Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Prezentacje /
Not for sale

(4327)
Aukcje numizmatyczne WDA i GDA (3713)
Aukcje internetowe GDA (435)
Monety Getta w Łodzi (30)
Historia Poczty Gdyni do 1945 (146)
Gdynia - zabytki - przyroda (3)

AG-0167 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1652 MW

Ort koronny 1652 MW, men. Wschowa, Kop.1713, Kurp.327, moneta prawie bez justunku, patyna, dobra prezencja. Stan: III.

Prezentacja
gda000007976
archiwum_wg

AH-0173 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1652 MW

Ort koronny - 1652 MW. Popiersie króla w wieńcu zwrócone w prawo, napis przedzielony u góry i u dołu popiersiem: IOAN.CASIM. - DG - REX P&S / Pod koroną pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach oznaczenie nominału 1 - 8 u dołu tarczy herb Wieniawa przedzielający napis: MONET.ARGEN - REGNI.PO.1652. Pod herbem Wieniawa mała ligatura MW. Mennica: Wschowa. Kopicki 1713. Kurpiewski - (nie notuje takiego wariantu napisów). Stan: 3+/2-. Równe mocne bicie, piękna patyna podkreślająca rysunek, bardzo czysta blacha (bez wad), na rewersie małe ciemne nawarstwienie patyny, piękny wygląd.

Prezentacja
gda000007977
archiwum_wg

AG-0168 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1653 MW

Ort koronny 1653 MW, men. Wschowa,Kop.1720 R1, Kurp.342, minimalne ślady korozji. Stan: III.

Prezentacja
gda000007978
archiwum_wg

AG-0169 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1653 AT

Ort koronny 1653 AT, men. Poznań, POSNAN FAC, okrągła tarcza herbowa, Kop.1722 R2, wcześniejszy typ orta poznańskiego z owalną tarczą, znacznie rzadszy. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007979
archiwum_wg

AH-0174 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY/POZNAŃSKI 1653 AT

Ort koronny / poznański - 1653 AT. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis: IOAN.CASIMI.D:G REX POL.&SVEC.M.D.L.R.P. / Pod koroną ozdobna prosta pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach oznaczenie nominału 1 - 8 i niżej literki A - T. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony herbem Wieniawa: MON.NOV.REG.POL. - POSNAN FAC 1653. Mennica: Poznań. Kopicki 1723 R1 , Kurpiewski 346 R3. Stan: 3+. Dość równe i mocne wybicie, minimalny odskok stempla, piękna patyna podkreślająca rysunek, prawie niezauważalne gładzenie na awersie (delikatnie wyrównany justunek na twarzy).

Prezentacja
gda000007980
archiwum_wg

ZG-0170 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1654 MW

Ort koronny 1654 MW, men. Wschowa, płaszcz bez broszy,Pącz.642 R, Kop.1724 R1, rzadszy wariant portretu i stosunkowo rzadziej spotykany rocznik. Stan: III/III+.

Prezentacja
gda000007982
archiwum_wg

AH-0175 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1658 TLB

Ort koronny - 1658 TLB. Popiersie króla zwrócone w prawo, perełkowa obwódka wewnętrzna, wokoło napis: IO.CAS.D.G.REX.POL.&.SV.M.D.L.R.P. / Pod koroną prosta pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, u dołu tarczy herb Wieniawa po bokach oznaczenie nominału 1 - 8 Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony literami T.L.B. : MON.ARGENT. - REG.POL.1658. Mennica: Kraków. Kopicki 1763 , Kurpiewski 416. Stan: 3-/3. Umiarkowane wytarcie, równe wybicie, ładna patyna podkreślająca rysunek.

Prezentacja
gda000007984
archiwum_wg

ZG-0172 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1658 TLB

Ort koronny 1658 TLB, brak obwódek na awersie i rewersie, popiersie przedziela napis tylko u góry, Kop. -. Stan: III.

Prezentacja
gda000007986
archiwum_wg

AG-0173 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1658 TLB

Ort koronny 1658 TLB, brak obwódek na awersie i rewersie,popiersie przedziela napis u góry i u dołu, Kop.1761 R2, znacznie rzadszy wariant w stosunku do orta z napisem przedzielonym tylko u góry. Stan: III.

Prezentacja
gda000007987
archiwum_wg

AH-0176 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1659 TLB

Ort koronny - 1659 TLB. Tarcza z linii prostych. Popiersie króla zwrócone w prawo, perełkowa obwódka wewnętrzna, wokoło napis: IO.CASIM.D.G.REX.POL.ET.SVE / Pod koroną prosta pięciopolowa tarcza złożona z linii prostych z herbami Polski, Litwy i Wazów, u dołu tarczy herb Wieniawa, po bokach oznaczenie nominału: 1 - 8 . Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony literami .T.L.B. : MON.ARGEN. - REG.POL.1659. Mennica: Kraków. Kopicki -. napisy jak Kurpiewski 436 R. Stan: 3-/3. Umiarkowane wytarcie, ładna patyna podkreślająca rysunek, niedobicie w centrum awersu.

Prezentacja
gda000007989
archiwum_wg

AH-0177 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT KORONNY 1668 TLB

Ort koronny - 1668 TLB. Rozetka pod popiersiem. Popiersie króla zwrócone w prawo, pod popiersiem rozetka i literki .TLB., obwódka wewnętrzna, wokoło napis rozdzielony tarczą z herbem Ślepowron IOAN.CASIMIR.DG - REX POL.& SVE / Pod koroną ozdobna pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach oznaczenie nominału: 1 - 8 . Obwódka wewnętrzna, w otoku napis: MONET.NOVA.ARG.REG.POL.1668. Mennica: Kraków (najbardziej prawdopodobna). Kopicki 1775 , Kurpiewski 463 R. Stan: 3-. Wyraźne wytarcie, lecz dobra czytelność dzięki równemu wybiciu, delikatna patyna.

Prezentacja
gda000007990
archiwum_wg

ZG-0175 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - TYMF KORONNY 1664 AT

Tymf koronny 1664 AT, Kop.1787, Kurp.509 R, pełna czytelność, niezła prezencja. Stan: III.

Prezentacja
gda000007992
archiwum_wg

AH-0178 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - TYMF KORONNY ( ZŁOTÓWKA ) - 1664 AT

Tymf koronny (złotówka) - 1664 AT. Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką perełkową: DAT:PRETIVM:SERVATA:SALVS POTIORQ3:METALLO EST / Pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GRO / .POL. , po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET:NOV:ARG:REG:POL:1664. Mennica: Kraków. Kopicki 1787 , Kurpiewski 509 R , Szłapinskij - (awers jak nr 79, lecz na rewersie inna interpunkcja). Stan: 3+/2-. Resztki połysku, mocne i dość równe wybicie, czysta blacha bez wad.

Prezentacja
gda000007993
archiwum_wg

AH-0179 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - TYMF KORONNY ( ZŁOTÓWKA ) - 1665 AT

Tymf koronny (złotówka) - 1665 AT Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką perełkową: DAT:PRETIVM:SERVATA:SALV POTIORQ3.METALLO EST / Pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GRO / .POL. , po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET:NOV:ARG:REG:POL:1665. Mennica: Kraków. Kopicki 1788 , Kurpiewski 513. Szłapinskij - (napisy jak 83 R2, lecz całkowicie odmienny rysunek korony na awersie i nieco inna interpunkcja). Stan: 3+/2-. Częściowo połysk w tle, mocne i dość równe wybicie, niewielka wada blachy przy krawędzi na rewersie.

Prezentacja
gda000008014
archiwum_wg

AH-0180 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - TYMF KORONNY ( ZŁOTÓWKA ) - 1665 AT

Tymf koronny (złotówka) - 1665 AT. Ukoronowany monogram królewski ICR, napis w dwóch otokach oddzielonych obwódką ciągłą: DAT.PRETIVM.SERVATA.SALVS. POTIORQ3.METALLO EST / Pod koroną prosta czteropolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów oraz z oznaczeniem nominału: XXX GRO / POL , po bokach tarczy literki A - T , obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MONET.NOV.ARG.REG.POL.1665: Mennica: Bydgoszcz. Kopicki 1788 , Kurpiewski 513. Szłapinskij 124/125 R3 (minimalne różnice w interpunkcji). Stan: 3+/2-. Częściowo połysk w tle, dość mocne i równe wybicie, czysta blacha bez wad.

Prezentacja
gda000008015
archiwum_wg

ZG-0176 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - TYMF KORONNY - 1665 AT

Tymf koronny 1665 AT, Kop.1788, Kurp.514, staranne bicie, ładny wygląd. Stan: III+/III.

Prezentacja
gda000008017
archiwum_wg

AH-0181 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - SZELĄG LITEWSKI 18 - FALS Z EPOKI

Szeląg litewski - 18 Falsyfikat z bezsensowną datą. Ukoronowany monogram królewski ICR , obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOA CAS M D G R POI / Pogoń, pod nią herb Gozdawa, obwódka wewnętrzna, w otoku napis rozdzielony u góry koroną wielkoksiążęcą: SOLIDVS M D LIT 18. Mennica: Suczawa (?). Tyszkiewicz 1. Stan: 3+. Staranne tłoczenie, minimalna końcówka blachy, piękna brązowa patyna.

Prezentacja
gda000008019
archiwum_wg

AG-0177 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1661 HKPL - FALS Z EPOKI

Boratynka litewska 1661 HKPL, falsyfikat z epoki,Niem.167, w skarbie przasnyskim 34 sztuki (0,19%), oryginały 1661 z monogramem HKPL na rewersie nie istnieją, ciekawy prymitywny rysunek. Stan: III.

Prezentacja
gda000008020
archiwum_wg

AG-0178 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1663 GFH / WIENIAWA

Boratynka litewska 1663 GFH / Wieniawa, men. Oliwa,na rewersie ...D-UC...,Niem.100, Kurp.750 R1, w skarbie przasnyskim 63 sztuki (0,36 %), boratynki litewskie z tego roku są jedynymi monetami, jakie wyszły z mennicy oliwskiej, w Przasnyszu wszystkie monety z tej mennicy stanowiły 1,9 %. Stan: III.

Prezentacja
gda000008021
archiwum_wg

AG-0179 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1666 GFH

Boratynka litewska 1666 GFH, men. Kowno, Kryszpin nie przedziela napisu, Niem.152, w skarbie przasnyskim 313 sztuk (1,81 %). Stan: III+.

Prezentacja
gda000008022
archiwum_wg

AG-0180 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1666 GFH

Boratynka litewska 1666 GFH, men. Kowno, Kryszpin przedziela napis, Niem.154 w skarbie przasnyskim 109 sztuk (0,63 %). Stan: III.

Prezentacja
gda000008023
archiwum_wg

AG-0181 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1666 [GFH] - SPECYFICZNA

Boratynka litewska 1666 [GFH], głowa jelenia (fragment herbu Kryszpin) jak na boratynkach kowieńskich, jednak portret i styl wykonania jak na boratynkch "Niem.149", w Przasnyszu nie wystąpiły żadne boratynki podobne do tego egzemplarza, najprawdopodobniej wytwór dużej mennicy fałszerskiej, przesunięty stempel awersu, duża rzadkość. Stan: III.

Prezentacja
gda000008024
archiwum_wg

AG-0182 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 1666 GFH / HKPL

Boratynka litewska 1666 GFH / HKPL, men. Malbork,na rewersie ...DVC..., Niem. 150, T.3, Kurp.763 R3, w skarbie przasnyskim 31 sztuk (0,18 %), rzadkie boratynki z literami GFH na awersie i monogramem HKPL na rewersiesą przypisywane mennicy malborskiej, występują z portretami typu oliwskiego (Przasnysz 7 szt.) oraz kowieńskiego (jak ten - w Przasnyszu 31 szt.) Małe wyłuszczenie na rewersie Stan: III-.

Prezentacja
gda000008025
archiwum_wg

AG-0183 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 166/5 TLB

Boratynka litewska 166/5 TLB, men. Wilno, data z dwiema cyframi nałożonymi, Niem. -, ciekawy wariant. Stan: III/III-.

Prezentacja
gda000008026
archiwum_wg

AG-0184 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - BORATYNKA LITEWSKA 166 TLB

Boratynka litewska 166 TLB, men. Wilno, Niem.158, Kurp.772 R1,w skarbie przasnyskim 13 sztuk (0,07 %), rzadki wariant z niepełną datą, wszystkie odmiany z taką datą stanowiły w Przasnyszu 0,18 %. Stan: III-.

Prezentacja
gda000008027
archiwum_wg

AG-0186 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT GDAŃSKI 1659 DL

Ort gdański 1659 DL, Kop.7624 R1, Kurp. - nie notuje takiego wariantu napisów, maleńka wada blachy na awersie. Stan: III+.

Prezentacja
gda000008028
archiwum_wg

ZG-0187 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT GDAŃSKI 1660 DL

Ort gdański 1660 DL, CNG 288 II, lecz bez kropki po GEDANENSIS, Kop.7625 R1, Kurp.863 R, pełna czytelność. Stan: III-.

Prezentacja
gda000008030
archiwum_wg

AH-0182 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT GDAŃSKI 1662 DL

Ort gdański - 1662 DL. Popiersie zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOH:CAS.D:G.REX POL.&SUEC.M.D.L.PR. / Wielki herb Gdańska (z lwami), przy łapach lwów literki D - L , Nad herbem wieniec z liśćmi palmowymi przedzielający oznaczenie nominału: 1 - 8 , pod herbem w ozdobnym kartuszu data przedzielona małą tarczą z lwem: 16 - 62. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis: MON:ARGENT:CIVITAT:GEDANENSIS. Kopicki 7630 R2 , Kurpiewski 873 R , CNG 294-IIa. Stan: 3. Nieznaczne przytarcie, pełna czytelność, dość równe wybicie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008031
archiwum_wg

AH-0183 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1660/59 HD L

Ort toruński - 1660/59 HD L. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS.DG.R.POL.ET.SVE.M.D.L.R.P. / Wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 60/59 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdką w trójkącie, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA NOVA CIVIT. - THORVNENSIS. Kopicki 8323 R1 , Kurpiewski 1005 R1 , Pączkowski 956 R2 (ta sama para stempli). Stan: 3+/3. Resztki połysku w tle, nieznaczne przytarcie na rewersie, trochę nierówne tłoczenie, dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008033
archiwum_wg

AH-0184 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1660 HD L

Ort toruński - 1660 HD L. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS.D.R.POL.ET.SVE.M.D.L.R.P. / Wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 60 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdą, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA NOVA CIV - THORVNENSIS. Kopicki 8324 R1 , Kurpiewski 1004 R1 , Pączkowski 957/958 R2. Stan: 3. Umiarkowane wytarcie, mocne i równe tłoczenie, delikatna patyna w zagłębieniach, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008035
archiwum_wg

ZG-0190 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1662 HD L

Ort toruński 1662 HDL, na aw. małe Pna końcu napisu, na rw.TORVNENSIS zamiast THORVNENSIS, Pącz.966 R2, Kurp.1011 R1, ładna patyna. Stan: III.

Prezentacja
gda000008037
archiwum_wg

AH-0185 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1662 HD L

Ort toruński - 1662 HD L. Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS:D:G:R:POL.&.SVE.M.D.L.R.P. / Wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 62 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdą, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA.NOV:CI: - TORVNENSIS. Kopicki 8326 R1 , Kurpiewski 1011 R1 , Pączkowski 968 R2. Stan: 3+/3. Lekkie przytarcie na rewersie, dość równe tłoczenie, delikatna patyna, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008038
archiwum_wg

AH-0186 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1662 HD L

Ort toruński - 1662 HD L Popiersie króla zwrócone w prawo, obwódka wewnętrzna, w otoku napis: IOAN.CAS.D G R.POL.ET.SVE.M.DL.R.P. / Wielki herb Torunia (z aniołem), po bokach data: 16 - 62 i literki HD - L. Obwódka wewnętrzna, w otoku napis przedzielony u góry gwiazdą, a u dołu liczbą 18 w obwódce: MONETA.NOVA.CIV. - THORVNENSIS Kopicki 8326 R1 , Kurpiewski 1009 R1 , Pączkowski 971-973 R1 (drobne warianty interpunkcji). Stan: 3+. Nieznaczne przytarcie, mocne tłoczenie, lekko niecentryczny awers i nieforemny krążek, piękna szarobrązowawa patyna, resztki połysku na rewersie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008040
archiwum_wg

AG-0192 - JAN KAZIMIERZ ( 1649 - 1668 ) - ORT TORUŃSKI 1663 HD L

Ort toruński 1663 HDL, Pącz.977 R1, Kop.8327 R1, Kurp.1020 R1. Stan: III.

Prezentacja
gda000008041
archiwum_wg

ZG-0193 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - SZÓSTAK KORONNY 1680 TLB

Szóstak koronny 1680 TLB, popiersie w szacie, Kop.1945, minimalna wada blachy, połysk w tle. Stan: II-/II.

Prezentacja
gda000008043
archiwum_wg

AH-0187 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - SZÓSTAK KORONNY 1682

Szóstak koronny - 1682. Popiersie w koronie, bez TLB. Popiersie królewskie w koronie, nie przedziela u dołu napisu, bez inicjałów. Na rewersie tarcze proste, brak znaku mennicy. Herb Leliwa na rewersie, jak na wszystkich wariantach z tego roku. Mennica: Kraków. Kopicki 1961 , Kurpiewski 1206 R1. Stan: 2+/2. Prawie na całej powierzchni (również na wypukłościach) piękny lekko złocisty połysk menniczy, równe i mocne wybicie, czysta blacha bez wad.

Prezentacja
gda000008044
archiwum_wg

ZG-0194 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - SZÓSTAK KORONNY 1683 TLB

Szóstak koronny 1683 TLB, Leliwa, Kop.1963, połysk prawie na całej powierzchni tła. Stan: II-.

Prezentacja
gda000008046
archiwum_wg

AH-0188 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - SZÓSTAK KORONNY 1683 TLB

Szóstak koronny - 1683 TLB. Popiersie w wieńcu i szacie, TLB, Leliwa. Popiersie królewskie w rzymskiej szacie i wieńcu, pod nim literki TLB bez inicjałów. Na rewersie brak znaku mennicy, tarcze z wcięciami, herb Leliwa. Mennica: Bydgoszcz. Kopicki 1963 , Kurpiewski 1208. Stan: 2/2-. Prawie na całej powierzchni połysk menniczy, równe i mocne wybicie, minimalna wada blachy na awersie i nieco większa na rewersie.

Prezentacja
gda000008047
archiwum_wg

ZG-0195 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - ORT KORONNY 1677 SB

Ort koronny 1677 SB, bez obwódki, Pącz.16 R1, Kop.1979 R. Stan: III.

Prezentacja
gda000008049
archiwum_wg

ZG-0196 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - ORT KORONNY 1678··

Ort koronny 1678 ··, literki SB zakryte kropkami,Pącz.31 R3, Kop.1991 R2, mała wada blachy przy rancie i minimalne niedobicie, rzadszy rocznik i odmiana. RStan: III.

Prezentacja
gda000008051
archiwum_wg

AH-0189 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - ORT KORONNY 1679

Ort koronny - 1679 Bez literek TLB, Leliwa na tarczy z wcięciami. Popiersie w szacie i wieńcu, brak obwódek, brak literek dzierżawcy, herb Leliwa na awersie na tarczy z wcięciami. Mennica: Bydgoszcz. Kurpiewski 1244 R2 , Tyszkiewicz 4 . Pączkowski 33 R1 (PN 2/2003 str.44, ta sama para stempli). Stan: 3. Minimalne niedobicie w centrum awersu i rewersu (typowe dla tej odmiany), pełna czytelność, resztki połysku między literami, delikatna patyna, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008053
archiwum_wg

AH-0190 - JAN III SOBIESKI ( 1674 - 1696 ) - ORT KORONNY 1684 TLB

Ort koronny - 1684 TLB Małe popiersie "z czterema rzemykami" W napisie ...R - EG... Małe popiersie z czterema rzemykami na ramieniu. Na rewersie napis przedzielony herbem Leliwa: MON.NOVA.ARG.R - EG.POLON.1684. Mennica: Bydgoszcz. Kurpiewski - (nie notuje takiego napisu) , Pączkowski 42 R4 (PN 2/2003 str.46). Stan: 3. Umiarkowane wytarcie, lecz dobra czytelność dzięki dość mocnemu wybiciu, mikroskopijne zanieczyszczenia blachy na rewersie, dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008055
archiwum_wg

AG-0199 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706, 1709-1733 ) - SZÓSTAK KORONNY 1702 EPH

Szóstak koronny 1702 EPH, Kop.2011 R1, połysk prawie na całej powierzchni tła, minimalne wady blachy. Stan: II-.

Prezentacja
gda000008056
archiwum_wg

AH-0191 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706, 1709-1733 ) - SZÓSTAK KORONNY 1702 EP-H*

Szóstak koronny - 1702 EP - H*. Mennica: Lipsk. Kopicki 2011 R1. Stan: 2-. Prawie na całej powierzchni tła połysk menniczy, dość staranne tłoczenie, czysta blacha bez typowych dla tej emisji wad i zanieczyszczeń, bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000008057
archiwum_wg

AG-0200 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706, 1709-1733 ) - 1/24 TALARA SASKIEGO 1703 ILH

1/24 Talara saskiego 1703 ILH, men. Drezno, Kop.10679, piękny egzemplarz. Stan: II+/II.

Prezentacja
gda000008058
archiwum_wg

AG-0201 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706, 1709-1733 ) - 1/3 TALARA SASKIEGO 1698 EPH

⅓ Talara saskiego 1698 EPH, men. Lipsk,Kop.10844 R, piękna patyna. Stan: III.

Prezentacja
gda000008059
archiwum_wg

AG-0204 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706, 1709-1733 ) - 1/3 TALARA 1727

⅓ Talara 1727 . żałobne po śmierci królowej Krystyny Eberhardyny,Kop.11130 R3. Stan: III+.

Prezentacja
gda000008060
archiwum_wg

AH-0192 - AUGUST II MOCNY ( 1697-1706,1709-1733 )- GULDEN SASKI ( 2/3 TALARA ) 1699 I.L.-H

Gulden saski ( 2/3 Talara ) - 1699 I.L. - H. Mennica: Drezno. Kopicki 10910 R1. Stan: 3+. Minimalne wytarcie, resztki połysku między literami, maleńka wada krążka na krawędzi, bardzo bobra prezencja.

Prezentacja
gda000008062
archiwum_wg

AG-0206 - AUGUST III SAS ( 1733 - 1763 ) - SZELĄG KORONNY 1752 S

Szeląg koronny 1752 S, Kop.2051. Stan: III+.

Prezentacja
gda000008064
archiwum_wg

AG-0207 - AUGUST III SAS ( 1733 - 1763 ) - GROSZ KORONNY 1755 H

Grosz koronny 1755 H, Kop.2086, jeden z kilku typów portretu. Stan: III+.

Prezentacja
gda000008065
archiwum_wg
Liczba pozycji: 4327   Liczba stron: 87 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87