOWY PRZYSTANI GDYNIA

Karta pocztowa (widokówka) opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.240. Gumowy stempel dodatkowy: "P.P. ŻEGLUGA POLSKA / SKRZYNKA / PRZYSTANI / GDYNIA". Znaczek skasowany kasownikiem "HEL / 25.8.29. / *b*".

Prezentacja
gda000003142
zbiory_ms

GDYNIA ORŁOWO (POŚREDNICTWO) - 1938.08.23 - STEMPEL DODATKOWY PRZYSTANI GDYNIA ZMIENIONY

Karta pocztowa (widokówka "Orłowo-Deptak") ze stemplem dodatkowym "P.P. ŻEGLUGA POLSKA / SKRZYNKA / PRZYSTANI / GDYNIA" o zmienionym kroju, opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.296. Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA - ORŁOWO"/ 23.8.38 / *c*".

Prezentacja
gda000003143
zbiory_ms

GDYNIA 2 - 1923.08.22 - URZĄD SEZONOWY

Gdańska karta pocztowa opłacona parą znaczków Fi.139. Znaczki skasowane datownikiem sezonowego UPT Gdynia 2. Niezrozumiała opłata - 600 marek polskich zamiast 300 marek polskich.

Prezentacja
gda000003144
zbiory_ms

GDYNIA 2 - 1926.08.16 - URZĄD SEZONOWY

Karta pocztowa opłacona znaczkami Fi.205 (na pomoc dla bezrobotnych) oraz Fi.209. Znaczki skasowane datownikiem "GDYNIA 2 / 16.VIII.26 / * /" sezonowego urzędu pocztowego.

Prezentacja
gda000003145
zbiory_ms

GDYNIA 3 (OKSYWIE) - 1936.05.10 - OPŁATA ULGOWA dla ŻOŁNIERZY i PODOFICERÓW SŁUŻBY CZYNNEJ

Karta pocztowa do pięciu wyrazów (widokówka ss "Pułaski") opłacona ulgowo 5-groszowym znaczkiem Fi.280. Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 3 / 10.V.36 / *a*". Stempel "MARYNARKA WOJENNA / O.R.P. "WILJA" oraz stempel "Opłata ulgowa / rozp. M.P.i T.Nr. PW. 501/70 z r. 1933".

Prezentacja
gda000003146
zbiory_ms

GDYNIA 3 (OKSYWIE) - 1936.05.20 - OPŁATA ULGOWA dla ŻOŁNIERZY i PODOFICERÓW SŁUŻBY CZYNNEJ

Karta pocztowa (widokówka "Dworzec Morski") opłacona ulgowo znaczkiem 10-groszowym Fi.252. Stempel "Opłata ulgowa / rozp. M.P.i T.Nr. PW. 501/70 z r. 1933". Stempel "O.R.P. "BAŁTYK / II . Oddział". Znaczek skasowany datownikiem "GDYNIA 3 / 20.V.36 / *a*".

Prezentacja
gda000003147
zbiory_ms
Liczba pozycji: 4327   Liczba stron: 87 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87