Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Banknoty w/g katalogu Cz. Miłczaka II
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Banknoty w/g katalogu Cz. Miłczaka II

(664)
Mił.A9x2 (320)
Mił.A11ax1 (1)
Mił.A12bx2 (1)
Mił.A15x4 (1)
Mił.A16x6 (1)
Mił.13a (1)
Mił.15Wa1 (1)
Mił.15Wa2 (1)
Mił.25bx2 (1)
Mił.27Wc (1)
Mił.29g (2)
Mił.35Wb (1)
Mił.37Wb (1)
Mił.37Wc (1)
Mił.47Wd (2)
Mił.49x5 (1)
Mił.49p4 (1)
Mił.50Wd (1)
Mił.60Wb (1)
Mił.61w2 (1)
Mił.61Wc (1)
Mił.63Wa (3)
Mił.70x1 (2)
Mił.71p2 (1)
Mił.72x1 (3)
Mił.72x2 (1)
Mił.72p2 (2)
Mił.72p3 (1)
Mił.74p2 (1)
Mił.74p4 (3)
Mił.75x4 (1)
Mił.76x2 (1)
Mił.76x3 (1)
Mił.77px1 (1)
MIł.79p2 (1)
Mił.94bx2 (5)
Mił.95x2 (1)
Mił.95x4 (2)
Mił.95x5 (1)
Mił.97x1 (1)
Mił.98x2 (2)
Mił.102x2 (1)
Mił.113x2 (1)
Mił.114c (1)
Mił.115x1 (1)
Mił.121Wb (1)
Mił.122Wc (1)
Mił.122Wd (1)
Mił.124b (1)
Mił.126x1 (2)
Mił.128Wa (1)
Mił.131Wa (1)
Mił.133Wc (1)
Mił.133x2 (1)
Mił.136Wa (1)
Mił.136Wc (1)
Mił.137fx2 (2)
Mił.137fx3 (2)
Mił.137Wa (1)
Mił.137Wb (2)
Mił.137Wk (1)
Mił.138Wa (1)
Mił.138Wc (1)
Mił.138Wd (1)
Mił.139Wb (1)
Mił.139We (1)
Mił.139p2 (1)
Mił.139p3 (1)
Mił.139p4 (1)
Mił.140Wb (3)
Mił.140Wc (1)
Mił.140p1 (1)
Mił.140p2 (1)
Mił.142Wa (1)
Mił.142Wax2 (1)
Mił.142Wc (18)
Mił.142w1 (1)
Mił.142w2 (1)
Mił.143Wc (1)
Mił.144Wa (14)
Mił.144w2 (1)
Mił.145Wa (12)
Mił.146Wa (19)
Mił.146Wb (8)
Mił.147Wa (18)
Mił.148Wa (7)
Mił.149Wa (11)
Mił.150Wa (11)
Mił.152Wa (12)
Mił.157ax1 (53)
Mił.158Wa (4)
Mił.159Wa (4)
Mił.160Wa (3)
Mił.161Wa (4)
Mił.162x2 (1)
Mił.162x4 (1)
Mił.162Wa (6)
MIł.163Wa (9)
Mił.164ax1 (5)
Mił.164Wa (3)
Mił.165Wa (4)
Mił.166x1 (2)
Mił.169Wa (3)
Mił.170x1 (1)
Mił.170x2 (1)
Mił.171x1 (1)
Mił.171x2 (1)
Mił.174bx2 (1)
Mił.176w1 (1)
Mił.190Wa (6)
Mił.190Wb (3)
Mił.191Wa (16)
Mił.192Wa (8)
Mił.193Wa (6)
Mił.194Wa (4)
Mił.195Wa (4)
Mił.196Wa (14)
Mił.197Wa (7)
Mił.198aax2 (2)
Mił.198Wa (7)
Mił.199Wa (7)
Mił.200dx1 (1)
Mił.200Wa (5)
Mił.201xa (42)
Mił.202xa (31)
Mił.203xa (25)
Mił.204xa (20)
Mił.204xb (1)
Mił.205xa (15)
Mił.206xa (15)
Mił.207xa (6)
Mił.208xa (33)
Mił.210xa (11)
Mił.211xa (9)
Mił.212xa (3)
Mił.G13ax1 (1)
Mił.G41x1 (1)
Mił.KL1Wa (3)
Mił.KL2Wa (2)
Mił.KL3Wa (2)
Mił.KL4Wa (2)
Mił.KL5Wa (2)
Mił.KL6Wa (1)
Mił.B18bx1 (1)
Mił.B19bx1 (1)
Mił.B25Wa (1)
Mił.B26xw2 (2)
Mił.B27Wa (1)
Mił.B28bx1 (1)
Mił.B28Wa (1)
Mił.B33x1 (2)

* 58 * ZGDA00000286-001 * 10 gr - 13.08.1794 - * Mił.A9x2 *

Papier - warstwa z zabezpieczeniem

Prezentacja
gda000060335
g_d_a

* 63 NET * ZGDA00000107-005 * 4 złp - 13.08.1794 - ( I ) ( K ) * Mił.A11ax1 *

Odwrócony ozdobnik w narożniku

Prezentacja
gda000025696
g_d_a

* 12 * ZGDA00000187-004 * 1 talar - 01.12.1810 - Lit. A. No. 11687 * Mił.A12bx2 *

S.Osoliński - Piramowicz - ze stemplem

Prezentacja
gda000040322
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000346-001 * 5 zł - 1824 - * Mił.A15x4 *

Papier - ze znakiem wodnym - kreślony atramentem

Prezentacja
gda000065689
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000346-002 * 10 zł - 1824 - * Mił.A16x6 *

Papier - ze znakiem wodnym - WZÓR

Prezentacja
gda000065690
g_d_a

* 25 * ZGDA00000076-006 * 10 mkp - 09.12.1916 / 17 - A 3838357 * Mił.13a *

"Generał" - numeracja podwójna "Berlin III"

Prezentacja
gda000022901
g_d_a

* 2 * ZGDA00000409-003 * 100 mkp - 09.12.1916 / 17 - * Mił.15Wa1 *

"Generał" - Muster DRUCKPROBE - Awers

Prezentacja
gda000068037
g_d_a

* 2 * ZGDA00000409-004 * 100 mkp - 09.12.1916 / 17 - A 000000 * Mił.15Wa2 *

("Generał") - Muster DRUCKPROBE - Rewers

Prezentacja
gda000068038
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000403-001 * 10 mkp - 23.08.1919 - II Serja CU No 023186 * Mił.25bx2 *

Seria dwuliterowa - numerator typu 3 - brak przecinka

Prezentacja
gda000067831
g_d_a

* 25 * ZGDA00000307-023 * 100 mkp - 23.08.1919 - I SERJA C 428,829 * Mił.27Wc *

WZÓR - brak litery przed "SERJA" - nr bieżąca

Prezentacja
gda000063300
g_d_a

* 55 NET * ZGDA00000432-012 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA U No 035759 * Mił.29g *

"III" na początku - seria jednolit. - num. typu 8

Prezentacja
gda000068639
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000237-011 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA U No 214870 * Mił.29g *

"III" na początku - seria jednolit. - num. typu 8

Prezentacja
gda000054654
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000371-003 * 100 000 mkp - 30.08.1923 - A 0012345 A 6789000 * Mił.35Wb *

WZÓR - perforacja

Prezentacja
gda000066696
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000256-006 * 1 000 000 mkp - 30.08.1923 - K 012345 K 678900 * Mił.37Wb *

WZÓR - numeracja sześciocyfrowa - perforacja

Prezentacja
gda000057798
g_d_a

* 40 NET * ZGDA00000393-084 * 1 000 000 mkp - 30.08.1923 - A 0012345 A 6789000 * Mił.37Wc

WZÓR - numeracja siedmiocyfrowa - perforacja

Prezentacja
gda000067564
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000172-005 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 44 B 060,545 3344 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Prezentacja
gda000036889
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000172-006 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 46 B 061,313 3813 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Prezentacja
gda000036890
g_d_a

* 6 NET * ZGDA00000366-004 * 5 zł - ND (28.02.1919/1924) - * Mił.49x2 *

Tylko poddruk awersu i rewersu

Prezentacja
gda000066616
g_d_a

* PZ 64 * ZGDA00000418-001 * 5 zł - (28.02.1919) - * Mił.49p4 *

Próba portretu z dwóch pramatryc - główna + poddruk

Prezentacja
gda000068259
g_d_a

* 53 NET * ZGDA00000170-004 * 10 zł - 28.02.1919 - S.4.A. 031204 4478 * Mił.50Wd *

WZÓR - perforacja 9 mm

Prezentacja
gda000036579
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000078-008 * 2 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.60Wb *

WZÓR - perforacja

Prezentacja
gda000023138
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000078-007 * 5 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.61w2 *

WZÓR - perforacja - bez numeru wzoru

Prezentacja
gda000023137
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000393-085 * 5 zł - 01.05.1925 - ANo 1234567 ANo 8901234 290 * Mił.61Wc *

WZÓR - perforacja - duży numer wzoru

Prezentacja
gda000067565
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000255-006 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. I. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Prezentacja
gda000057372
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000255-007 * 5 zł - 02.01.1930 - Ser. CW. 3965786 * Mił.71b *

Seria dwuliterowa - litery 3 mm

Prezentacja
gda000057373
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000175-277 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. G. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Prezentacja
gda000040202
g_d_a

* 40 NET * ZGDA00000407-001 * 50 zł - 01.09.1929 - * Mił.70x2 *

Bez numeru i bez podpisów

Prezentacja
gda000067983
g_d_a

* 64 * ZGDA00000172-007 * 50 zł - 01.09.1929 - * Mił.70x1 *

Bez numeru i bez podpisów - perforacja

Prezentacja
gda000036891
g_d_a

* 53 * ZGDA00000418-002 * 5 zł - 02.01.1930 - * Mił.71p2 *

Próba brunatna - druk główny aw - papier bawełniany bez zn.w.

Prezentacja
gda000068260
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000093-023 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024157
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000091-015 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024436
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-011 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024932
g_d_a

* 30 NET * ZGDA00000403-003 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x2 *

Druk niedokończony - brak serii i numeru

Prezentacja
gda000067833
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000418-005 * 20 zł - (20.06.1931) - * Mił.72p2 *

Próba rw z nieukończonej pramatrycy warstwy czerwonej

Prezentacja
gda000068263
g_d_a

* 50 NET * ZGDA00000418-004 * 20 zł - (20.06.1931) - * Mił.72p2 *

Próba rw z nieukończonej pramatrycy warstwy czerwonej

Prezentacja
gda000068262
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000418-003 * 20 zł - (20.06.1931) - * Mił.72p3 *

Próba rw z pramatrycy warstwy niebieskiej

Prezentacja
gda000068261
g_d_a

* 45 * ZGDA00000409-005 * 100 zł - 09.11.1934 - * Mił.74p2 *

Próba farby - farba "ang"

Prezentacja
gda000068039
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000418-007 * 20 zł - (20.06.1931) - * Mił.72p4 *

Próba rw z pramatryc wszystkich warstw

Prezentacja
gda000068265
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000418-006 * 20 zł - (20.06.1931) - * Mił.72p4 *

Próba rw z pramatryc wszystkich warstw

Prezentacja
gda000068264
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000409-006 * 100 zł - 09.11.1934 - * Mił.74p4 *

Próba farby - farba zielona

Prezentacja
gda000068040
g_d_a

* 55 NET * ZGDA00000428-012 * 2 zł - (26.02.1936) - * Mił.75x4 *

Awers czysty

Prezentacja
gda000068540
g_d_a

* 25 * ZGDA00000340-001 * 20 zł - (11.11.1936) - * Mił.76x2 *

Druk niedokończony - tylko druk główny rewersu

Prezentacja
gda000065260
g_d_a

* 55 * ZGDA00000407-013 * 20 zł - (11.11.1936) - DD 0649167 * Mił.76x3 *

Druk niedokończony - brak druku głównego aw

Prezentacja
gda000067995
g_d_a

* 35 * ZGDA00000172-009 * 50 zł - (11.11.1936) - * Mił.77px1 *

Próba rw - zielona - papier bez znw - wąskie cięcie

Prezentacja
gda000036893
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000393-086 * 1 zł - (15.08.1939) - * Mił.79p2 *

Jednostronny druk rewersu - perforacja

Prezentacja
gda000067566
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000349-020 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. L. 2887791 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000065740
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000318-007 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. L. 1142390 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000064210
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000289-011 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. J 5546202 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000060372
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000289-010 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. J 5546203 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000060371
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000276-014 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. L. 2481887 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000059625
g_d_a
Liczba pozycji: 664   Liczba stron: 14 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14