Sortowanie 
Kategorie : Stare czasopisma / Old magazines / Alte Zeitungen > Rzeczpospolita
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Rzeczpospolita

(8)

S2-0599 RZECZPOSPOLITA - 27 MARCA 1945 NR 82 - POGRZEB ŻOŁNIERZY AL

Na pogrzebie bohaterów AL - Przemówienie Prezydenta Bieruta Mowa Naczelnego Dowódcy gen. Roli-Żymierskiego. Na przedmieściach Gdańska (walki). W oblężonym Gdańsku. Przyjąć repatriantów. Polski Związek Zachodni.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018943
g_d_a

S2-0600 RZECZPOSPOLITA - 28 MARCA 1945 NR 83 - ROSJANIE w GDYNI i w GDAŃSKU

Istotny sens reformy rolnej. Czerwona Armia w centrum Gdańska i Gdyni. Śmierć marszałka Szaposznikowa. Dwie manifestacje w Krakowie. Z sądu specjalnego (kara śmierci).

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000018944
g_d_a

S2-0601 RZECZPOSPOLITA - 29 MARCA 1945 NR 84 - WALKI w TRÓJMIEŚCIE

Umierać za Gdańsk. Gdynia wolna. Zachodnia część Gdańska zdobyta. Audiencja u Bieruta. Pod zielonym sztandarem - wywiad z Banczykiem. Kronika kulturalna ZSRR. Z frontu reformy rolnej. Dromadery Warszawy. Kara śmierci dla Niemca.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018945
g_d_a

S2-0602 RZECZPOSPOLITA - 30 MARCA 1945 NR 85 - ***

Usprawnić aparat aprowizacyjny. Wojska sowieckie na granicy Austrii. Oczyszczanie Gdańska. Benesz na Kremlu. Wybory w Finlandii. Traktory zaorzą i obsieją ziemię.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018946
g_d_a

S2-0603 RZECZPOSPOLITA - 8 KWIETNIA 1945 NR 92 - GDAŃSK - OSIEM STRON

Wracamy i zostaniemy (Gdańsk). Aby nie powtórzył się Gdańsk. Pierwsza pomoc UNRRA dla Polski. Migawki z Gdańska. Polscy rytownicy w Gdańsku. Jedna zima w Gdyni. "Nie ma Kaszeb bez Polonii..." Rozmowa o Gdańsku.

20,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018948
g_d_a

S2-0604 RZECZPOSPOLITA - 12 KWIETNIA 1945 NR 96 - OSÓBKA MORAWSKI do POLAKÓW w USA

Dla chleba. Wiedeń w przededniu upadku. Depesza Premiera Osóbki Morawskiego do polskich związków zawodowych w Ameryce. Ofensywa sprzymierzonych we Włoszech. Pismo francuskie o wojsku polskim. Gdynia. Prawda o ZSRR. Jak się uczą głuche dzieci.

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000018949
g_d_a

S2-0606 RZECZPOSPOLITA - 13 KWIETNIA 1945 NR 97 - WYWIAD z BIERUTEM

Czym są dla Polski Ziemie Zachodnie - wywiad z Bierutem. Zaludnimy Ziemie Zachodnie - wywiad z Osóbką-Morawskim. Zgon Prezydenta Roosevelta. Truman prezydentem. Apel Warszawy do Polaków za granicą. Z frontu reformy rolnej i siewu. Działalność PCK w Łodzi.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018951
g_d_a

S2-0607 RZECZPOSPOLITA - 16 KWIETNIA 1945 NR 100 - DZIĘKCZYNNA UCHWAŁA

Doniosłe uchwały łódzkich włókniarzy (tylko bohaterskiej postawie Armii Czerwonej zawdzięcza Polska...). Zebranie Czechosłowaków w Londynie. I za Gdańsk Niemcy zapłacą. Po zgonie Roosevelta. Naród "stu narodów" (ZSRR).

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018950
g_d_a
Liczba pozycji: 8   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1