Sortowanie 
Kategorie : Wszystkie
Kategorie
Aukcje użytkownika g_d_a
 
Wszystkie (8426)
Monety / Coins / Münzen (482)
Prezentacje /
Not for sale (33)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (7828)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 1

Odznaki Litwy Środkowej. Medalierzy włoscy na dworze Zygmunta I Starego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (I). Emisje pieniężne Republik Czeskiej i Słowackiej w 1993 r. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (I). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000003997
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2

Banknoty polskich powstań narodowych - postulaty badawcze. Aukcja kolekcji banknotów polskich Wacława Dąbrowskiego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (II). Znaki rozliczeniowe majątku Machcin. Obchody 200-lecia banknotu polskiego w oddziałach PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000003998
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 3

Kształtowanie polskiego systemu pieniężnego po 11 listopada 1918 r. Skarb groszy, florenów i złotych ozdób ze Środy Śląskiej. Kontakty Karola Beyera z Juliuszem Iversenem. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (II). Odkryto pierwszą monetę Proculusa, rzymskiego cesarza - uzurpatora !. II Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000003999
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4

O chronologii guziczkowych brakteatów gdańskich. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Jaka była naprawdę wielkość emisji banknotów kościuszkowskich z 1794 r. Order Orła Białego (I). Mennica Państwowa w nowym gmachu. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

7,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004000
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 1

Odmiany "piorunków" Kazimierza Jagielończyka. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Order Orła Białego (II). Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (IV). Nieznana sześciodukatówka legnicko - brzesko - wołowska z 1605 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina - wspólne dzieje pieniądza". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

7,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004001
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 2

Na trzydziestoletni Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Polskie brakteaty guziczkowe ok. 2 poł. XIII - 1 poł. XIV w. Order Orła Białego (III). Bony upamietniające plebiscyt z 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu. Nieznane monety śląskie. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004002
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 3

Wystąpienie prezesa PTN otwierające II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy. Nowi Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nowe materiały dotyczące mennicy Lwowskiej. Geneza zastępczych środków płatniczych w obozach jenieckich 1939 - 1945. II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004003
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 4

Okupacyjne monety Szweckie dla polskich Inflant. Dzieje srebrnej kopiejki 1535 - 1718. Krzyż i Medal Niepodległości (I). Przyczynek do dziejów polskiej inflacji. Monety księcia Siedmiogrodu i polskiego króla - elekta Stefana Batorego. Trzecia część XIII - wiecznego skarbu brakteatów guziczkowych z Radzanowa ! Klipy trojaków, po raz pierwszy na oryginalnych fotografiach . 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004004
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 1

Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (I). Krzyż i Medal Niepodległości (II). Pieniądz fałszywy. Niecodzienna wystawa! Rozstrzygnięcie konkursu BN za 1995 r. Plan emisji monet okolicznościowych w 1996 r. . Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000008567
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 2

Renovatio monetae. Nieznany dukat kurlandzki Jakuba Kettlera z 1662 r. Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (II). Krzyż i Medal Niepodległości (III). Rewolucja monetarna w USA? 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004005
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 3

Tytulatura śląska na monetach siedmiogrodzkich Gabryiela Bethlena. Czy w mennicy krakowskiej wybijano boratynki? Jak doszło do otwarcia mennicy warszawskiej w 1765 roku? 80- i 50-dukatówka Zygmunta III Wazy na aukcji w Nowym Jorku. XIX Konferencja Dyrektorów Mennic. III Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004006
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 4

Technika wybijania brakteatów. Dzieje srebrnej kopiejki 1535-1718 (II). Oznaczenia i drukarnie banknotów emisji 1 lipca 1948 (I). Nieznany talar gdański Jana Kazimierza. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego - dawniej i dziś - na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie". Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  0
gda000008568
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 1

Wspomnienie o Januszu Kurpiewskim. Mennica Legnicka w średniowieczu. Rekordowa aukcja. Próbna dwugroszówka Augusta III z 1762 r. Bony Torunia z września 1939 r. Order Niepokalanego Poczęcia NMP. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

7,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004007
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 2

Moneta miedziana w mennictwie. Monety miasta Lubina. Metody badania monet beznapisowych. Plany emisyjne Banku USA. Nieznany grosz Zygmunta III Wazy z 1597 roku. III Walny Zjazd Delegatów. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004008
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 3

Dzieje mennictwa cieszyńskiego. Metody fizykochemiczne w numizmatyce. Koronacje i koronatki wizerunków maryjnych w Polsce XVIII w. Pieniądz zastępczy Gryfowa Śląskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

15,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004009
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 4

Mennictwo biskupów wrocławskich i księstwa nyskiego biskupów wrocławskich. Próba grosza koronnego czy śląski krucierz Jana Kazimierza? Order Niedźwiedzia Smorgońskiego. Nowe odkrycia i uzupełnienia polskich bonów miejskich z lat 1939 - 1945. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

10,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004010
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 1

Pieniądz Lwówka Śląskiego. Dwie nieznane odmiany monet Rzeczypospolitej XVI - XVII w. Wincenty Trojanowski - medalier warszawski XIX/XX wieku. Pieniądz w manizmie i obrzędach magicznych. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004011
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 2

Znalezisko monet z terenu kościoła w Rumi. Pieniądz papierowy w Rosji w latach 1769 - 1917. Najstarszy na medalu widok Wrocławia z początku XVII stulecia. Jeszcze jeden nieznany błąd w inskrypcji półgrosza litewskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004012
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 3

Znaleziska monet we Włocławku i jego najbliższej okolicy. Nieznane bilety kasowe o nominale 5 złp z datą 1824 i okresy ich emisji. Emigracyjne spory o ordery. Falerystom pod dyskusję. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004013
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 4

Półgroszki litewskie Zygmunta II Augusta - nienotowane odmiany i błędy heraldyczne. "Wziąłem do rąk swych mynnice..." czyli krótka, lecz burzliwa historia mennicy lubelskiej 1595 - 1601. Pieniądz papierowy w Rosji w latach 1769 - 1917. Część II. Medalierskie i falerystyczne pamiątki 1966 roku we Włocławku. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  0
gda000004014
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 1

Ćwierćkopki litewskie Zygmunta II Augusta - co jest fałszerstwem a co oryginałem ?. Kufel z XVIII w. z Nieświeża z wlutowanymi monetami. Odznaki kadetów w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wojenna dyskusja polskiego złota. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004015
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 2

Tadeusz Kałkowski 1899 - 1979 w setną rocznicę urodzin. Wyjątki z pamiętnika Tadeusza Kałkowskiego. Działalność mennicy krakowskiej w latach 1507 - 1548. Przyczynek do wybicia medalu Miles Imperatori Jana Regulskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004016
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 3

Monety nyskie biskupów wrocławskich. Próba przeprowadzenia reformy monetarnej w 1919 r. Banknoty obiegowe oraz ich wzory. Moneta europejska w okresie II wojny światowej. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004017
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 4

Architektura na monetach Syrii w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego - pochodzenie i znaczenie symbolu. Obieg monetarny na Warmii i Mazurach. Odznaki konspiracji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004018
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 1

Mennica elbląska XIII - XVI wiek. Moneta europejska w okresie II wojny światowej (część II). Pociągi pancerne i wojska kolejowe w falerystyce polskiej. Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (XIX). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004019
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 2

"Orzeł w słońce patrzący " - przyczynek do symboliki polskiego orła białego. Monety obce bite dla ziem polskich XVI - XX w. Ordery wojskowe państw niemieckich do 1918 roku (część I). Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (XX). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004020
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 3

Polski zwierzyniec numizmatyczny Kozioł Odonica. Nowożytni fałszerze monet (część I). Symboliczne interpretacje herbów władców polskich na medalach XVI i XVII wieku. Polskie monety w okresie porozbiorowym 1810 - 1835. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004021
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2001 NR 2

Edward Soczewiński - Numizmatyka orientalna. Tomasz Panfil - Polski zwierzyniec numizmatyczny - smok. Jerzy Piniński - Monety krzyżackie. Krzysztof Filipow - Pieniądz zastępczy Suwalszczyzny i Białostoczyzny (2.poł. XIX - 1.poł. XX w. ). Krzysztof Szafran - Poznański urzędowy pieniądz zastępczy. Czesław Chmielecki - Moneta zastępcza majątku ziemskiego Mgowo. Czesław Chmielecki - Bon ze zjazdu Polaków z Ameryki w Toruniu. Michał Jaske - Nienotowana odmiana półgrosza świdnickiego. Bogumił Sikorski - Znaleziska monet zastępczych - część II. Recenzja, nowości wydawnicze. Wojciech Kicman - Oddział PTN w Pile. Z życia Towarzystwa. Pożegnania. Henryk Koitka (1929 - 2001) - Andrzej Leśniewski. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

12,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004022
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2001 NR 3

Witold Garbaczewski - Symbolika motywów architektonicznych na brakteatach polskich. Tomasz Panfil - Rara avis, czyli jeszcze o zwierzętach na monetach. Grzegorz Skąpski - Echa traktatu praskiego z 1549 r. w polskich źródłach numizmatycznych. Zygmunt K. Jagodziński - Pierwsze polskie pieniądze papierowe, sposoby zabezpieczenia oraz ich twórcy. Magdalena Karnicka, Śląskie medale lóż masońskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Adam Więcek - medal ku czci polskiego patrioty Franciszka Duchińskiego z Kijowa, orędownika wolnej Ukrainy. Zbigniew Puchalski - Unikatowe odznaczenia i odznaki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Lesław J. Welker, Orły konspiracji. Bogumił Sikorski - Znaleziska monet zastępczych - część III. Recenzja, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012187
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 1

Kilka słów od Komitetu Redakcyjnego. Katarzyna Kluska - Euro - nowa waluta obiegowa w strefie Unii Gospodarczej i Walutowej. Nowe polskie monety kolekcjonerskie. Marcin Grzymkowski - Żółw w numizmatyce. Piotr Hayder - Magiczny krąg (rytualna wymiana Kula na Wyspach Trobrianda). Janusz Adam Kujat - Zastępcze znaki płatnicze w powiecie świdnickim w latach 1914 - 1924 (Cz. II). Andrzej Musiał - Powstańcze pieniądze. Wpływ pieniądza zastępczego na losy III Powstania Śląskiego. Czesław Chmielecki - Bony dominialne Zarządu Dóbr Aleksandrowa pogranicznego Czesław Chmielecki - Ciekawy żeton z brodnickich zbiorów muzealnych. Czesław Chmielecki - Nieznane żetony płatnicze wodociągów miejskich Białegostoku i Płocka. Tadeusz Bohatyrewicz - Mało znane żetony kolejki wąskotorowej Mrągowo - Kostrzyn. Tadeusz Bohatyrewicz - Mało znany żeton z Rynu. Wiesław Kopicki - Co przedstawia plakieta V Walnego Zjazdu w Augustowie. Lesław J. Welker - Konspiracja w medalierstwie. Recenzja, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

12,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004023
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 2

Od Redakcji - Przeprosiny. Prośba do Czytelników Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zygmunt K. Jagodziński - Polskie papiery bankowe ze znakiami wodnymi "portretowymi" i ich historia. Marek Rutkowski - Bank Polski w okresie przełomu. Główna instytucja Królestwa Polskiego przed i po powstaniu listopadowym. Krzysztof Filipow - Barwa, herby i godła na odznakach Wojska Polskiego w DOK nr III - Grodno. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (część I). Jerzy Piniński - Piśmiennictwo numizmatyczne Józefa Jadkowskiego. Recenzje, noty wydawnicze. Wspomnienie - Adam Więcek 23.01.1923 - 7.06.2002. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

12,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004025
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 3

Tomasz Panfil - Znak Królestwa - rozważania nad istnieniem i formą najstarszej polskiej chorągwi w świetle źródeł numizmatycznych i narracyjnych. Stanisław Kubiak - Monety Króla Władysława Jagiełły. Robert Pieńkowski - Mennictwo Złotoryi w latach 1622 - 1623 na tle sytuacji monetarnej ziem Korony św. Wacława. Czesław Chmielecki - Nieznana odmiana trojaka Stanisława Augusta poniatowskiego z roku 1787 ? Tadeusz Bohatyrewicz - Próbna czy fałszywa 3-groszówka Wolnego Miasta Krakowa z 1835 r ?. Marek Rutkowski - Zadłużenie wewnętrzne Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego. Zygmunt K. Jagodziński - Ocalone od zapomnienia. Dawne technologie wytwarzania papieru bankowego. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony z Wielkopolski, Pomorza i Mazur (część II). Katarzyna Kluska - Pieniądz elektroniczny - elektroniczny surogat monet i banknotów. Czesław Chmielecki - Karty telefoniczne z błędami "numizmatycznymi". Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. reklama Wiadomości Numizmatycznych. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

12,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004027
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2003 NR 4

Edmund Kopicki - Monety Stanów i Ziemi Pruskiej 1454-1585 oraz monety inflanckie 1572-1573. Maciej Widawski - Typy i odmiany groszy gdańskich Zygmunta Augusta z 1557 roku. Magdalena Karnicka - Medale i plakiety z wrocławskimi zabytkami w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Andrzej Schidt - Mało znany medal gnieźnieński z początku XIX wieku. Marian Cieslak - Bony zastępcze Włocławka emitowane przez Komitet Obywatelski w 1914 roku. Beata Marcisz - Notgeldiana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tadeusz Bohatyrewicz - Znane i nieznane pieczęcie oraz herb miasta Lubin. Wojciech Mischke - Wokół kujawskiego znaleziska znaku pielgrzymiego św. Stanisława. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część V). Wojciech Kicman - Ordery prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z życia Towarzystwa. Pożegnania - Gabriela Sukiennik 1938-2003. Wydawnictwa ZG PTN, Prenumerata BN w 2004 roku. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012190
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 1

Edmund Kopicki - Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I. Dobrochna Gorlińska - Szkic o mennictwie Mieszka III Starego. Witold Borowski - nietypowy półgrosz koronny Władysława Jagiełły. Zbigniew Kiełb - Herby osobiste na monetach z czasów jagiellońskich. Artur Galas - Nieznane monety i żetony za Śląska. Czesław Chmielecki - Papierowy pieniądz zastępczy obozu jenieckiego toruńskiego poligonu. Jubileusz 80-lecia prof. Ryszarda Kiersnowskiego. Reprint pracy Moneta-świadek historii. Z życia Towarzystwa. Pro memoria. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012196
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 2

Edmund Kopicki - Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część II. Witold Garbaczewski - Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu. Andrij Kryżaniwskij - mennictwo halicko-ruskie Władysława Opolczyka. Artur Galas - "Sekretne znaki" na monetach zastępczych Lubania Śląskiego. Czesław Chmielecki - Papierowy pieniądz zastępczy obozu Zarządu Dóbr Aleksandrowa pogranicznego z roku 1914. Bogumił Sikorski - Nieznane, lub mało znane, śląskie monety zastępcze i żetony, część II. Zdzisław Czaplicki , Krzysztof Czaplicki - Zimowe igrzyska olimpijskie na monetach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kvetoslav Growka, Monety na mapie wrocławskiego biskupa Filipa Gottharda Schaffgotscha. Recenzje, nowości wydawnicze. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012197
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 3

Edmund Kopicki - Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część I. Ryszard Kiersnowski - Nauka i pasja. 150-lecie działalności numizmatyków polskich. Rafał Janke, 10 groszy z 1840 roku - oryginał czy falsyfikat - pytanie bez odpowiedzi. Andrzej Leśniewski - Pieniądz zastępczy Gniezna, część I. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część I. Kazimierz Grabiński - Jastrzębskie pamiątki dwudziestej piątej rocznicy Sierpnia roku 1980. Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny toruńskiej gminy żydowskiej z połowy XIX wieku. Lesław J. Welker - Odznaczenia w konspiracji 1939-1945. Recenzje, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry. Bardzo interesujące opracowanie groszy krakowskich Zygmunta Starego.

17,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012198
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2007 NR 1

Jerzy Piniński - Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925-7.07.2006). Jerzy Piniński - Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Kiersnowskim. Edmund Kopicki - Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część I). Piotr Jaworski - Skarb monet rzymskich z Ptolemais w Libii. Witold Borowski - Dwie nowe odmiany półgroszy koronnych Władysława Jagiełły. Czesław Chmielecki - Nieznana podskarbiówka z roku 1565. Wojciech Mirocha - Pamiątkowy "medal" Przysposobienia Wojskowego z Żywcu. Krzysztof Filipow - Order Świętego Stanisława. Wojciech Kicman - Order Krzyża Wojskowego. Bogumił Sikorski - Nieznane, lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część III. Recenzje, nowości wydawnicze. VII Międzynarodowa konferencja Numizmatyczna. Z życia Towarzystwa. Henryk Janocha - Pro memoria. Barbara Mielniczuk 29.11.1955-10.11.2006. Sprawozdania finansowe PTN za rok 2005. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012200
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2007 NR 4

Edmund Kopicki - Bezkrólewie 1632. Bartosz Awianowicz - Wybrane monety kommemoratywne i okolicznościowe od środkowej Republiki do Oktawiana Augusta. Borys Paszkiewicz - o jagiellońskich "denarach z kółkiem" i denarze Jana Olbrachta. Zbigniew Kiełb - Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII wieku (część I). Tomasz Struk - Moneta Crossene. Produkcja monet i banknotów w dziejach Krosna Odrzańskiego (część II). Wacław Kopicki - Rusyfikacja monet polskich w XIX w. Łukasz Gaszewski, Izabela Prokopczuk-Runowska - Nowe odznaczenia III RP. Czesław Chmielecki - medal toruńskich Zawodów Balonowych z 1939 r. Czesław Chmielecki - Oryginalana klipa z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny toruńskiego cechu kapeluszników. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, (część VI). Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012203
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 1

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część I). Walery Kostrzębski - Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich. Bartosz Awianowicz - Pieśń na stulecie Horacego a personifikacja na monetach Oktawiana Augusta. Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz - Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część I). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu województwa lubuskiego. Kazimierz Drożdż - Nieznana 6-krajcarówka śląska. Eugeniusz Kępiński - Chrzanów-nieznane bony Wienera. Angelika Dłuska - Monety zastępcze i żetony wschodniopruskiego majątku rodziny von Rose w Dohlau (Dylewo - woj. warmińsko-mazurskie). Artur Galas - Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część I). Wojciech Kicman - Muzeum Legii Honorowej w Paryżu. Pro memoria. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012205
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 2

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część II). Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz - Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część II). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Wielkopolski. Kazimierz lach - Świątynie Artemidy na monetach bitych w Azji Mniejszej w okresie rzymskim. Tomasz Rudnicki - Fałszerstwa szelągów Zakony Krzyżackiego. Witold Borowski - Fałszowanie grubszej monety koronnej za czasów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Artur Galas - Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część II). Krzysztof Filipow - "Bez atu" - medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012206
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 3

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część III). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kujaw i Ziemi Gostynińskiej. Witold Borowski - Półgrosz koronny Władysława Jagiełły z legendą otokową MONETA WLADISLAI. Dariusz Rop - Unikatowy szeląg Stefana Batorego z herbem Litwy, próba czy pomyłka ? Dariusz Ejzenhart - Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część I). Zbigniew Kiełb - Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII w. (część II). Czesław Chmielecki - Nieznany bon 5 markowy oflagu II C Woldenberg. Czesław Chmielecki - Gdański żeton żydowskiej kasy pożyczkowej. Wojciech Siwiak - Żetony DAG Fabrik Bromberg. Stanisław Skotny, Biżuteria patriotyczna stanu wojennego wykonana z monet - kilka refleksji. Witold Garbaczewski - Poznański medal na odrestaurowanie ratusza (23 sierpnia 1913 r.). Zbigniew Szczerbik - Jubileuszowe medale miasta Praszki. Wojciech Kicman - Ordery i odznaczenia Józefa Piłsudskiego. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część I). Recenzje, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012207
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 4

Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kielecczyzny i południowego Mazowsza. Dariusz Ejzenhart - Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część II). Piotr Czarnecki - Nowy wariant rewersu szóstaka Jana III Sobieskiego z mennicy krakowskiej. Tomasz Duchnowski - Wyobrażenia i legendy jako efekt przemian politycznych w Prusach od końca XVII do połowy XVIII w. (na podstawie znalezisk z okolic Reszla). Czesław Chmielecki - Pamiątkowy ryngraf kapitana Burzyńskiego z roku 1935. Czesław Chmielecki - Medal francuski Henryka Walezego. Czesław Chmielecki - odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II wojny światowej. Eugeniusz Kępiński - Chrzanów - bony Wiktora Bieleckiego. Witold Garbaczewski - Pieniądz zastępczy Koronowa nad Brdą (Crone a d. Brahe). Wojciech Kicman - Gen. Franciszek Wawrzyniec ps. "Zenon Trawiński", "Olsza". Wojciech Kicman - Artur Rubinstein i jego ordery. Jakub Maruszczak - Z historii polskiej falerystyki XX-lecia międzywojennego. Państwowa Odznaka Motorowa - projekt w trakcie realizacji. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część II). Tomas kleisner - Georg Hubner czy Georg Hautsch ? Pro memoria. Witold Garbaczewski - VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. Prenumerata BN w 2009 roku. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012208
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 1

Edward Soczewiński - Kilka rzadkich monet orientalnych. Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek - Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza . Piotr L. Czarnecki - Szóstaki krakowskie emisji 1659 roku. Analiza stylistyczna wraz z próbą zestawienia odmian (fragment opracowania). Tomasz Struk - Moneta zastępcza Paula Selera. Eugeniusz Kepiński - Chrzanów - bon Rubina Schnitzera. Jan Waluś, Konrad J. Waluś - Bony towarowe PSS "Zgoda" w Polsce. Konrad Waluś, Jan Waluś - Tatarski pułk ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza i jego pamiątkowe odznaki. Czesław Chmielecki - Pamiątkowy medal Bolonii nadawany żołnierzom polskim w roku 1945. Halina Młodecka - Wybrane problemy konserwacji srebrnych numizmatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Książki uzyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2009 roku. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry. Bardzo ważny, bogato ilustrowany artykuł o szóstakach Jana Kazimierza.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012210
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 3

Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk - Analiza XRF denarów Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka Bolesławowica w świetle wybranych monet z przełomu X i XI wieku (część II). Krzysztof Filipow, Stanisław Szukalski - zapomniany twórca polskich monet i medali. Wsiewoład A. Jurgenson, Igor W. Morozow - Pieniądz i system pieniężny na Białorusi (1918-2007), (część I). Marcin Markowski - Papierowe środki płatnicze z II RP autorstwa Wacława Borowskiego. Wojciech Siwiak - Nowe żetony D.A.G. Fabrik Bromberg. Recenzje, nowości wydawnicze. Pro memoria. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012211
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 4

Małgorzata Dziedzic - Etruskie aes grave. Tadeusz Szczurek - Koniec regionalizacji menniczej i początek "wiecznego" feniga w Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej. Najstarsze poglądy nauki niemieckiej o początku "wiecznego" feniga w Marchii Brandenburskiej. Wsiewoład A. Jurgenson, Igor W. Morozow - Pieniądz i system pieniężny na Białorusi (1918-2007), (część II). Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny stacji kolejowej Toruń Miasto. Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś - Odznaka Ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa 1920 roku. Bogumił Sikorski - Żetony rabatowe firmy Czaplińskiego w Krakowie. Marcin Markowski - Polskie banknoty socrealistyczne (część I). Z życia Towarzystwa. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012212
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI AUTORÓW ROCZNIKÓW 1995 - 2009 NR 297 - 356

Numizmatyka. Medalierstwo. Falerystyka. Sfragistyka i heraldyka. Osoby - (medalierzy, badacze, kolekcjonerzy). Kolekcje, Muzea, Galerie, Wystawy. Recenzje, informacje o wydawnictwach, polemiki. Ruch numizmatyczny. Konkursy. Spis autorów. 16,5 x 24 cm - 56 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012270
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1993 NR 1

Od redakcji. Aukcje. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. R. Buczak "Stany zachowania monet". J.Dutkowski "Podskarbiówki i ich emitenci". Katalog monet. J. Dutkowski "Mennica Malborska - cennik". Aukcje. Recenzje, znaleziska, noty. 21 x 29 cm - 32 strony. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004125
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1993 NR 3

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Mennictwo Pomorza Zachodniego. 2 Aukcja WCN. Podskarbiówki - liczmany szlachty polskiej. Medale - Zarys ogólny. O zbieraniu numizmatów. Polemiki. Obieg talarów w XVI Europie. Z historii Numizmatyki profesjonalnej. Park Jurajski. Najstarsze gdańskie banknoty. Katalog monet. Rarytasy - Znaleziska - Notki. Noty. Katalog Ortów Miejskich. Cennik banknotów polskich. 21 x 29 cm - 44 strony. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004127
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2/5

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Naśladownictwo w mennictwie europejskim. Serduszka. Tytulatura na monetach rzymskich. O Gdańskiej talarówce Jana Kazimierza. Monety Pomorza Wschodniego. Siódma aukcja WCN. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. Cennik monet kolekcjonerskich. Cennik monet pruskich. Aukcje, Noty, Recenzje. 21 x 29 cm - 52 strony. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004128
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4/7 WYDANIE SPECJALNE WIELKA ORKIESTRA

Katalog monet i medali aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niemieckie gedanianum. Katalog Monet Polskich. Konkurs "PN". Kupon do licytacji woreczków Numizmatycznych. Dawne gdańskie kolekcje. Monety w przysłowiach. Jubileusz F. Otto. Noty, recenzje, zapiski. Prenumerata PN. 21 x 29 cm - 44 strony. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004131
g_d_a
Liczba pozycji: 8426   Liczba stron: 169 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169