Kategorie : Wszystkie Liczniki oglądalności przedmiotów:  dzisiaj - 785  wczoraj - 5460  bieżący tydzień - 30654  poprzedni tydzień - 59317
Kategorie
Treść wiadomości
Wiadomości
Wszystkie (23252)
Banknoty / Papiergeld /
Paper money (4183)
Monety / Coins / Münzen (5713)
Filatelistyka / Stamps /
Briefmarken (4)
Militaria (4)
Eksponaty zoologiczne /
Zoological exhibits /
Zoological Exponate (1140)
Eksponaty botaniczne /
Botanical exhibits /
Botanische Exponate (9)
Akcesoria i literatura (14)
Prezentacje /
Not for sale (4327)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (7775)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

Grading i inne usługi

Ceny aktualne od 01 marca 2023 roku
(wszystkie usługi GDA są zwolnione z VAT = VAT 0%)120 złotych za zlecenie (zleceniem nazywamy jedną przesyłkę zawierającą banknoty – im więcej banknotów w jednym zleceniu, tym niższa jest cena jednostkowa, bo ta kwota rozkłada się wówczas na większą liczbę banknotów) zlecenie może być mieszane: grading banknotów polskich + zagranicznych + lokalnych + przeholderowanie + opinie + inne usługi - opłata za zlecenie naliczana jest tylko jeden raz za każdą przesyłkę
+
37 złotych za każdy banknot w zleceniu
+
12 złotych dopłaty za każdy banknot (bon) zagraniczny lub lokalny
+
16 złotych dopłaty za każdy banknot bez niepowtarzalnego numeru – dla takich banknotów trzeba obowiązkowo wykonać skan, stąd dopłata
+
16 złotych dopłaty za błędnodruk
+
0 złotych za odesłanie banknotów po wykonaniu zlecenia na adres w granicach PolskiPrzykłady:

Zlecenie zawiera 10 polskich banknotów państwowych z niepowtarzalnymi numerami:
120 zł + (10 x 37 złotych) = 490 złotych

Zlecenie zawiera 25 polskich banknotów, w tym jeden wzór z numerem powtarzalnym, jeden błędnodruk bez numeru i 5 banknotów lokalnych:
120 zł + (25 x 37 złotych) + (2 x 16 złotych) + (1 x 16 złotych) + (5 x 12 złotych) = 1153 złote

Zlecenie zawiera 55 banknotów zagranicznych, wśród których jest 7 banknotów bez numeru:
120 zł + (55 x 37 złotych) + (55 x 12 złotych) + (7 x 16 złotych) = 2927 złotychBanknoty Wolnego Miasta Gdańska, „OST”, Getta Łódzkiego, Pewexu, Baltony są traktowane jak zwykłe polskie banknoty państwowe i nie pobiera się za nie dopłaty 12 złotych. Banknoty Gdańska wydane przed ustanowieniem Wolnego Miasta są traktowane jak banknoty lokalne (dopłata 12 zł). Banknoty innych miejscowości znajdujących się na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, bez względu na czas wydania, są traktowane jak banknoty lokalne (dopłata 12 zł).

Wzory polskich banknotów państwowych są traktowane jak zwykłe banknoty i nie ma do nich żadnej dopłaty, o ile mają niepowtarzalne numery. Jeżeli wzór ma numer powtarzalny (jak np. A 0000000 bez niepowtarzalnego numeru dodatkowego). Jeżeli numer jest powtarzalny, obowiązkowy jest skan i pobierana jest dopłata 16 złotych.
Różne usługi dodatkowe i powiązane

120 złotych za zlecenie (zlecenie może być mieszane: grading banknotów polskich + zagranicznych + lokalnych + przeholderowanie + opinie + inne usługi - opłata za zlecenie naliczana jest tylko jeden raz za każdą przesyłkę)
+
16 złotych za przeholderowanie = przełożenie banknotu ogradowanego przez GDA ze starego holderu do nowego
+
16 złotych za rozpoznanie banknotu fałszywego (kopii itp.)
+
16 złotych za skan w rejestrze na życzenie zleceniodawcy, gdy skan ten nie jest obowiązkowy
+
40 złotych za wystawienie skróconej pisemnej opinii ze skanem, stwierdzającej fałszerstwo lub konserwację (wymagane na przykład przy reklamacjach Allegro itp.)
+
Do uzgodnienia za ekspertyzy z fotografiami mikroskopowymi, szczegółowymi opisami itp. Nie mniej niż 150 złotych.
+
20 złotych za ocenę stanu zachowania bez zamykania banknotu w holderze – zleceniodawca otrzymuje wydruk A4 ze szczegółową oceną
+
16 złotych za zamknięcie polskiego banknotu państwowego w holderze, ze standardowym opisem, bez oceny
+
28 złotych za zamknięcie lokalnego lub zagranicznego banknotu w holderze, ze standardowym opisem, bez oceny
+
28 złotych za zamknięcie mniejszego papierowego przedmiotu w holderze, z opisem dostarczonym przez zleceniodawcę i z logo zleceniodawcy (maksymalne wymiary 24 x 24 cm). Możliwe jest holderowanie wszelkich jednokartkowych (nie złożonych) przedmiotów papierowych, jak ulotki, talony, cegiełki, bilety, znaczki pocztowe itp.
+
38 złotych za zamknięcie większego papierowego przedmiotu w holderze, z opisem dostarczonym przez zleceniodawcę i z logo zleceniodawcy (maksymalne wymiary 32 x 32 cm).Przykłady:

Zlecenie zawiera 10 polskich banknotów z niepowtarzalnymi numerami do ogradowania i 10 banknotów w starych holderach GDA do przeholderowania:

120 złotych + (10 x 37 złotych) + (10 x 16 złotych) = 650 złotych

Zlecenie zawiera 10 polskich banknotów 1 zł 1946 (czyli bez numeru) do ogradowania i 15 niewielkich cegiełek do zamknięcia w holderach z logo właściciela zbioru:

120 złotych + (10 x 37 złotych) + (10 x 16 złotych) + (15 x 28 złotych) = 1070 złotych1. Co obejmują proponowane usługi?
1.1. Sprawdzenie autentyczności banknotu.

Sprawdzenie autentyczności polskiego banknotu nie zawsze jest zagadnieniem banalnym. Oczywiście fałszerstwa polskich banknotów na szkodę kolekcjonerów zdarzają się rzadko; w praktyce jednak autentyczność banknotu może nie być sprawą oczywistą. Problematyczna może być autentyczność wielu wzorów, prób, jak i na przykład banknotów z 1944 roku bez numeru, gdzie występują zarówno oryginały, jak i faksymilki z roku 1974 i 1979. Wkrótce problemem może stać się przerabianie numerów z bieżących na zerowe. Proceder taki występuje już na szeroką skalę w Chinach.
1.2. Określenie numeru katalogowego banknotu w/g katalogu Miłczaka lub katalogu Schöne'go oraz, gdy jest to potrzebne, słowne określenie wariantu.

W przypadku wariantów nie notowanych w w/w katalogu, stosujemy rozszerzenie numeracji. Na przykład "Mił.138ew1" oznacza wzór analogiczny do wariantu obiegowego Mił.138e. "Mił.A11ex1" oznacza nie notowany wariant zbliżony do wariantu "Mił.A11e", lecz z błędem "Uchawła" itd.
1.3. Rzetelne określenie stanu zachowania według skali i kryteriów stosowanych przez naszą firmę.

Stosujemy skalę 1, 1/1-, 1-/1, 1-, 1-/2+, 2+/1-, ... z ewentualnym rozszerzeniem na nawiasy (1), (1/1-), (1-/1), (1-)... oraz falkę (~) i znak zapytania (?). W przypadku „nawiasów”, „falki” i "znaku zapytania" dodajemy odpowiedni komentarz. Należy pamiętać, że polskich ocen nie można wprost przeliczać na skalę Sheldona, ponieważ kryteria oceny są nieco inne. Na przykład niecentryczny druk nie wpływa na polską ocenę, jest jednak brany pod uwagę przy ocenie w skali Sheldona.

Znak zapytania (?) jest stosowany przez nas od 22.12.2012 roku w celu oznaczania banknotów po konserwacji, przede wszystkim po mocnym prasowaniu, gdy precyzyjne określenie pierwotnego stanu zachowania jest niemożliwe. Oznaczeniu temu towarzyszą litery PZ przed sheldonowską oceną stanu zachowania.
1.4. Określenie stanu zachowania w skali Sheldona.

Opieramy się przede wszystkim na doświadczeniach z PMG oraz PCGS. Należy pamiętać, że ocena banknotów w skali Sheldona, to zagadnienie dość skomplikowane i dwie oceny pozornie odległe od siebie w rzeczywistości mogą graniczyć ze sobą. Rozważmy dla przykładu bardzo świeży, pięknie prezentujący się i centryczny banknot z jednym bardzo trudnym do zauważenia minimalnym ugięciem rogu na długości 30 mm. Jeżeli ugięcie to zostanie przeoczone lub zbagatelizowane przez gradera, wówczas banknot uzyska ocenę GEM UNC 66 EPQ. Jeżeli ugięcie zostanie dostrzeżone i wzięte pod uwagę przy ocenie, wówczas banknot uzyska ocenę AU 58 EPQ. Tak więc stany 66 i 58 mogą graniczyć ze sobą, choć pozornie są odległe.

Trzeba też pamiętać, że skala Sheldona tylko teoretycznie jest skalą 70-stopniową. W praktyce stopni jest mniej. Nie orzeka się na przykład stanu AU 54, ani XF 42. W rzeczywistości stopni jest 30 i tylko w bardzo szczególnych wypadkach można spotkać oceny pośrednie. Ponadto niektóre stany zachowania (nie tylko te najwyższe) są orzekane rzadziej od innych. Na przykład rzadko orzekany jest stan UNC 60 - banknot formalnie w stanie bankowym, bez ugięć, lecz ze stosunkowo znacznymi problemami i z niezbyt atrakcyjnym wyglądem. Inny przykład to stan GEM UNC 65 EPQ, który jest orzekany rzadziej od stanu GEM UNC 66 EPQ, ale też rzadziej od CHOICE UNC 64 EPQ.

Wreszcie warto zwrócić uwagę na rozszerzenia: „EPQ” oraz „NET”. Rozszerzenia te bywają bagatelizowane przez polskich kolekcjonerów i przez polskie firmy gradingowe, a w rzeczywistości zawierają informacje pierwszorzędnej wagi. Obecność lub brak tych rozszerzeń znaczy dużo więcej od drobnych różnic w ocenie liczbowej!


Oprócz powyższych rozszerzeń zapożyczonych od PMG, stosujemy też od 22.02.2012 roku oznaczenie PZ przed liczbową oceną sheldonowską. Oznaczenie to, pochodzące od pisanego po polsku słowa "prezencja", stosowane jest przy ocenie banknotów po konserwacji, głównie po mocnym prasowaniu. Na przykład PZ 58 oznacza banknot wyglądający aktualnie jak stan AU 58, lecz pierwotnie, przed konserwacją będący w znacznie gorszym stanie. Gdy występuje oznaczenie PZ, wówczas słowny odpowiednik oceny sheldonowskiej nie jest podawany. Na przykład, jeżeli jest oznaczenie PZ 64, wówczas niżej nie ma już słów "Choice Uncirculated".
1.5. Wyszczególnienie wszystkich cech banknotu wpływających na ocenę stanu zachowania, a więc ugięć, złamań oraz wszelkich innych uszkodzeń, a także ewentualnych zabiegów konserwatorskich dokonywanych na banknocie.

Bardzo często od samej oceny stanu zachowania ważniejsze jest to, DLACZEGO banknot otrzymał właśnie taką ocenę. Na stan zachowania i wartość rynkową banknotu ma wpływ kilka, a nawet kilkanaście cech i trudno wszystkie te cechy „wtłoczyć” w jednowymiarową skalę stanu zachowania. Zleceniodawca oceny zwykle chce wiedzieć, jakie konkretnie wady ma jego banknot. Czy ma mikroperforacje, czy ma ślady zagrzybienia, czy był moczony i prasowany, a może odklejony z albumu?
(1.5a) Wykonanie wydruku lub (w zależności od życzenia zleceniodawcy) przygotowanie pliku PDF zawierającego ocenę oraz inne informacje opisane w punktach 1.4. i 1.5. Przekazanie wydruku lub pliku PDF zleceniodawcy, aby mógł on podjąć decyzję o holderowaniu i zarejestrowaniu banknotu lub o rezygnacji z holderowania i rejestracji.

Punkt 1.5a jest pomijany w przypadku, gdy zleceniodawca od razu zlecił wykonanie usługi "Fotograding". Punkt 1.5a wchodzi w zakres usługi "Raport".
1.6. Zapisanie wyżej wymienionych informacji wraz z obustronnym skanem banknotu i jego numerem seryjnym w publicznie dostępnym rejestrze internetowym i przechowanie tego zapisu przez lat 10.Jako rejestr wykorzystujemy nasz serwis internetowy. Aby odnaleźć banknot w rejestrze wystarczy wpisać unikalny numer zapisu w okienku wyszukiwania w serwisie i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Kod paskowy ułatwia tę czynność. Można też posłużyć się po prostu wyszukiwarką Google. Banknot można odnaleźć także po numerze zalepki i po numerze seryjnym wydrukowanym na banknocie o ile nie jest to numer powtarzalny. Przed upływem 10 lat dowolna osoba (właściciel banknotu lub ktokolwiek inny) będzie mógł opłacić przechowywanie zapisu na następne 10 lat. Opłata za przechowywanie opisu przez następne 10 lat będzie niewielka - około 1/350 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
1.7. Wykonanie skróconego wydruku (tzw.paska gradingowego) i umieszczenie go wraz z banknotem w odpowiednio dostosowanej i zamkniętej obustronnie przeźroczystej karcie Optima, która pełni funkcje holdera gradingowego.

Skrócony wydruk pełni dokładnie taką samą funkcję, jak „pasek” innych firm gradingowych. Zawiera krótki opis banknotu, polską ocenę stanu zachowania oraz ocenę w skali Sheldona, numer zapisu podany cyframi i kodem kreskowym. Numer ten umożliwia bardzo szybkie odszukanie zapisu w Internecie.

Dlaczego „Optima”? Nie jest problemem zamknięcie banknotu w folii. Problemem jest jednak uzyskanie pewności, że zamknięcie to nie będzie szkodliwe w długim okresie czasu. Uzyskanie takiej pewności wymaga długotrwałych badań. Używając przez wiele lat kart „Optima” przekonaliśmy się, że są dla banknotów nieszkodliwe. Banknoty w „Optimach” należy jednak przechowywać w pozycji pionowej wiszącej, to znaczy grzbietem segregatora (klasera) do góry. Nie jak książki na półce i nie w pozycji leżącej. Kart w klaserze nie może być zbyt wiele - powinny wisieć dość luźno, żeby na banknoty nie był wywierany zbyt silny nacisk. Klaser powinien stać wsunięty w futerał. Drugim argumentem przemawiającym za „Optimami” jest ich standartowy rozmiar i zaczepy umożliwiające wpięcie karty do klasera. To daje im przewagę nad stosowanymi przez inne firmy holderami, które nie mają standartowych wymiarów i przez to są mniej wygodne.
1.8. Zamknięcie karty, uniemożliwiające wyjęcie banknotu bez zniszczenia karty i bez naruszenia zabezpieczeń. Każda karta ma oprócz innych zabezpieczeń nalepki z numerem seryjnym i znakiem UV. Numer seryjny nalepki jest również zapisywany w rejestrze internetowym i według niego można odszukać zapis w rejestrze w razie utraty wydruku.

Rozcięcie karty i wyjęcie banknotu oczywiście nie powoduje zniknięcia zapisu z rejestru. Banknot pozostaje zarejestrowany, jednak potencjalny nabywca banknotu nie będzie już miał całkowitej pewności, że stan banknotu nie uległ pogorszeniu w stosunku do tego, co zapisane jest w rejestrze.
1.9. Odesłanie banknotów priorytetowym listem wartościowym lub przesyłką kurierską po wykonaniu i opłaceniu usługi. Odbiór osobisty możliwy jest przy liczbie banknotów nie mniejszej od 25 sztuk i po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu.
2. Jak skorzystać z usługi?

Chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania klientów, tym bardziej, że oferowana usługa jest nowością na polskim rynku. Żeby jednak ta usługa była wykonywana sprawnie i szybko, trzeba zastosować procedurę, dzięki której niepotrzebne staje się dokonywanie indywidualnych ustaleń przy każdym zleceniu.
2.1. Wykup usługę za pośrednictwem Allegro. Kup tyle „sztuk” usługi, ile banknotów chcesz ogradować.

Ten punkt obowiązuje tylko wtedy, gdy oferta jest wystawiona na Allegro.
2.2. Wydrukuj poniższy formularz i wypełnij go.


PDF

Word
2.3. Zabezpiecz banknoty przed uszkodzeniem i wraz z wypełnionym formularzem wyślij do nas listem wartościowym lub przesyłką kurierską na adres:


GDA
Amona 82
81-601 Gdynia
POLAND
gda@gdynia7.pl
tel.: 695-242-616


Zadbaj o właściwe zabezpieczenie banknotów. Zalecanym sposobem zabezpieczenia są dwie płytki z podwójnej tektury falistej, z falą wzdłużną w jednej, a poprzeczną w drugiej płytce. To bardzo ważne, żeby fale w jednej płytce biegły prostopadle do fal w drugiej płytce, gdyby fale biegły w tym samym kierunku, wówczas zabezpieczenie byłoby mało odporne na złamanie. Włóż banknoty w koszulkach między płytki i połącz krawędzie płytek na całym obwodzie mocną taśmą klejącą. Całość wraz z wypełnionym formularzem włóż do koperty „SuperXsafe” lub podobnej i nadaj jako list wartościowy lub przesyłkę kurierską.Przyjmujemy też inne przesyłki, jednak to w Twoim interesie leży właściwe zabezpieczenie banknotów wysyłanych do nas.

2.4. Gdy Twoje banknoty zostaną do nas dostarczone, otrzymasz mailem informację o tym, wraz z nadanym numerem zlecenia.
2.5. Gdy banknoty zostaną wpisane do rejestru, zostaniesz o tym poinformowany mailem i będziesz mógł zobaczyć w Internecie, jakie oceny uzyskały.
2.6. Zanim odeślemy banknoty do Ciebie, musisz zapłacić za usługę. Najprostszą metodą jest przelew na nasze konto. Przyjmujemy też zapłatę przez Paypal za dopłatą 4%. Wyjątkowo, gdy wartość ocenianych banknotów jest niższa od ceny usługi, możemy poprosić Cię o uiszczenie zapłaty z góry. Dopuszczalne i nieraz wygodne dla zleceniodawcy jest wysłanie do nas gotówki razem z banknotami. Oczywiście w każdym wypadku do odsyłanych banknotów dołączamy paragon lub fakturę.
3. Jakie banknoty oceniamy?

„Znanie się na wszystkim” i robienie „wszystkiego” nie jest oznaką profesjonalizmu, ale czegoś wręcz przeciwnego.
3.1. Oceniamy i rejestrujemy wszystkie banknoty notowane w katalogu Czesława Miłczaka obiegowe i nie wprowadzone do obiegu z wyjątkiem:

A6 - 500 złotych 1794
A7 - 1000 złotych 1794
A10 - 1 złoty 1794
A17 - 50 złotych 1824
A18 - 100 złotych 1824
A20 - 50 złotych 1830
A21 - 100 złotych 1830
A23 - 3 ruble 1841
A24 - 3 ruble 1842
A25 - 3 ruble 1843
A26 - 10 rubli 1843
A27 - 10 rubli 1844
A28 - 3 ruble 1846
A30 - 10 rubli 1847
A31 - 25 rubli 1848
A49 - 25 rubli 1865
A52 - 10 rubli 1866
A53 - 25 rubli 1866
103A - 1000 złotych 1941 rekonstrukcja
104b - 50 groszy 1944 reprint
105b - 1 złoty 1944 reprint
113b - 2 złote 1944 reprint
114c - 5 złotych 1944 reprint
115c - 10 złotych 1944 reprint
116e - 20 złotych 1944 reprint
117c - 50 złotych 1944 reprint
118e - 100 złotych 1944 reprint
119c - 500 złotych 1944 reprint
Ł8 - 10 fenigów 1942 Getto Łódź
Ł9 - 10 fenigów 1944 Getto Łódź
Ł10 - Nadruk „10-20-20” na 50 fenigów 1940 Getto Łódź
3.2. Oceniamy i rejestrujemy wzory notowanych w katalogu Czesława Miłczaka banknotów z wyjątkiem banknotów wykluczonych powyżej oraz z wyjątkiem wzorów wymienionych poniżej:

A12 - WZÓR 1 talar 1810
A13 - WZÓR 2 talary 1810
A14 - WZÓR 5 talarów 1810
30 - WZÓR 1/2 marki 1920
94 - WZÓR 10 złotych 1940
95 - WZÓR 20 złotych 1940
98 - WZÓR 500 złotych 1940
99 - WZÓR 1 złoty 1941
100 - WZÓR 2 złote 1941
101 - WZÓR 5 złotych 1941
102 - WZÓR 50 złotych 1941
103 - WZÓR 100 złotych 1941
104 - WZÓR 50 groszy 1944
123 - WZÓR 1 złoty 1946
124 - WZÓR 2 złote 1946
125 - WZÓR 5 złotych 1946
126 - WZÓR 10 złotych 1946

Przez „WZÓR” należy rozumieć banknot z nadrukiem „WZÓR”, „NIEOBIEGOWY”, „SPECIMEN”, „MUSTER”, „UNGÜLTIG” i tym podobnym, jak również z analogicznym napisem perforowanym oraz banknoty bez nadruku, lecz z numeracją zerową. Jak w każdym przypadku, tak i w przypadku wzorów zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od oceny - tzw. „no decision”. W przypadku wzorów taką decyzję możemy podjąć przede wszystkim wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że dany wariant wzoru powstał w okresie późniejszym przez wykonanie nadruku na obiegowym banknocie w celach spekulacyjnych. Uwaga: występowanie danego wariantu w Kolekcji Lucow nie jest dla nas dowodem na jego autentyczność. „No decision” nie oznacza uznania wzoru za fałszerstwo, a jedynie to, że nie potrafimy rozstrzygnąć czy jest to wzór autentyczny, czy nie.
3.3. Oceniamy i rejestrujemy błędnodruki wszystkich banknotów notowanych w katalogu Czesława Miłczaka z wyjątkiem błędnodruków banknotów wykluczonych w punkcie 3.1.
3.4. Oceniamy i rejestrujemy próby banknotów notowanych w katalogu Czesława Miłczaka z wyjątkiem pozycji wykluczonych w punkcie 3.1. Jak w każdym wypadku, tak i w przypadku prób zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od oceny („no decision”).
3.5. Oceniamy i rejestrujemy druki niedokończone wszystkich banknotów notowanych w katalogu Czesława Miłczaka z wyjątkiem pozycji wykluczonych w punkcie 3.1.
3.6. Oceniamy i rejestrujemy następujące fałszerstwa:

100 zł 1940 „fałszerstwo ZWZ”
500 zł 1940 „fałszerstwo londyńskie”
2 marki 1940 Getto „fałszerstwo Rochwergera/Rauchwerera”

Pozostałych fałszerstw nie oceniamy i nie rejestrujemy. Za stwierdzenie fałszerstwa zamiast pełnej opłaty pobieramy tylko 50%.
3.7. Nie oceniamy i nie rejestrujemy banknotów z nadrukami pamiątkowymi lub propagandowymi, ani państwowego, ani prywatnego, ani żadnego innego pochodzenia.

Dotyczy to również nadruków z okresu okupacji, z Powstania Warszawskiego, ze stanu wojennego itp.
3.8. Nie oceniamy i nie rejestrujemy wydań fantazyjnych, ani propagandowych.
3.9. Oceniamy i rejestrujemy banknoty gdańskie i związane z Gdańskiem, notowane w katalogu Michaela Schöne'go.
3.10. Nie oceniamy i nie rejestrujemy reprintów ani kopii traktując je tak, jak fałszerstwa. Bez znaczenia jest, kto był emitentem reprintu.

Reprintem jest banknot wydrukowany z nieoryginalnej formy drukarskiej nawet wówczas, gdy został wydrukowany na oryginalnym papierze. Wbrew treści nadruku na nich, reprinty z roku 1974 i 1979 nie były drukowane z oryginalnych form. Reprintami są również tzw. czarnodruki banknotów okupacyjnych (premia dla prenumeratorów BN), mimo że były drukowane na papierze ze znakiem wodnym.
3.11. Nie oceniamy i nie rejestrujemy nie rozciętych fragmentów arkuszy, jeżeli przekraczają wymiar 230 x 140 mm.
3.12. Nie oceniamy i nie rejestrujemy banknotów z odręcznymi adnotacjami wykonanymi w drukarni, odciskami pieczęci itp., jeżeli poza w/w adnotacjami nie różnią się od pospolitszych wariantów. Nie oceniamy i nie rejestrujemy banknotów z wykonanymi poza drukarnią pamiątkowymi odręcznymi autografami projektantów, prezesów ani z innymi pamiątkowymi napisami.

Wykluczenie to nie dotyczy zwykłych adnotacji wykonanych podczas obiegu banknotów. Takie adnotacje są traktowane jako nietypowe uszkodzenia (NET) lub, w przypadku słabszych stanów zachowania, jako dopuszczalne w danym stanie cechy banknotu.
3.13. Oceniamy i rejestrujemy próby PWPW.
3.14. Oceniamy i rejestrujemy wiele banknotów zagranicznych.

Aby rzetelnie ocenić banknot, trzeba dobrze znać emisję z której ten banknot pochodzi, tech nikę druku, papier... Wiele banknotów zagranicznych należy do tzw. "trudnych", zagrożonych fałszerstwami itp. Takich banknotów nie oceniamy, jeżeli nie mamy wystarczającej wiedzy do ich oceny. Przed wysłaniem banknotów zagranicznych należy skontaktować się z nami i upewnić, że ich ogradowanie jest możliwe.
4. „No decision” - odstąpienie od oceny - opłata 0%
4.1. W przypadku każdego banknotu zastrzegamy sobie prawo do „no decision”. Nie wykonujemy wówczas usługi i nie pobieramy zapłaty za nią.

Taką decyzję podejmujemy rzadko, najczęściej w przypadku wzorów o niepewnym pochodzeniu. Zdarzają się jednak sytuacje, że firma nie potrafi ocenić autentyczności banknotu lub nie potrafi ocenić jego stanu zachowania. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od oceny nie świadczy o braku profesjonalizmu, przeciwnie - jest właśnie wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do problemu.
4.2. Jeżeli w stosunku do wszystkich banknotów z jednego zlecenia odstąpiliśmy od oceny, wówczas odsyłamy banknoty na nasz koszt.

W praktyce sytuacja taka jest nadzwyczaj mało prawdopodobna, jednak możliwa, gdy zleceniodawca przysyła w jednej przesyłce (zleceniu) niewielką liczbę banknotów lub przysyła wiele banknotów należących do jednego wariantu lub uszkodzonych przez jeden i ten sam nietypowy czynnik.
5. „No service” odesłanie banknotu, którego ocenianie nie wchodzi w zakres naszej usługi - opłata 0% + ewentualne koszty przesyłki

Jeżeli otrzymamy banknot należący do wariantu, którego z zasady nie oceniamy (np.: banknot z nadrukiem pamiątkowym lub każdy inny wykluczony w punkcie 3.), wówczas odsyłamy go nie pobierając opłaty za usługę, obciążamy jednak zleceniodawcę kosztami odesłania banknotu. Jeżeli banknotów w danym zleceniu było więcej, wówczas odrzucony banknot odsyłamy razem z pozostałymi ogradowanymi banknotami, a zleceniodawca w takim wypadku dodatkowych kosztów oczywiście nie ponosi.
6. Odesłanie fałszywego banknotu bez rejestracji - opłata 50%

Jeżeli otrzymamy do oceny banknot fałszywy, reprint, kopię itp. (z wyjątkiem fałszerstw wymienionych w punkcie 3.6.), wówczas odsyłamy go nie dokonując oceny i nie rejestrując go. Za stwierdzenie fałszerstwa pobieramy 50% opłaty.

Stwierdzenie fałszerstwa, to nie to samo, co brak potwierdzenia autentyczności. W tym drugim przypadku podejmujemy decyzję o odstąpieniu od oceny („no decision”) i nie pobieramy żadnej opłaty.
7. Co daje nasza usługa?
7.1. Nasza usługa zastępuje typowy grading, a oprócz tego daje dużo więcej korzyści. Między innymi daje to, że każdy może zapoznać się z uzasadnieniem oceny, dowiedzieć się o wszystkich istotnych cechach banknotu. Liczbowa ocena stanu zachowania nie mówi wszystkiego, co więcej, liczbowa ocena stanu zachowania w wielu wypadkach mówi niewiele. Ważniejsze od niej jest wyszczególnienie wad i uszkodzeń lub wyraźne stwierdzenie, że wady określonego rodzaju na banknocie nie występują. To właśnie zapewniamy. Te dane wraz z dużym skanem ocenionego banknotu dostępne są w Internecie. Dostęp do nich nie wymaga opłat, ani rejestracji, ani logowania - kto ma dostęp do Internetu, ten ma dostęp do danych zapisanych w naszym rejestrze.
7.2. Rejestr internetowy wyklucza wszelką możliwość podmiany banknotu, sfałszowania holderu itp., nawet w przypadku banknotów nie mających numeru lub mających numer powtarzalny (wzory). Każdy ogradowany banknot jest widoczny w Internecie na dobrym skanie, na którym można rozpoznać jego niepowtarzalne cechy.
7.3. Zapis w rejestrze może zastąpić skan i opis przy transakcji kupna / sprzedaży. W wielu wypadkach wystarczy podać kontrahentowi numer zapisu w rejestrze i zbędne staje się skanowanie oraz opisywanie banknotu. W razie sprzedaży banknotu na serwisie aukcyjnym można wyświetlić obrazek (skan) z naszego serwera.Widoczny powyżej skan jest ściągany bezpośrednio z serwera naszego serwisu. Stamtąd można też uzyskać mniejszy skan samego tylko awersu i wykorzystać go jako miniaturkę w serwisie aukcyjnym:Taką miniaturkę, jak pokazana powyżej możesz wziąć z rejestru i wykorzystać w serwisie aukcyjnym. Zbędne staje się skanowanie banknotu przy każdej sprzedaży.
Sprawdź, jak to działa w praktyce...
albo zapytaj:
gda@gdynia7.pl

Facebook:
Grading GDA - banknoty


Monitory i przeglądarki
Wprowadzenie dla sprzedawców
Grading i inne usługi
Grading - oznaczenia