Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Prezentacje /
Not for sale

(4327)
Aukcje numizmatyczne WDA i GDA (3713)
Aukcje internetowe GDA (435)
Monety Getta w Łodzi (30)
Historia Poczty Gdyni do 1945 (146)
Gdynia - zabytki - przyroda (3)

A1-0256 SZELĄG GDAŃSKI - 1753 WR - CZYSTE SREBRO

Szeląg gdański - 1753 WR. Czyste srebro. Kopicki 7717 R5, CNG 400-Ib. Stan: 2/2-. Prawie na całej powierzchni piękny połysk pod delikatną patyną. Piękna prezencja. Rzadka i atrakcyjna próba.

Prezentacja
gda000004605
archiwum_wg

A1-0257 SZELĄG GDAŃSKI - 1761 REOE - CZYSTE SREBRO

Szeląg gdański - 1761 REOE. Czyste srebro. Kopicki 7724 R5, CNG 402-IIb. Stan: 2-/3+. Przewaga połysku pod delikatną patyną. Bardzo dobra prezencja. Rzadka i atrakcyjna próba.

Prezentacja
gda000004607
archiwum_wg

A1-0258 SZELĄG GDAŃSKI - 1761 REOE

Szeląg gdański - 1761 REOE. Kopicki 7722 R2, CNG 402-II. Stan: 2-. Czytelne najbardziej wypukłe szczegóły, równe tłoczenie, jednolita brązowa patyna. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004608
archiwum_wg

A1-0259 SZÓSTAK GDAŃSKI - 1760 REOE

Szóstak gdański - 1760 REOE. Kopicki 7746 R2. Stan: 3+/2-. Prawie na całej powierzchni oryginalne srebrzenie z połyskiem menniczym. Na krawędzi mała wada blacghy. Bardzo dobra prezencja. Dość rzadka moneta w ładnym stanie zachowania.

Prezentacja
gda000004609
archiwum_wg

A1-0260 SZÓSTAK GDAŃSKI - 1763 R-OE - BARK LITERY E POD TARCZĄ HERBOWĄ

Szóstak gdański - 1763 R - OE. Brak litery E pod tarczą herbową. Mennica: jedna z mennic pruskich (?). Kopicki -, CNG -, 27 GGN 273 ten egzemplarz. Stan: 3+/2-. Prawie na całej powierzchni tła oryginalne srebrzenie, płytkie i niestaranne bicie. Dość dobra prezencja. Bardzo rzadka odmiana, dotychczas znana z tego jednego egzemplarza. Prawdopodobnie jest to odmiana pruskiego pochodzenia, jak można sądzić z dość niskiej próby srebra i niestarannego bicia typowego dla późnych efraimków. Duża rzadkość, być może unikat.

Prezentacja
gda000004610
archiwum_wg

A1-0261 ORT GDAŃSKI - 1760 REOE - DUŻY WIENIEC NA REWERSIE

Ort gdański - 1760 REOE. Duży wieniec na rewersie. Kopicki 7769 R2, CNG-420-IIa. Stan: 3+. Przewaga połysku w tle, bardzo delikatna patyna, trochę zbyt słabe wybicie, ale z zachowaniem pełnej cytelności. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004611
archiwum_wg

A1-0262 1/12 TALARA - 1763 F.W.ôF.

1/12 Talara - 1763 F.W.ôF. Mennica: Drezno. Kopicki 11551 R. Stan: 2+. Piękny połysk menniczy na całej powierzchni, delikatna złocista patyna, minimalna końcówka blachy. Piękna prezencja. Pospolita monetam lecz nieprzeciętny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004612
archiwum_wg

A1-0263 TALAR - 1763 St / F.W.ôF.

Talar - 1763 St / F.W.ôF. Mennica: Drezno. Kopicki 11559. Stan: 3. Bardzo ładna patyna podkreślająca rysunek. Bardzo dobra prezencja. Jeden z kilku wariantów.

Prezentacja
gda000004613
archiwum_wg

A1-0264 TALAR - 1767 EDC

Talar - 1767 EDC. Mennica: Drezno. Kopicki 11600 R2. Stan: 2/2+. Połysk na całej powierzchni tła, delikatna złocista patyna. Piękna prezencja. Zdecydowanie ponadprzeciętny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004614
archiwum_wg

A1-0265 TALAR - 1768 EDC

Talar - 1768 EDC. Mennica: Drezno. Kopicki 11601 R2. Stan: 3+. Resztki połysku pod patyną. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004615
archiwum_wg

A1-0266 SZÓSTAK PRÓBNY - 1766 FS

Szóstak próbny - 1766 FS. Mennica: Kraków. Plage 1, Kopicki 2285 R7, Berezowski 232 80 zł, Tyszkiewicz 35, H.Czapski 3071 R4. Od roku 1765 konsekwentnie wprowadzano w Polsce reformę walutową. Uniwersał ogłaszający wprowadzenie do obiegu nowych nominałów srebrnych ukazał się 10 lutego 1766 roku. Stare monety miały pozostać w obiegu tylko do początków września...

Prezentacja
gda000004617
archiwum_wg

A1-0267 SZELĄG - BEZ DATY

Szeląg bez daty. Monogram mały. Mennica: Kraków. Plage 4, Kopicki 2157 R8, Berezowski 1 ? ( ca ), Tyszkiewicz 50?, H.Czapski 5348 R8. Stan: 3+. Mocne i równe wybicie, piękna ciemnozielona lekko błyszcząca patyna, bardzo dobra prezencja. Bardzo rzadka moneta; przez niektórych uważana za próbną. Wysokie notowania we wszystkich katalogach. Plage notuje dwa typy bez daty: z małym monogramem i skupionymi napisami na rewersie oraz z dużym monogramem i rozsuniętymi napisami na rewersie. Tu oferujemy ten pierwszy typ.

Prezentacja
gda000004618
archiwum_wg

A1-0268 GROSZ MIEDZIANY - 1765 "g"

Grosz miedziany - 1765 g. Wieniec z podwójnych i potrójnych listków, bez jagódek. Mennica: Kraków. Plage 25. Stan: 2-. Jasnobrązowa gładka patyna, staranne bicie. Bardzo dobra prezencja. Istnieje co najmniej 20 typów groszy z roku 1765. Niektóre z nich mogą być pochodzenia pruskiego. Żaden z dotychczas opublikowanych katalogów nie zawiera szczegółowych ocen rzadkości poszczególnych typów.

Prezentacja
gda000004619
archiwum_wg

A1-0269 GROSZ MIEDZIANY - 1767 "G"

Grosz miedziany - 1767 G. Duży monogram pod płaską koroną. Wieniec z podwójnych i potrójnych listków, bez jagódek. Mennica: Kraków. Plage 90. Stan: 2-/3+. Ciemnobrązowa patyna, staranne bicie. Bardzo dobra prezencja. Istnieje co najmniej 26 typów groszy z roku 1767. Niektóre z nich mogą być pochodzenia pruskiego. Żaden z dotychczas opublikowanych katalogów nie zawiera szczegółowych ocen rzadkości poszczególnych typów.

Prezentacja
gda000004620
archiwum_wg

A1-0270 GROSZ MIEDZIANY - 1772 "g"

Grosz miedziany - 1772 g. Długie końce gałązek w wieńcu. Mennica: Warszawa. Plage 104, Tyszkiewicz 1,5. Stan: 2/2-. Przewaga połysku pod delikatna czerwonobrązową patyną, nieznaczne zanieczyszczenia blachy. Bardzo dobra prezencja. Rzadszy rocznik. Jeden z dwóch wariantów występujących w tym roczniku.

Prezentacja
gda000004622
archiwum_wg

A1-0271 GROSZ MIEDZIANY - 1783 EB

Grosz miedziany - 1783 EB Długie końce gałązek w wieńcu. Mennica: Warszawa. Plage 121. Stan: 3+. Dobrze czytelne perełki na obręczach koron, ciemnobrązowa trochę niejednolita patyna. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004623
archiwum_wg

A1-0272 GROSZ MIEDZIANY - 1787 EB

Grosz miedziany - 1787 EB. "GROSZ Z MIEDZI KRAIOWEY". Mennica: Warszawa. Plage 128 , Kopicki 2218 R4, Berezowski 73 - 10zł, Tyszkiewicz 6. Stan: 3. Częściowo czytelne perełki na obręczach koron, dość mocne i równe wybicie, piękna ciemnozielona lekko błyszcząca patyna. Dobra prezencja. Grosze z takim napisem wyemitowano w niewielkich nakładach w latach 1786, 1787 i 1788. Były to emisje okolicznościowe, mające upamiętnić fakt wydobycia w Polsce miedzi. Z podobnym mapisem wybito także trojaki oraz niezwykle rzadkie półgrosze. Są to monety lubiane i chętnie włączane do zbiorów. Spośród groszy najrzadszy jest rocznik 1786 (Berezowski 15 zł), rocznik 1787 niewiele ustępuje rzadkością poprzedniemu. Tylko ostatni rocznik - 1788, choć też dość rzadki, jest jesnak od poprzednich znacznie częściej spotykany.

Prezentacja
gda000004624
archiwum_wg

A1-0273 GROSZ MIEDZIANY - 1790 EB

Grosz miedziany - 1790 EB. Mennica: Warszawa. Plage 132. Stan: 2-. Czytelne perełki na obu koronach, małe skaleczenie na awwersie, ładna ciemna patyna. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004625
archiwum_wg

A1-0274 GROSZ MIEDZIANY - 1791 MV - ZNAK MENNICY "MV" ZAMIAST INICJAŁÓW EB

Grosz miedziany - 1791 MV. Znak mennicy MV zamiast inicjałów EB. Mennica: Warszawa. Plage 134, Kopicki 2224 R3, Tyszkiewicz 3, Berezowski 79 - 3zł. Stan: 3. Ładna brązowa patyna, jaśniejsza na wypukłościach, równe i mocne wybicie. Dobra prezencja. Znak Mennicy Warszawskiej zaczęto stosować na szerszą skalę w roku 1792. Znakiem tym były literki MV dla monet z napisami łacińskimi oraz literki MW dla monet z napisami polskimi. Tylko nieliczne grosze ze znakiem MV noszą datę 1791. Są to rzadkie monety. Oferujemy tu egzemplarz w bardzo atrakcyjnym, jak na ten wariant, stanie zachowania.

Prezentacja
gda000004627
archiwum_wg

A1-0275 GROSZ MIEDZIANY - 1792 MV

Grosz miedziany - 1792 MV. Mennica: Warszawa. Plage 136. Stan: 2-. W centrum trochę zbyt słaby nacisk stempla, lecz prawie na całej powierzchni połysk pod delikatną jasnobrązową patyną, na awersie wykruszenie stempla. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004628
archiwum_wg

A1-0276 GROSZ MIEDZIANY - 1793 MV

Grosz miedziany - 1793 MV. Mennica: Warszawa. Plage 137. Stan: 2-. Piękna ciemnobrązowa gładka patyna, na awertsie trochę drobnych zadrapań.

Prezentacja
gda000004629
archiwum_wg

A1-0277 TROJAK MIEDZIANY - 1766 G

Trojak miedziany - 1766 G. Mennica: Warszawa (?) lub Kraków. Literatura: Plage 156. Stan: NGC AU-50, s2-/2. Czytelne loki na skroni, gładka, jednolita ciemnobrązowa patyna. Dobra prezencja - zgodna ze stanem orzeczonym przez NGC. Piękna moneta. Plage notuje dwie zbliżone odmiany - z wąskimi i z szerokimi orłami (Plage 156 i 157).

Prezentacja
gda000004631
archiwum_wg

A1-0278 TROJAK MIEDZIANY - 1791 EB

Trojak miedziany - 1791 EB. Mennica: Warszawa. Plage 199. Stan: 3+. Ucho na portrecie jeszcze czytelne, ciemnobrązowa ładna patyna. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004632
archiwum_wg

A1-0279 10 GROSZY MIEDZIANYCH (1/3 ZŁOTEGO) - 1787 EB

10 Groszy miedzianych (1/3 Złotego) - 1787 EB. Mennica: Warszawa. Plage 232, Kopicki 2288. Stan: 3+/2-. Na prawie całej powierzchni tła oryginalne srebrzenie i lekko stłumiony połysk. Dobra prezencja. Pierwszy rok emisji tego nominału.

Prezentacja
gda000004633
archiwum_wg

A1-0280 10 GROSZY MIEDZIANYCH (1/3 ZŁOTEGO) - 1790 EB

10 Groszy miedzianych (1/3 Złotego) - 1790 EB. Mennica: Warszawa. Plage 235, Kopicki 2291. Stan: 2-/3+. Na prawie całej powierzchni tła oryginalne srebrzenie i minimalnie stłumiony połysk. Bardzo dobra prezencja. Pierwszy rok emisji tego nominału.

Prezentacja
gda000004634
archiwum_wg

A1-0281 ZŁOTÓWKA (4 GROSZE SREBRNE) - 1787 EB

Złotówka (4 Grosze Srebrne) - 1787 EB. Mennica: Warszawa. Plage 295, Kopicki 2376. Stan: 2-. Prawie na całej powierzchni połysk menniczy, trochę zbyt słabe wybicie, nieznaczny justunek na rewersie. Piękny połyskowy egzemplarz.

Prezentacja
gda000004635
archiwum_wg

A1-0282 DWUZŁOTÓWKA (8 GROSZY SREBRNYCH, 1/4 TALARA) - 17868 IS

Dwuzłotówka (8 Groszy srebrnych , 1/4 Talara) - 1768 IS. Mennica: Warszawa. Plage 315. Stan: NGC AU-50, s2/2+. Wyraźne loki na skroni, bardzo nieznaczny justunek na rewersie, częściowo polysk w tle. Bardzo dobra prezencja - zgodna ze stanem orzeczonym przez NGC. Piękna moneta. Plage notuje dwie zbliżone odmiany różniące się kształtem wieńca i korony (Plage 314 i 315).

Prezentacja
gda000004636
archiwum_wg

A1-0283 DWUZŁOTÓWKA (8 GROSZY SREBRNYCH, 1/4 TALARA) - 1783 EB

Dwuzłotówka (8 Groszy Srebrnych , 1/4 Talara) - 1783 EB. Mennica: Warszawa. Plage 335. Stan: 2-. Przewaga połysku w tle, delikatna patyna, prawie niezauważalny justunek, delikatna patyna. Bardzo dobra prezencja. Ceniony typ przejściowy z nowym portretem i starym rewersem bity w latach 1783-85.

Prezentacja
gda000004637
archiwum_wg

A1-0284 DWUZŁOTÓWKA (8 GROSZY SREBRNYCH, 1/4 TALARA) - 17889 EB

Dwuzłotówka (8 Groszy Srebrnych , 1/4 Talara) - 1789 EB. Mennica: Warszawa. Plage 341. Stan: 2+. Czytelne loki na skroni, na całej powierzchni piękny połysk menniczy, minimalny justunek na rewersie, na awersie na lewo od portretu ślad zapadania się stempla. Moneta bez patyny. Piękna prezencja.

Prezentacja
gda000004638
archiwum_wg

A1-0285 PÓŁTALAR PRÓBNY - 1771

Półtalar próbny - 1771. Późniejsza odbitka oryginalnych stempli. Głowa króla zwrócona w prawo, wokoło napis: STANISLAUS AUGUSTUS.D.G.REX POLON.M.D.LITU / Piec menniczy, u góry napis: VINCIT FRAUDEM , w odcinku data: 1771. Mennica: Warszawa. Plage 473. Tyszkiewicz 18 ( w przeciwieństwie do mniejszych nominałów, Tyszkiewicz nie rozróżnia w wycenie starych i nowych odbitek póltalarów i talarów ) Berezowski 386 - 50zł ( wycena dla starych odbitek ) 20.Aukcja WCN 563 ( ten sam egzemplarz ) cena uzyskana 4450zł + 10% H.Czapski 3130 R4 ( lecz tam egzemplarz poprawnej wagi - 10,18g ). Stan: 2. Czytelne najbardziej wypukłe szczegóły, połysk w tle i lekko matowy rysunek, w zagłębieniach złocista patyna. W tle ślady czyszczenia stempla w formie drobnych wypukłych rysek.

Prezentacja
gda000004640
archiwum_wg

A1-0286 PÓŁTALAR - 1778 EB

Półtalar - 1778 EB. Mennica: Warszawa. Plage 364, Kopicki 2473 R2. Stan: 3-/3. Równe i mocne wybicie, piękna patyna, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004641
archiwum_wg

A1-0287 PÓŁTALAR - 1788 EB

Półtalar - 1788 EB. Mennica: Warszawa. Plage 371 , Kopicki 2447 R. Stan: 3-/3. Równe i mocne wybicie, delikatna patyna, dobry naturalny wygląd. Najłatwiejszy do zdobycia polski półtalar.

Prezentacja
gda000004642
archiwum_wg

A1-0288 TALAR SZEŚCIOZŁOTOWY - 1794

Talar sześciozłotowy - 1794. Mennica: Warszawa. Plage 373, Kopicki 2487 R. Stan: 3+/3. Delikatna patyna, niewielki justunek.

Prezentacja
gda000004643
archiwum_wg

A1-0289 TALAR SZEŚCIOZŁOTOWY - 1795

Talar sześciozłotowy - 1795. Mennica: Warszawa. Plage 374, Kopicki 2488 R. Stan: 2+. Trochę zbyt słaby nacisk stempla, połysk menniczy w tle i lekko matowy rysunek, w powiększeniu widoczna luźna siatka mikrouszkodzeń. Piękny egzemplarz. Talary z roku 1795 są trochę rzadsze od rocznika 1794.

Prezentacja
gda000004645
archiwum_wg

A1-0290 TALAR - 1766 FS - BRAK KROPKI PO DACIE PO PRAWEJ 4 WYSTAJĄCE LIŚCIE U GÓRY WIEŃCA

Talar - 1766 FS. Brak kropki po dacie, po prawej 4 wystające liście u góry wieńca. Mennica: Warszawa. Plage 380, Kopicki 2456 R2. Stan: 2. Połysk na prawie całej powierzchni tła rewersu, na awersie przewaga połysku. Bardzo ładna ciemna lekko złocista patyna. Piękna prezencja. Jeden z trzech wariantów rewersu. Piękny egzemplarz.

Prezentacja
gda000004646
archiwum_wg

A1-0291 TALAR ( 8 ZŁOTYCH ) - 1788 EB - SZERSZA WSTĘGA PRZY TARCZY

Talar ( 8 Złotych ) - 1788 EB. Szersza wstęga przy tarczy. Mennica: Warszawa. Plage 407. Stan: NGC XF-40, s2-. Czytelna większość loków na skroni, kilka plamek na awersie, justunek na rewersie, piękna patyna, częściowo połysk w tle. Dobra prezencja - zgodna ze stanem orzeczonym przez NGC. Piękna moneta. Plage notuje dwie odmiany różniące się szerokością wstęgi (Plage 407 i 408).

Prezentacja
gda000004647
archiwum_wg

A1-0292 TALAR - BEZ DATY (1793) - "TALAR BERNSTEIN"

Talar - bez daty (1793). "Talar Bernsteina". Odbitka w miedzi dwóch stempli awersu. Wybity stemplem awersu znanym z typowych talarów targowickich. Charakterystyczne pęknięcie między wyrazami EXEMPLUM i POSTERITATI występujące na wszystkich (?) lub prawie wszystkich talarach w srebrze / Wybity stemplem awersu z szerokim wieńcem, znanym przede wszystkim z późniejszych odbitek w miedzi. Rant: Gładki. Plage 411a, H.Czapski -, Kurpiewski -, Kopicki -. Stan: 1. Brązowoczerwony połysk menniczy (z przewagą brązowego), na stronie z szerszym wieńcem trochę ciemnych plamek, praktycznie brak mikrouszkodzeń. Piękna prezencja. Moneta opisana przez Plagego na podstawie jedynego znanego egzemplarza ze zbioru Bernsteina. Ogromna rzadkość, prawdopodobnie unikat. Czas wybicia nieznany, lecz prawdopodobnie po roku 1793.

Prezentacja
gda000004648
archiwum_wg

A1-0293 DUKAT - 1791 EB - PÓŹNIEJSZY TYP PORTRETU

Dukat - 1791 EB. Późniejszy typ portretu. Mennica: Warszawa. Plage 451. Stan: 2-. Czytelne loki nad uchem, częściowo połysk w tle, lekkie pogięcie. Jeden z dwóch wariantów popiersia.

Prezentacja
gda000004649
archiwum_wg

A1-0294 30 KRAJCARÓW ( 2 ZŁOTE ) - 1775 IC-FA

30 Krajcarów ( 2 Złote ) - 1775 IC-FA. Mennica: Wiedeń. Plage 8, Kopicki 9201 R2. Stan: 3+. Czytelny rąbek welonu i prawie wszystkie fałdy, piękna szarozłocista patyna, staranne wybicie. Bardzo dobra prezencja. Bardzo ładny stan zachowania, jak na tę emisję.

Prezentacja
gda000004650
archiwum_wg

A1-0295 GROSZ POLSKI - 1794

Grosz polski - 1794. Mennica: Wiedeń. Plage 11, Kopicki 9204 R. Stan: 3+. Częściowo czytelne herby na piersiach orła, ładna jasnobrązowa patyna. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004651
archiwum_wg

A1-0296 GROSZ - 1797 B - BŁĄD: FRIDREICUS

Grosz - 1797 B. Błąd: FRIDREICUS. Mennica: Wrocław. Plage -, Berezowski 441 30 zł, Kamiński 498 R5. Stan: 3-. Gruba niejednorodna patyna, minimalne niedobicie, lecz z zachowaniem pełnej czytelności. Bardzo rzadka odmiana omyłkowa.

Prezentacja
gda000004652
archiwum_wg

A1-0297 3 GROSZE - 1810 I.S. - LITERY W NOMINALE ROZSTRZELONE

3 Grosze - 1810 I.S. Litery w nominale rozstrzelone. Mennica: Warszawa. Plage 79. Stan: NGC AU-55 BN, s2-/2. Tylko nieznaczne wytarcie piór na piersi orła, jednolita, gładka, brązowa patyna. Bardzo dobra prezencja - zgodna ze stanem orzeczonym przez NGC. Najrzadszy rocznik. Plage notuje kilka odmian.

Prezentacja
gda000004653
archiwum_wg

A1-0298 5 GROSZY - 1811 IB - MONETA PRZEBITA Z PRUSKIEJ 1/24 TALARA

5 Groszy - 1811 IB. Moneta przebita z pruskiej 1/24 talara. Mennica: Warszawa. Plage 96, Kopicki 3685 R3. Stan: 2-/2. Minimalne wytarcie, prawie na całej powierzchni srebrzenie i połysk menniczy, staranne wybicie. Bardzo dobra prezencja. Istnieją też odmiany z tego roku z literkami IS. W nowszych katalogach 5-groszówki przebite z pruskich 1/24-talara mają wysokie oceny rzadkości, jednak w rzeczywistości są pospolite. Oferowany egzemplarz zwraca przede wszystkim uwagę ładnym stanem zachowania, a to, że został wybity na monecie pruskiej jest sprawą mniejszej wagi.

Prezentacja
gda000004654
archiwum_wg

A1-0299 10 GROSZY - 1813 IB

10 Groszy - 1813 IB. Mennica: Warszawa. Plage 103, Kopicki 3690. Stan: 2-/2. Minimalne wyytarcie, prawie na całej powierzchni srebrzenie i połysk menniczy, staranne wybicie. Bardzo dobra prezencja. Atrakcyjny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004655
archiwum_wg

A1-0300 1/6 TALARA (ZŁOTÓWKA) - 1814 IB

1/6 Talara (Złotówka) - 1814 IB. Mennica: Warszawa. Plage 107, Kopicki 3694 R. Stan: 2. Dobrze czytelne loki nad uchem, prawie na całej powierzchni połysk menniczy pod ciemną, trochę niejednolitą patyną. Bardzo dobra prezencja. Rzadki i ceniony nominał.

Prezentacja
gda000004657
archiwum_wg

A1-0301 1/3 TALARA (DWUZŁOTÓWKA) - 1810 IB

1/3 Talara (Dwuzłotówka) - 1810 IB. Mennica: Warszawa. Plage 108, Kopicki 3695 R1. Stan: 3+. Resztki połysku menniczego, minimalna końcówka blachy. Bardzo dobra prezencja. Najrzadszy, poszukiwany rocznik.

Prezentacja
gda000004658
archiwum_wg

A1-0302 1/3 TALARA (DWUZŁOTÓWKA) - 1813 IB

1/3 Talara (Dwuzłotówka) - 1813 IB. Mennica: Warszawa. Plage 112, Kopicki 3698 R. Stan: 2+. Dobrze czytelne loki nad uchem, prawie na całej powierzchni połysk menniczy, drobne wady blachy na awersie. Bardzo dobra prezencja. Trochę rzadszy rocznik, atrakcyjny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004659
archiwum_wg

A1-0303 TALAR - 1812 IB

Talar - 1812 IB. Mennica: Warszawa. Plage 115, Kopicki 3701 R2. Stan: 3. Dobrze czytelne ucho i granica włosów na skroni, drobne wady blachy, delikatna patyna. Dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004660
archiwum_wg

A1-0304 2 ZŁOTE - 1813 - BEZ BOMBY POD NAPISEM

2 Złote - 1813. Bez bomby pod napisem. Mennica: Zamość. Plage 122, Berezowski 516 50 zł, Kopicki 8449 R6. Stan: (~). Duże centralne niedobicie, ładna szara patyna, moneta bez pozamenniczych uszkodzeń.

Prezentacja
gda000004661
archiwum_wg

A1-0305 TROJAK - 1831 KG - ZGIĘTE ŁAPY ORŁA

Trojak - 1831 KG. Zgięte łapy Orła. Mennica: Warszawa. Plage 283 R2, Bolcewicz 5 Rb, Berezowski 20 zł. Stan: (2-/3+). Ładny egzemplarz. Ślady dawnej kąpieli. Dobra prezencja. Trojak powstańczy z odmiennym awersem, gdzie orzeł jest wąski i wyraźnie wyższy oraz ma zgięte łapy (główny wyróżnik). Jest to najrzadsza obiegowa moneta Powstania Listopadowego. Wittyg wycenia ją wyżej od 5-złotówki bez kreski ułamkowej!

Prezentacja
gda000004662
archiwum_wg
Liczba pozycji: 4327   Liczba stron: 87 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87