Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Banknoty Królestwa Kongresowego
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Banknoty Królestwa Kongresowego

(4)

* 35 * ZGDA00000314-022 * 20 gr - 186… - No * Jabł.A869x8 *

Blank

Prezentacja
gda000063988
g_d_a

* 55 EPQ * ZGDA00000314-021 * 15 kop - 1861 - No L * Jabł.307x1 *

Blank

Prezentacja
gda000063987
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000201-007 * 15 kop - 1861 - No L * Jabł.307x1 *

Blank

Prezentacja
gda000044173
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000201-008 * 5 kop - 1861 - No L * Jabł.306x1 *

Blank

Prezentacja
gda000044174
g_d_a
Liczba pozycji: 4   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1