Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Prezentacje /
Not for sale

(4327)
Aukcje numizmatyczne WDA i GDA (3713)
Aukcje internetowe GDA (435)
Monety Getta w Łodzi (30)
Historia Poczty Gdyni do 1945 (146)
Gdynia - zabytki - przyroda (3)

A1-0155 ORT KORONNY - 1657 SCH/IT

Ort koronny - 1657 SCH / IT. Popiersie króla zwrócone w prawo, pod popiersiem małe literki I - T, brak obwódki, wokoło napis: IO.CASI:DG - REX.P.&.S. / pod koroną prosta pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, u dołu tarczy herb Wieniawa po bokach oznaczenie nominału 1 - 8 i literki S - CH wokoło napis: MON:ARGENT: - REG:POL:1657. Mennica: Kraków. Kopicki 1752 , Kurpiewski 395 R. Stan: 3. Równe wybicie, ładna patyna podkreślająca rysunek.

Prezentacja
gda000004488
archiwum_wg

A1-0156 ORT KORONNY - 1657 IT - WIENIAWA MIĘDZY "KWATKAMI"

Ort koronny - 1657 IT. Wieniawa między "kwiatkami". Popiersie króla zwrócone w prawo, pod popiersiem małe literki I - T, brak obwódki, wokoło napis: IOAN:CASI: - DG.REX.P.&.S. / pod koroną prosta pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, u dołu tarczy herb Wieniawa między znakiem zbliżonym do liścia koniczyny i rozetką, po bokach oznaczenie nominału 1 - 8, wokoło napis: MON:ARGEN: - REG.POL.1657. Mennica: Kraków pod okupacją szwedzką. Kopicki 1751 R1, Kurpiewski 399 R1. Stan: 2/2-. Równe wybicie, przewaga połysku w tle. Bardzo dobra prezencja. Rzadszy wariant "z kwiatkami".

Prezentacja
gda000004489
archiwum_wg

A1-0157 ORT KORONNY - 1664 TLB

Ort koronny - 1664 TLB. Popiersie króla w koronie zwrócone w prawo, wewnętrzna obwódka rombowa, w otoku napis: IO:CASIM:D:G:REX:POL.& SVE.M:D:L / pod koroną ozdobna pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach oznaczenie nominału: 1 - 8 i literki A - T. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony Ślepowronem bez tarczy: MONE:NOV:AR - G:REG:POL.1664. Mennica: Kraków ( najbardziej prawdopodobna ). Kopicki 1771 R1 , Kurpiewski 458 R2. Stan: 3+/3. Częściowo połysk w tle, drobne wady blachy. Dobra prezencja. Trochę rzadszy rocznik.

Prezentacja
gda000004490
archiwum_wg

A1-0158 ORT KORONNY - 1667 IIB - NAŚLADOWNICTWO

Ort koronny - 1667 IIB. Naśladownictwo - gorzej wykonane stemple. Popiersie króla zwrócone w prawo, pod ramieniem niewyraźne literki IIB, ciągła obwódka wewnętrzna, wokoło napis rozdzielony koroną i herbem Ślepowron: IOAN.C.ASI.M.IR - DGREXPOL.&SVE: / Pod koroną ozdobna pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach ornamenty i oznaczenie nominału: 1 - 8 . Obwódka wewnętrzna, w otoku napis: MONET.NOVA.ARGREG.POL.1667. Mennica: ?. Stan: 3. Równe wybicie. Delikatna patyna i nikłe resztki połysku. Bardzo dobra prezencja. Stemple bez zasadniczych błędów, lecz bardziej prymitywne i stylistycznie odmienne od pierwowzoru. Bardzo ciekawe naśladownictwo.

Prezentacja
gda000004492
archiwum_wg

A1-0159 ORT KORONNY - 1668 TLB

Ort koronny - 1668 TLB. Popiersie króla w koronie zwrócone w prawo, pod popiersiem literki .T.L.B, obwódka wewnętrzna, wokoło napis rozdzielony tarczą z herbem Ślepowron IOAN.CASIMIR.DG. - REX.POL.& SVE. / Pod koroną ozdobna pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach oznaczenie nominału: 1 - 8 . Obwódka wewnętrzna, w otoku napis: MONET.NOVA.ARG.REG.POL.1668. Mennica: Kraków lub Bydgoszcz. Kopicki 1774 , Kurpiewski 463 R. Stan: 3+. Resztki połysku w tle, blacha czysta - prawie bez wad, staranne wybicie. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004493
archiwum_wg

A1-0160 TYMF KORONNY (ZŁOTÓWKA) - 1664 AT

Tymf koronny (złotówka) - 1664 AT. Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką perełkową: DAT:PRETIVM:SERVATA:SALVS oraz POTIORQ3.METALLO EST / pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GRO / .POL., po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET:NOV:ARG:REG:POL.1664. Mennica: Kraków. Kopicki 1787 , Kurpiewski 502 , Szłapinskij 77. Stan: 2-/2. Prawie na całym tle połysk menniczy i srebrzenie, czysta blacha bez wad. Bardzo dobra prezencja. Ponadprzeciętny stan zachowania i wysoka jakość wybicia.

Prezentacja
gda000004494
archiwum_wg

A1-0161 TYMF KORONNY (ZŁOTÓWKA) - 1664 AT - GEO - BŁĄD W OZNACZENIU NOMINAŁU

Tymf koronny (złotówka) - 1664 AT. GEO - błąd w oznaczeniu nominału. Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką perełkową: DAT:PRETIVM:SERVATA:SALVS oraz POTIORQ3:METALLO:EST / Pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GEO / .POL., po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET:NOV:ARG:REG:POL.1664. Mennica: Kraków. Kurpiewski 507 R1 , Szłapinskij/Biełopolskij 74 R6. Stan: 2-/3+. Przewaga połysku w tle, delikatna, trochę nierówna szarozłocista patyna. Dobra prezencja. Rzadka odmiana omyłkowa. Wysoko oceniona przez Szłapińskiego - R6

Prezentacja
gda000004496
archiwum_wg

A1-0162 TYMF KORONNY (ZŁOTÓWKA) - 1665 AT

Tymf koronny (złotówka) - 1665 AT. Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką ciągłą: DAT.PRETIVM.SERVATA.SALVS./ POTIORQ3.METALLO EST / pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GRO / POL, po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET.NOV.ARG.REG.POL.1665: Mennica: Bydgoszcz. Kopicki 1788 , Kurpiewski 513 Szłapinskij/Biełopolskij 124/125 R3 ( minimalne różnice w interpunkcji ). Stan: 3+/2-. Częściowo połysk w tle, dość mocne i równe wybicie, czysta blacha bez wad. Charakterystyczny dla mennicy bydgoskiej styl - gruby rysunek, ozdoby na rogach tarcz i nieco większa litera C w monogramie. Egzemplarz ładnie zachowany i starannie wybity.

Prezentacja
gda000004497
archiwum_wg

A1-0163 SZELĄG LITEWSKI 5-2

Szeląg litewski 5-2. Data dwucyfrowa po bokach monogramu. Mennica: Wilno. Kopicki 3579 R2, Kurpiewski 739, Tyszkiewicz 1,5. Stan: 2-. Prawie na całej powierzchni połysk menniczy, staranne tłoczenie. Bardzo dobra prezencja. Rzadszy typ z dwucyfrową datą po bokach monogramu. Tyszkiewicz wycenia go 10-krotnie wyżej od zwykłych szelągów.

Prezentacja
gda000004498
archiwum_wg

A1-0164 SZELĄG LITEWSKI - 18 - FALSYFIKAT Z BEZSENSOWNĄ DATĄ

Szeląg litewski - 18. Falsyfikat z bezsensowną datą. Ukoronowany monogram królewski ICR, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOA CAS M D G R POI / pogoń, pod nią herb Gozdawa, obwódka wewnętrzna, w otoku napis rozdzielony u góry koroną wielkoksiążęcą: SOLIDVS M D LIT 18. Mennica: Suczawa (?). Tyszkiewicz 1. Stan: 3+. Staranne tłoczenie, minimalna końcówka blachy, piękna brązowa patyna. Szelągi ryskie, inflanckie, litewskie i inne były fałszowane w dużych zagranicznych mennicach, z których najbardziej znaną, lecz raczej nie jedyną, była wołoska mennica w Suczawie. Od niej też wzięła się potoczna nazwa fałszywych cienkich szelągów: "wołoskie pieniądze". Na fałszywych szelągach spotyka się niekiedy bezsensowne daty, czego przykładem jest oferowany egzemplarz. Zdarzają się też hybrydy łączące awersy i rewersy różnych emitentów - na przykład "rysko-litewskie" i inne. Tyszkiewicz wycenił fałszywe szelągi litewskie na 1 markę, a więc prawie siedmiokrotnie wyżej od najpospolitszych oryginałów. Oferujemy tu bardzo ładny i ciekawy falsyfikat.

Prezentacja
gda000004499
archiwum_wg

A1-0165 SZELĄG LITEWSKI - 1665 TLB

Szóstak litewski - 1665 TLB. Popiersie króla w koronie zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony literami T.L.B.: IOAN.CASI DG - REX POLO.& :S* / pod koroną wielkoksiążęcą Pogon Litewska, niżej oznaczenie nominału: *VI*, niżej herb Kryszpin. Wewnętrzna obwódka, wokolo napis: GROS.ARGEN.SEX - MAG.DVC.LIT.1665. Mennica: Wilno. Kopicki 3622 R1, Kurpiewski 800 R1, Sajauskas 2537. Stan: 3. Przewaga połysku w tle, lecz bardzo słaby nacisk stempla, całkowita czytelność, względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004500
archiwum_wg

A1-0166 ORT GDAŃSKI - 1657 DL

Ort gdański - 1657 DL. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna sznurowa, w otoku napis: IOH.CAS.DG.REX POL.&SUEC.M.D.L.P. / Wielki herb Gdańska (z lwami), przy łapach lwów literki D - L, Nad herbem wieniec z liśćmi palmowymi przedzielający oznaczenie nominału: 1 - 8 , pod herbem w ozdobnym kartuszu data przedzielona małą tarczą z lwem: 16 - 57. Obwódka wewnętrzna sznurowa, wokoło napis: MON.ARGENT.CIVITAT.GEDANENSIS. Kopicki 7622 R1, Kurpiewski 853 R, CNG 287-II. Stan: 3+. Równe wybicie, moneta bez patyny. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004502
archiwum_wg

A1-0167 ORT GDAŃSKI - 1659 DL

Ort gdański - 1659 DL. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna sznurowa, w otoku napis: IOH.CAS.DG.REX POL.&SUEC.M.D.L.P. / Wielki herb Gdańska (z lwami), przy łapach lwów literki D - L, Nad herbem wieniec z liśćmi palmowymi przedzielający oznaczenie nominału: 1 - 8 , pod herbem w ozdobnym kartuszu data przedzielona małą tarczą z lwem: 16 - 59. Obwódka wewnętrzna sznurowa, wokoło napis: MON:ARGENT.CIVITAT.GEDANENSIS: Kopicki 7624 R1, Kurpiewski 861 R, CNG - nie notuje tego wariantu napisów. Stan: 3. Trochę nierówne wybicie, moneta bez patyny. Dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004503
archiwum_wg

A1-0168 ORT GDAŃSKI - 1662 DL

Ort gdański - 1662 DL. Popiersie zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOH:CAS.D:G.REX POL.&SUEC.M.D.L.PR. / wielki herb Gdańska (z lwami), przy łapach lwów literki D - L, Nad herbem wieniec z liśćmi palmowymi przedzielający oznaczenie nominału: 1 - 8 , pod herbem w ozdobnym kartuszu data przedzielona małą tarczą z lwem: 16 - 62. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MON:ARGENT:CIVITAT:GEDANENSIS. Kopicki 7630 R2 , Kurpiewski 873 R , CNG 294-IIa. Stan: 3. Pełna czytelność, dość równe wybicie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004504
archiwum_wg

A1-0169 4 DUKATY - DONATYWA GDAŃSKA BEZ DATY - PODWÓJNY KWIATEK NA REWERSIE

4 Dukaty - donatywa gdańska bez daty. Podwójny kwiatek na rewersie. Popiersie w wiencu zwrócone w prawo, pod popiersiem literki IH, wokoło napis od dołu: IOAN.CASIM.D.G.POLON.&.SUEC.REX / panorama Gdańska, nad nią w owalnej obwódce z promieniami hebrajski napis, pod nią wielki herb Gdańska. Wewnętrzna obwódka sznurowa. Wokoło napis rozpoczynający się od znaku podwójnego kwiatka: EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS F.F: Medalier: Jan Höhn starszy ( 1607 - 1664 ). Kurpiewski - notuje tylko 3-dukatówki bite tymi stemplami, H.Czapski - tylko 3-dukatówka, CNG 345. Stan: (2-). Częściowo połysk w tle, bardzo nieznaczny ślad zawieszki. Moneta nie była złocona - zachowana oryginalna powierzchnia! Bardzo dobra prezencja. Piękna i rzadka donatywa, w wielu katalogach nie notowana. Sztuki 4-dukatowe wybite tymi stemplami są wyraźnie rzadksze od 3-dukatówek.

Prezentacja
gda000004505
archiwum_wg

A1-0170 ORT TORUŃSKI - 1662 HD L

Ort toruński - 1662 HD L. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS:D:G:R:POL.&.SVE.M.D.L.R.P. / wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 62 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdą, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA.NOV:CI: - TORVNENSIS. Kopicki 8326 R1 , Kurpiewski 1011 R1 , Pączkowski 968 R2. Stan: 3+/3. Dość równe tłoczenie, delikatna patyna, dobra prezencja. Wariant z TORVNENSIS zamiast THORVNENSIS

Prezentacja
gda000004506
archiwum_wg

A1-0171 ORT TORUŃSKI - 1662 HD L

Ort toruński - 1662 HD L. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS.D:G R POL.ET.SVE.M.D.L.R.P. / wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 62 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdą, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA.NOVA.CIV. - THORVNENSIS. Kopicki 8326 R1 , Kurpiewski 1009 R1, Pączkowski 971-973 R1 (drobne warianty interpunkcji). Stan: 2-/2. Prawie na całej powierzchni połysk menniczy, równe i mocne tłoczenie, czytelne najbardziej wypukłe detale (także twarz anioła), delikatna patyna, piękna prezencja. Wariant z THORVNENSIS zamiast TORVNENSIS i z ET zamiast &

Prezentacja
gda000004507
archiwum_wg

A1-0172 DWUDUKAT TORUŃSKI - 1660 HD-L

Dwudukat toruński - 1660 HD-L. Popiersie w koronie zwrócone w prawo, ciągła obwódka wewnętrzna, wokoło napis: IOAN.CAS.D.G.R.POL.ET.SVE.M.D.L.R.P . / wielki herb Torunia (z aniolem). Po bokach data: 16 - 60 i niżej literki: HD - L. Ciągła obwódka wewnętrzna, wokoło napis: *MONETA AVREA CIVIT THORVNENSIS. Kopicki 8359 R5, Kurpiewski 1064 R5, H.Czapski 2175 R4, Tyszkiewicz 60. Stan: (~). Dziura fachowo zalutowana złotem, ładna patyna podkreślająca rysunek. Naturalna powierzchnia bez złocenia po naprawie. Dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004509
archiwum_wg

A1-0173 DWUDUKAT koronny - 1671 MH - FALSYFIKAT IGŁA

Dukat koronny - 1671 MH. Falsyfikat Igla. Mańkowski, Kurpiewski 1131. Potwierdzenie identyfikacji: Lech Kokociński. Stan: 2-. Naturalne dla falsyfikatu ślady sztucznego patynowania i postarzania. Dobra prezencja. Oryginalne dukaty koronne Michała Wiśniowieckiego należą do ekstremalnie rzadkich monet. Tu oferujemy słynne XIX-wieczne fałszerstwo Igla , wykonane ok. 1865 r. Stempel grawerowany ręcznie - bez użycia punc. Mańkowski błędnie przypisuje ten dukat Fainowi. W rzeczywistości był on wykonany i rozprowadzany przez Igla. Za wzór do wykonania stempli posłużył rysunek Zagórskiego (poz. 582). Igl wykonał kilka takich dukatów. Trafiły one między innymi do Ossolineum, do hrabiny Starzyńskiej i do zbioru Potockich. Do monety dołączona odręczna notatka autorstwa Józefa Jodkowiskiego ( 1890 - 1950 ) - autora zaginionej pracy na temat złotych monet polskich. Pragniemy podziękować Panu Lechowi Kokocińskiemu za potwierdzenie idenyfikacji oferowanej monety.

Prezentacja
gda000004510
archiwum_wg

A1-0174 SZÓSTAK KORONNY - 1678 - HERB LELIWA NA TARCZY

Szóstak koronny - 1678. Herb Leliwa na tarczy. Mennica: Bydgoszcz. Kopicki 1938 R, Kurpiewski 1186. Stan: 2-. Prawie na całej powierzchni piękny połysk menniczy, bez patyny, staranne wybicie, mikroskopijne wady blachy. Bardzo dobra prezencja. Trochę rzadszy rocznik. Kopicki wyróżnia dwa warianty: pospolitszy z herbem Leliwa w obwódce i oferowany tutaj rzadszy z herbem na tarczy.

Prezentacja
gda000004511
archiwum_wg

A1-0175 ORT KORONNY - 1684 TLB - MAŁE POPIERSIE "Z CZTEREMA RZEMYKAMI"

Ort koronny - 1684 TLB. Małe popiersie "z czterema rzemykami". W napisie ...R - EG... Mennica: Bydgoszcz. Kurpiewski - ( nie notuje takiego napisu ) , Pączkowski 42 R4 ( PN 2/2003 str.46 ). Stan: 3. Dobra czytelność dzięki dość mocnemu wybiciu, mikroskopijne zanieczyszczenia blachy na rewersie, dość dobra prezencja. Pospolity rocznik, lecz rzadki typ popiersia. Popiersie znacznie mniejsze od wszystkich pozostałych typów z tego roku. W tym rzadkim typie występują dwa warianty napisu: napis jak na innych ortach oraz oferowany tu rzadszy wariant ze słowem R - EG przedzielonym herbem podskarbiego. Tak więc oferowany ort jest najrzadszym znanym wariantem najrzadszego typu orta z 1684 roku. Zadowalający stan zachowania, jak na ten typ i wariant. W ogromnym zbiorze ortów Dariusza Pączkowskiego, jak można sądzić z opublikowanego zdjęcia, znajduje się słabszy egzemplarz.

Prezentacja
gda000004512
archiwum_wg

A1-0176 10 DUKATÓW W SREBRZE - DONATYWA GDAŃSKA BEZ DATY

10 Dukatów w srebrze - donatywa gdańska bez daty. Popiersie króla w szacie rzymskiej i wieńcu zwrócone w prawo. Wokoło napis: IOAN.III.D.G.REX POL.M.D.L.RUS.PRUS. / Panorama Gdańska, nad nią lecący orzeł i Oko Opatrzności w chmurach i promieniach. Pod panoramą wielki (z lwami) herb Gdańska. Ciągła obwódka wewnętrzna, wokoło napis: NUMINIS ATQUE AQUILÆ GEDANUM MUNIMINE TUTUM. Kurpiewski -, H.Czapski 2525 R5 jako donatywa, Raczyński 212, CNG 392a jako 10 dukatów w srebrze. Stan: (~). Moneta wyjęta z oprawy, chemiczne lub galwaniczne usunięcie złocenia. Naruszenia powierzchni widoczne tylko w powiększeniu. Dość dobra prezencja. Bardzo rzadka donatywa.

Prezentacja
gda000004513
archiwum_wg

A1-0177 1/48 TALARA ( PÓŁGROSZ ) - 1709 E.P.H. - "MONETA SAXONICA"

1/48 Talara ( Półgrosz ) - 1709 E.P.H. "MONETA SAXONICA". Mennica: Lipsk. Kopicki 10644 R1. Stan: 3. Resztki połysku. Dość dobra prezencja. Rzadszy i bardzo poszukiwany typ z monogramem królewskim. Monety tego typu były bite w latach 1708-1710.

Prezentacja
gda000004515
archiwum_wg

A1-0179 1/24 TALARA ( GROSZ ) - 1703 ILH "HAK" NA KOŃCU NAPISU

1/24 Talara ( Grosz ) - 1703 ILH. "Hak" na końcu napisu. Mennica: Drezno. Kopicki 10679. Stan: 2-/3+. Prawie na całej powierzchni tła srebrzenie i połysk menniczy. Bardzo sobra prezencja.

Prezentacja
gda000004518
archiwum_wg

A1-0180 1/24 TALARA ( GROSZ ) - 1726 I.G.S. "HAK" POD WIEŃCEM

1/24 Talara ( Grosz ) - 1726 I.G.S. "Hak" pod wieńcem. Mennica: Drezno. Kopicki 10706. Stan: 3. Bardzo małe wady blachy. Na prawie całej powierzchni tła oryginalne srebrzenie i lekko stłumiony połysk. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004519
archiwum_wg

A1-0181 GROSZ Z ĆMĄ - BEZ DTAY

Grosz z ćmą - bez daty. Mennica: Drezno. Kopicki 1134 R6. Stan: 2. Przewaga połysku, szarozłocista trochę niejednolita patyna. Bardzo dobra prezencja. Moneta ze słynnej serii "z ćmą / motylem". Według niektórych autorów monety te zostały wybite jako emisja żałobna po śmierci króla Augusta II, według innych zostały wydane dla hrabiny Cosel. Wydano 5 nominałów. Wszystkie są bardzo rzadkie i cenione.

Prezentacja
gda000004520
archiwum_wg

A1-0182 1/12 TALARA ( DWUGROSZ ) - 1703/2 ILH - "HAK" NA KOŃCU NAPISU

1/12 Talara ( Dwugrosz ) - 1703/2 ILH. "Hak" na końcu napisu. Mennica: Drezno. Kopicki 10719, lecz tu przebita data. Stan: 2+. Połysk na całej powierzchni tła. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004522
archiwum_wg

A1-0183 1/12 TALARA ( DWUGROSZ ) - 1704 ILH - "HAK" NA KOŃCU NAPISU

1/12 Talara ( Dwugrosz ) - 1704 ILH. "Hak" na końcu napisu. Mennica: Drezno. Kopicki 10721. Stan: 2/2-. Na całej powierzchni awersu i w całym tle rewersu oryginalne srebrzenie i lekko stłumiony połysk. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004523
archiwum_wg

A1-0184 1/12 TALARA ( DWUGROSZ ) - 1704 E.P.H. - "RYBA" POD WIEŃCEM

1/12 Talara ( Dwugrosz ) - 1704 E.P.H. "Ryba" pod wieńcem. Mennica: Lipsk. Kopicki 10722. Stan: 2-. Na całej powierzchni awersu i w całym tle rewersu oryginalne srebrzenie i lekko stłumiony połysk. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004524
archiwum_wg

A1-0185 1/12 TALARA ( DWUGROSZ ) - 1709 E.P.H. - "MONETA SAXONICA"

1/12 Talara ( Dwugrosz ) - 1709 E.P.H. "MONETA SAXONICA". Mennica: Lipsk. Kopicki 10734 R1. Stan: 3+. Na prawie całej powierzchni tła oryginalne srebrzenie i lekko stłumiony połysk. Bardzo dobra prezencja. Rzadszy i bardzo poszukiwany typ z monogramem królewskim. Monety tego typu były bite w latach 1708-1710.

Prezentacja
gda000004525
archiwum_wg

A1-0186 DWUGROSZ ŻAŁOBNY- 1727 IGS - "HAK" U DOŁU OBOK OZNACZENIA NOMINAŁU

Dwugrosz żałobny - 1727 IGS. "Hak" u dołu obok oznaczenia nominału. Mennica: Drezno. Kopicki 11128 R1. Stan: 3/3+. Prawie na całym tle oryginalne srebrzenie i połysk menniczy. Na stronie napisowej typowe dla tych monet lekkie niedobicie. Delikatna patyna. Dobra prezencja. Moneta wybita po śmierci królowej Krystyny Eberhardyny.

Prezentacja
gda000004526
archiwum_wg

A1-0187 1/4 GULDENA SASKIEGO ( 1/6 TALARA ) - 170 I.L-H - "HAK" POD OZNACZENIEM NOMINAŁU

1/4 Guldena saskiego ( 1/6 Talara ) - 1707 I.L. - H. "Hak" pod oznaczeniem nominału. 1/4 "Coselguldena". Mennica: Drezno. Kopicki 10799 R4. Stan: 2-. Piękna patyna podkreślająca rysunek, częściowo połysk. Bardzo dobra prezencja. Typ z charakterystycznym kształtem tarcz herbowych szyderczo nazywany Coselguldenem. Bity w latach 1705-1707. Rzadka moneta, znacznie rzadsza od całego Coselguldena.

Prezentacja
gda000004528
archiwum_wg

A1-0188 PÓŁ GULDENA SASKIEGO ( 1/3 TALARA ) - 1698 E.P.-H. - "RYBA" POD DATA

Pół Guldena saskiego ( 1/3 Talara ) - 1698 E.P. - H. "Ryba" przed datą. Mennica: Lipsk. Kopicki 10844 R. Stan: 3. Bardzo dobra czytelność. Piękna patyna podkreślająca rysunek. Dość rzadki nominał wśród monet z tego okresu.

Prezentacja
gda000004529
archiwum_wg

A1-0189 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1699 I.L. - H. - "HAK" POD DATA

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1699 I.L. - H. "Hak" przed datą. Mennica: Drezno. Kopicki 10910 R1. Stan: 3+. Resztki połysku między literami. Bardzo bobra prezencja. Istnieje również wariant z literkami EPH i ze znakiem ryby zamiast haka, bity w Lipsku.

Prezentacja
gda000004530
archiwum_wg

A1-0190 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1700 I.L. - H. - "HAK" POD DATA

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1700 I.L. - H. "Hak" przed datą. Mennica: Drezno. Kopicki 10914 R1. Stan: 3+. Na awersie resztki połysku, na rewersie połysk na prawie całej powierzchni. Piękna prezencja. Istnieje również wariant z literkami EPH i ze znakiem ryby zamiast haka, bity w Lipsku.

Prezentacja
gda000004531
archiwum_wg

A1-0191 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1700 I.L. - H. - "HAK" POD DATA - FALSYFIKAT

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1700 I.L. - H. "Hak" przed datą. Falsyfikat z epoki. Mennica: fałszerska. Stan: 3+. Równa ciemnobrąowa patyna z nikłymi resztkami srebrzenia. Bardzo dobra prezencja. Interesujący falsyfikat. Stylistycznie nieco różniący się od oryginału.

Prezentacja
gda000004536
archiwum_wg

A1-0192 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1703 I.L. - H. - "HAK" POD DATA

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1703 I.L. - H. "Hak" przed datą. Mennica: Drezno. Kopicki 10918 R1. Stan: 2-/3+. Ddoskonała czytelność najbardziej wypukłych szczegółów. Resztki połysku. Piękna prezencja. Istnieje również wariant z literkami EPH i ze znakiem ryby zamiast haka, bity w Lipsku.

Prezentacja
gda000004537
archiwum_wg

A1-0193 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1706 I.L. - H. - "HAK" PRZED OZNACZENIEM NOMINAŁU

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1706 I.L. - H. "Hak" pod oznaczeniem nominału. "Coselgulden". Mennica: Drezno. Kopicki 10924 R4. Stan: 3+. Piękna patyna podkreślająca rysunek. Bardzo dobra prezencja. Typ z charakterystycznym kształtem tarcz herbowych szyderczo nazywany Coselguldenem. Bity w latach 1705-1707. Nieco rzadszy i poszukiwany, lecz oceny rzadkości w polskich katalogach są raczej przesadzone.

Prezentacja
gda000004538
archiwum_wg

A1-0194 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1713 I.L.H. - "HAK" U DOŁU POD LITERKAMI

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1713 I.L.H. "Hak" u dołu pod literkami. Mennica: Drezno. Kopicki 10936 R1. Stan: 2/2+. Połysk na prawie całej powierzchni. Piękna delikatna patyna podkreślająca rysunek. Doskonała prezencja. Wszystkie guldeny bite po roku 1707 są dość rzadkie, niektóre nawet bardzo rzadkie, i generalnie niedoceniane w polskich katalogach.

Prezentacja
gda000004539
archiwum_wg

A1-0195 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 17Z1 I.G.S. - "HAK" U DOŁU POD LITERKAMI

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 17Z1 I.G.S. "Hak" u dołu pod literkami. Gulden odmienny stylistycznie. Mennica: Drezno (?). Kopicki 10945 R1, lecz tam data 1721 zamiast 17Z1 Podobnie w kartalogu Kamińskiego opisany jest tylko wariant 1721. Stan: 3+. Nieznaczne niedobicie najwyższych szczegółów awersu. Częściowo połysk w tle. Bardzo dobra prezencja. Wszystkie guldeny bite po roku 1707 są dość rzadkie, niektóre nawet bardzo rzadkie, i generalnie niedoceniane w polskich katalogach. Tutaj oferujemy ciekawy wariant znacznie różniący się od innych guldenów z tego okresu stylem rysunku i techniką wybicia.

Prezentacja
gda000004540
archiwum_wg

A1-0196 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1725 I.G.S. - "HAK" U DOŁU POD LITERKAMI

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1725 I.G.S. "Hak" u dołu pod literkami. Mennica: Drezno. Kopicki 10949 R1. Stan: 2. Połysk na całej powierzchni. Doskonała prezencja. Wszystkie guldeny bite po roku 1707 są dość rzadkie, niektóre nawet bardzo rzadkie, i generalnie niedoceniane w polskich katalogach.

Prezentacja
gda000004541
archiwum_wg

A1-0197 GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) - 1733 I.G.S. - "HAK" U DOŁU POD LITERKAMI

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1733 I.G.S. "Hak" u dołu pod literkami. Mennica: Drezno. Kopicki 10957 R1. Stan: 3+. Częściowo połysk w tle. Delikatna patyna. Bardzo dobra prezencja. Wszystkie guldeny bite po roku 1707 są dość rzadkie, niektóre nawet bardzo rzadkie, i generalnie niedoceniane w polskich katalogach. Tu oferujemy gulden z ostatniego roku panowania.

Prezentacja
gda000004542
archiwum_wg

A1-0198 TALAR STRZELECKI ( KLIPA STRZELECKA ) - 1799

Talar strzelecki ( Klipa strzelecka ) - 1799. Mennica: Drezno. Kopicki 11140 R3. Stan: (3). Ładna podkreślająca rysunek patyna, zaokrąglony róg po zdjęciu zawieszki. Dobra prezencja. Talar rozdawany jako nagroda w zawodach strzeleckich.

Prezentacja
gda000004543
archiwum_wg

A1-0199 TALAR WIKARIACKI - 1711 ILH

Talar wikariacki - 1711 ILH. Mennica: Drezno. Kopicki 11110 R3. Stan: 2. Całkowicie czytelny nakolannik na awersie, prawie na całym tle połysk pod szarą patyną. Bardzo dobra prezencja. Piękny talar wikariacki. Ponadprzeciętny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004544
archiwum_wg

A1-0200 TALAR WIKARIACKI - 1711 ILH

Talar wikariacki - 1711 ILH. Mennica: Drezno. Kopicki 11110 R3. Stan: 3+. Piękna podkreślająca rysunek patyna. Bardzo dobra prezencja. Okolicznościowe monety wikariackie były bite w okresie, gdy elektorzy sascy pełnili funkcję wikariuszy rzeszy, to znaczy sprawowali władzę cesarską po śmierci cesarza, a przed wstąpieniem na tron jego następcy.

Prezentacja
gda000004545
archiwum_wg

A1-0201 TALAR ŻAŁOBNY - 1717 I.G.S.

Talar żałobny - 1717 I.G.S. Mennica: Drezno. Kopicki 11110 R4. Stan: (3+). Minimalne ślady czyszczenia głównie między wierszami napisu na rewersie. Ciemna patyna podkreślająca rysunek. Dobra prezencja. Talar wybity po śmierci matki króla - Anny Zofii. Ładny egzemplarz.

Prezentacja
gda000004546
archiwum_wg

A1-0202 TALAR ZAŚLUBINOWY - 1719 IGS

Talar zaślubinowy - 1719 IGS. Mennica: Drezno. Kopicki 11125 R3. Stan: 3/3+. Piękna podkreślająca rysunek patyna, staranne wybicie. Bardzo dobra prezencja. Talar wybity na pamiątkę ślubu Fryderyka Augusta II (późniejszego Augusta III) z Marią Józefą Habsburżanką, późniejszą królową polską. Wszystkie monety z tej serii są rzadsze, szczególnie wysokie nominały. Znaleźliśmy tylko jedno notowanie z polskiego rynku aukcyjnego.

Prezentacja
gda000004547
archiwum_wg

A1-0203 DUKAT KORONACYJNY - 1687

Dukat koronacyjny - 1697. Mennica: Drezno. Kopicki -, Fb# 2830. Stan: 2. Prawie na całej powierzchni połysk menniczy, siatka mikrouszkodzeń nieco gęstsza na awersie, brak zgięć. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004548
archiwum_wg

A1-0204 DUKAT WIKARIACKI - 1711

Dukat wikariacki - 1711. Mennica: Drezno. Kopicki 11112 R3. Stan: 1-/2+. Na całej powierzchni piękny połysk, czytelne najbardziej wypukłe szczegóły, brak zgięć. Piękna prezencja. Wyjątkowo piękny dukat.

Prezentacja
gda000004549
archiwum_wg

A1-0205 1/48 TALARA (PÓŁGROSZ) - 1754 F.W.ô.F. - "HAK" POD DATĄ

1/48 Talara (Półgrosz) - 1754 F.W.ô.F. "Hak" pod datą. Mennica: Drezno. Kopicki 11219 R. Stan: 2-. Prawie na całej powierzchni oryginalne srebrzenie i połysk. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004550
archiwum_wg
Liczba pozycji: 4327   Liczba stron: 87 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87