Sortowanie 
Kategorie : Monety / Coins / Münzen > Literatura numizmatyczna / Coins: Books & Magazines > Czasopisma numizmatyczne > Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika g_d_a
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

(45)

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 4 1991

Miłosz Frąckowiak - Droga do niepodległości Polski w medalierstwie. Aleksander R. Kuźmin (jun.) Student Wydziału Historii UG - Zbroja płytowa stylu rzymskiego na wybranych monetach Zygmunta III.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009509
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 5 1991

Aleksander Kuźmin - Rodzaje krzyży na monetach. Romuald Włodarczak (Malbork) - Donatywa pięciodukatowa Jana III Sobieskiego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Miłosz Frąckowiak - Wystawy.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009510
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 11 1993

Franciszek Otto - Monety miasta Elbląga (część I). Małgorzata Gizińska - Dzieje zbiorów numizmatycznych w Elblągu. Wybitni numizmatycy elbląscy. (część I). Aleksander M. Kuźmin - Nowości wydawnicze. Henryk Kościński - Nowości Emisyjne NBP. Aleksander M. Kuźmin - Aukcje. Aleksander M. Kuźmin - Sprawozdanie ze Zjazdu PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009516
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 18 1994

Borys Paszkiewicz - Monety z badań archeologicznych w Chmielnie. P. Bohdanowicz - Ort Gdański z dwukrotnie poprawioną datą. J. Pieniążek - Fałszerski warsztat menniczy w Pucku. A. Kotecki - Jubileuszowe medale Polskiej Marynarki Wojennej. R. Włodarczak - Z życia Zamku Malborskiego. Wiadomości z kraju. Alemka - Wiadomości z kraju. Al. M. Kuźmin - Jubileusz profesora Franciszka Otto. Alemka i R.S. - Wystawy. M. Frąckowiak - Rejestr medali Gdańskich.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009740
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 20 1995

J. Tylicki - Nowa odmiana unikalnego szeląga gdańskiego Zygmunta Starego z 1549 roku. W. Nimirycz - Jeszcze w sprawie datowania szelągów Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1660-1661. P. Bohdanowicz, M. Mielewski - Odlewane falsyfikaty numizmatyczne. P. Bohdanowicz, A. M. Kuźmin - Dział Osobliwości. Dodatek do Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych . M. Gizińska, A. M. Kuźmin - Znaleziska. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich. Alemka - Z kraju. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009742
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 21 1995

Al. M. Kuźmin, P. Bohdanowicz - Kiedy powstały stemple do szeląga gdańskiego z datą 1549 i napisem "SIGIS.DEI.GRA.REX POLO". W. Niemirycz - Zespół boratynek w Muzeum w Pszasnyszu. Al. M. Kuźmin - Znaleziska. P. Bohdanowicz - Nowe falsyfikaty. P. Rogoziński - Fałszowanie pieniędzy w świetle polskiego prawa karnego. Al. M. Kuźmin - Sprawozdanie z II Zjazdu PTN. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich. P. Bohdanowicz - Z Trójmiasta. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN. P. Bohdanowicz - Próbne 2 złote z 1989 roku. Al. M. Kuźmin - Trojak Księstwa Warszawskiego z 1811 roku odbity na 3 krajcarach austriackich z 1800 roku.

4,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  0
gda000009743
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 25 1996

Helena. Dzienis - Książka Numizmatyczna XVI - XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. P. Bohdanowicz - O miedzianozłotych trojakach i ich mosiężnej imitacji. Aleksander M. Kuźmin - Gdyńskie żetony. Aleksander M. Kuźmin - Nieznany żeton?. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich (cd). Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN. P. Bohdanowcz - Szóstak koronny Zygmunta III z poprawionych błędem w legendzie. P. Bohdanowicz - Tymf Jana Kazimierza z błędem w oznaczeniu wartości. P. Bohdanowicz - Szóstak Jana Kazimierza z błędami w legendzie awersu. P. Bohdanowicz, Al. M. Kuźmin - Omyłkowa odmiana grosza koronnego Zygmunta III Wazy.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009746
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 26 1996

St. Bulkiewicz - Nieznana odznaka morska. P. Bohdanowicz - O nie publikowanym omyłkowym orcie koronnym z 1658 roku. O nieznanych powiązaniach znanych stempli, i jeszcze o tymfie z błędem "GOR". P. - Jarmark Dominikański. A. M. Kuźmin - Uwaga na fałszerstwa. H. Kościński - Numizmatyczne SKOK-i. Al. - Wystawa medali "Emisje własnej mennicy warszawskiej". Al. M. Kuźmin - Nieznany medal. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN. Al. M. Kuźmin - Uzupełnienia: poprawki (Tymf Jana Kazimierza z błędem w oznaczeniu wartości). P. Bohdanowcz - Szeląg litewski z przerobioną datą 1627/6.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009747
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 39 1999

B. Paszkiewicz - Kościół Św. Jana a Gdański rynek pieniężny. M. Frąckowiak - Odpowiedź na notatkę "Nieznana Odznaka". J. Medwid - Czesław Bijarski - Król francuskich fałszerzy banknotów. R. Sieradzki - Flotylla Pińska. M. Frąckowiak - Uzupełnienia rejestru medali gdańskich.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009755
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 40 1999

B. Paszkiewicz - Skarb srebrnych sztabek z Krant na Sambii. H. Kościński - Warto zapamiętać. H. Kościński - "Piaskowa Skała" monetą laureatką konkursu World Coins News. Pieniążek - Mały epizod z życia kolekcjonera. J. Medwid - Czesław Bojarski - Król francuskich fałszerzy banknotów (część II). Al. M. Kuźmin - Nowy interesujący miesięcznik "Odkrywca" Tajemnice... M. Frąckowiak - Uzupełnienia rejestru medali gdańskich. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009756
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 41 1999

J. strzałkowski - Unikalna odbitka w srebrze najpiękniejszego Polskiego "Numizmata" z 1614 roku i nowe spojrzenie na donatywy. St. Bulkiewicz - Nieznany nominał monetki Wojskowej w Gdyni. H. Kościński - Trefne dwusetki. Al. M. Kuźmin - Znaleziska. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich uzupełnienia (6). Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009837
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 42 2000

A. Musiałowski - Jeszcze o chronologii brakteatów gdańskich. Al. M. Kuźmin - Odznaka Macierzy Szkolnej w Gdańsku. E. Kopicki - Uwagi o Aukcji nr 1 Poznańskiego Domu Aukcyjnego. W. Niemirycz - Numizmaty dobrą lokatą. St. Bulkiewicz - odznaka ORP "Błyskawica". Al. M. Kuźmin - Festiwal Aukcji Numizmatycznych. Al. M. Kuźmin - Jubileusz Częstochowskiego Magazynu Numizmatycznego. Ameka - Pod żaglami. M. Frąckowiak - Uzupełnienie gdańskiego rejestru medali (7). Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009838
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 43 2000

B. Paszkiewicz - Krótki przegląd brakteatów krzyżackich. M. Frąckowiak - Gdańskie żetony żebraczy. J. Tylicki - Nieznany żeton XIX wiecznej Bydgoszczy. E. Kopicki - Nowości wydawnicze. Al. M. Kuźmin - Jubileusz 15-lecia czasopisma "Grosz". M. Frąckowiak - Ordery III Rzeczypospolitej Polskiej - wystawa. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich uzupełnienia (8).

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009839
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 44 2000

W. Niemirycz - Wspomnienia Warszawskiego Numizmatyka. Al. M. Kuźmin- Międzynarodowa Konferencja Naukowa. M. Frąckowiak - Medale niby te same a jednak inne. Alemka - Nowości wydawnicze. Al. M. Kuźmin - Geneza Herbu. M. Frąckowiak - Rejestr medali gdańskich uzupełnienia (9). Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009840
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 49 2001

Al.R i Al.M. Kuźminowie - Ciekawostka z mojego zbioru. Al. M. Kuźmin - Raz jeszcze o Heraldyce i Numizmatyce. Al. M. Kuźmin - Historia kołem się toczy. Al. M. Kuźmin - Nowości wydawnicze. Alemka - Dwuznaczna definicja. M. Frąckowiak - Uzupełnienie rejestru medali gdańskich. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009757
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 50 2002

Al. M. Kuźmin - Słów parę o GZN. W Kopicki - Co przedstawia Plakieta V Walnego Zjazdu. Alemka - 16 aukcja PTN. Komtur - Niepoważne refleksje. Al. M. Kuźmin - Grosze Zygmunta III z drobnymi odmianami interpunkcyjnymi. Al. M Kuźmin - O nie notowanych (?) monetach elbląskich. M. Frąckowiak - Medale stoczni gdańskiej. Alemka - Nowości wydawnicze. Alemka - Włochy: trefne dla numizmatyków. Aldek - Wystawy. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009519
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 71 2007

Artur Jezioro - Falsyfikat szóstaka malborskiego z 1599 roku. Aleksander M. Kuźmin - mało znany medal sopocki. Aleksander M. Kuźmin - Nowy żeton sopockiego Domu Zdrojowego Kurhanu. Czesław Chmielecki - Gdański żeton Żydowskiej Kasy Pożyczkowej. Czesław Chmielecki - Odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II Wojny Światowej. Arkadiusz Dymowski - Późnorzymskie solidy znalezione w okolicach Elbląga. Wojciech Niemirycz - Krzyżówki Ryksy. Andrzej Ziobroń - Merintibus - szczególnie zasłużony. Romuald L. Sieradzki - Uzupełnienie do artykułu o latarniach morskich z nr 70/2007. Aleksander M. Kuźmin - Plakietka Polskiej Armii Ludowej. Alemka - Nagroda Wojewody dla naszego członka. Alemka - Nowości wydawnicze.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009526
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 76 2008

Artur Jezioro - Falsyfikat 5 guldenów 1932 z Żurawiem. Zdzisław Skupień - Talary w Abisynii geneza pieniądza etiopskiego. Piotr L. Czarnecki - O królu Janie Kazimierzu i niektórych aspektach rzeczy menniczej za jego panowania rozważań kilka. Wojciech Niemirycz - Początki spółdzielczości wojskowej w Modlinie ...i Gdyni. Piotr L. Czarnecki - Ocena stanów zachowania numizmatów oraz stopnia rzadkości ich występowania, czyli o subiektywizmie i braku precyzji refleksji kilka. Aleksander M. Kuźmin - Wystawy. Aleksander M. Kuźmin - Żeton z serii "Herby Szlacheckie". Aleksander M. Kuźmin - Polemiki.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009759
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 77 2008

Mirosław Bartoszewicki - Z badań spółdzielni i monet Marynarki Wojennej. Artur Jezioro - Falsyfikat orta gdańskiego z 1924 roku. Artur Jezioro - Nowa odmiana 10 fenigów 1920 typu "duża cyfra". Aleksander M. Kuźmin - Aukcja. Andrzej Musiał - Wojenny epizod - czy współczesny przekręt ???. Aldek - Pięćdziesiąt pięć lat działalności i Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Alemka - Jubileusz 15-lecia Przeglądu Numizmatycznego. Aldek - Wystawy. Alemka - IV Ogólnopolskie Seminarium: "Medale na łamach regionalnych czasopism numizmatycznych". Aleksander M. Kuźmin - Jubileusz koła PTN w Pszczynie. Małgorzata Gizińska - Wystawa w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009528
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE ZESZYT DODATKOWY DO NR 75/2008 - GDYNIA CZERWIEC 2008

Cały numer poświęcony Medalom Kazimierza Białka.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012226
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 80 2009

Artur Jezioro - Ort gdański z literą A zamiast V. Aleksander M. Kuźmin - Ciekawa odmiana literowa grosza Zygmunta III. Małgorzata Gizińska - Międzymuzealne Kolegium Numizmatyczne. Miłosz Frąckowiak - Wystawa Oddziału Gdańskiego na Śląsku. Miłosz Frąckowiak - Uwagi do art z nr 79/2009 - "Breloczek 50-lecia Stoczni w Gdyni". Miłosz Frąckowiak - Echa IX Zjazdu delegatów PTN. Aleksander M. Kuźmin - Kolejny żeton reklamowo - promocyjny. Aleksander M. Kuźmin - Moje wędrówki po herbarzach. Alemka - Plakietka spływu po Wiśle?.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009530
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 81 2009

Szóstaki Kazimierzowskie II dekady panowania. Krótka wycieczka po mennicach koronnych.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000009531
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 82 2009

Szóstaki Kazimierzowskie II dekady panowania. Krótka wycieczka po mennicach koronnych (część II).

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009532
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 83 2009

Artur Jezioro - Falsyfikat grosza pruskiego 1543 r. Aleksander M. Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach (cz. I). Miłosz Frąckowiak - Wystawy przy współpracy z Oddziałem Okręgowym NBP. Mirosław Skibniewski - Wystawa medali upamiętniających Powstanie Warszawskie. Alemka - Wystawa: "65 rocznica Powstania warszawskiego". Miłosz Frąckowiak - Zapomniane medale słupskie. Aleksander M. Kuźmin - Jubileusz Lecha Kokocińskiego. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009533
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 84 2010

Artur Jezioro - Falsyfikat szóstaka malborskiego z 1600 r. Wojciech Niemirycz - Dziwny szóstak koronny Jana Kazimierza z 1657 roku. Artur Jezioro - Nienotowane żetony gdańskie. Aleksander M. Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach (cz.II). Miłosz Frąckowiak - Wystawa "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945". Rafał Dentyniecki - Recenzja katalogu "Medale Marynarki Wojennej" aut. B. Filipek i Zb. Otremba. Miłosz Frąckowiak - Setna rocznica wodowania szkolnej fregaty "Dar Pomorza". Aleksander M. Kuźmin - Kolejny żeton herbowy. Małgorzata Gizińska - Gipsowe odlewy Gemm w zbiorach Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009534
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 85 2010

Szóstaki Kazimierzowskie II dekady panowania, krótka wycieczka po mennicach koronnych (część III).

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009535
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 86 2010

Artur Jezioro - Nieznany żeton z Czerska. Miłosz Frąckowiak - Symbolami wydarzeń w stoczniach były nie tylko medale. Aleksander M. Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach. Miłosz Frąckowiak - Setna rocznica wodowania "Daru Pomorza" - ciąg dalszy. Redakcja - Sprostowanie do art. Rafała Detynieckiegoz 84 nr GZN. Wojciech Niemirycz - Najwyższa cena monety gdańskiej na 42 aukcji WCN. Małgorzata Gizińska - Wystawa w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu "Dary i zakupy". Aleksander M. Kuźmin - Wystawa medali marynistycznych w 90-lecie zaślubin Polski z morzem. Alemka - Z oddziału gdańskiego PTN. Alemka - Jubileusz 25-lecia "GROSZA".

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009536
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 87 2010

Artur Jezioro - Falsyfikat szóstaka malborkiego z 1601 roku. Arkadiusz Dymowski - Pierwsza moneta rzymska z Gdyni. Aleksander M. Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach. Alemka - Nowy medal Ligi Morskiej i Rzecznej. Zofia Januszkiewicz - Wystawa i Sesja Numizmatyczna "Monety okresu Bitwy Grunwaldzkiej". Aleksander M. Kuźmin - I Seminarium Numizmatyczne Mennicy Polskiej. Alemka - Zagadkowy medal - rzeźba. Alemka - Waria> Aleksander M. Kuźmin - Najdroższe monety 43 aukcji WCN (wybór). Alemka - Z oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009537
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 88 2010

Szóstaki Kazimierzowskie II dekady panowania, krótka wycieczka po mennicach koronnych (część IV).

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009538
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 89 2010

Aleksander M. Kuźmin - Gdański medal filatelistyczny. Aleksander M. Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach (cz.V)/ Miłosz Frąckowiak - Grunwald w Narodowym Banku Polskim. Miłosz Frąckowiak - Ktokolwiek widział ktokolwiek wie - Gdański medal Ligi Morskiej do rozpoznania. Aleksander M. Kuźmin - Zidentyfikowana statuetka... Miłosz Frąckowiak - Medal gdański z roku 1988 o trzech odmiennych rewersach. Aleksander M. Kuźmin - VI Seminarium Numizmatyczne w Praszce.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009539
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 91 2010

Przyczynek do dziejów odznakoznawstwa ligowego (c.d. z nr 90 GZN).

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009865
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 92 2010

Aleksander M. Kuźmin - Fałszerstwa. Milosz Frąckowiak - Toporek-symbol wodowania statku. Wojciech Niemirycz - O cenach monet... Małgorzata Gizińska - Zbiory medalierskie Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu. Rafał Detyniecki - Re: Medal gdański o trzech odmiennych rewersach. Aleksander M. Kuźmin - Marka narzędziowa Warsztatów Mar. Woj. Aleksander M. Kuźmin - Mało znany medal gdyński. Aleksander M. Kuźmin - 75 rocznica powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy. Mirosław Skibniewski - Wystawy. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN. Aleksander M. Kuźmin - II Seminarium Numizmatyczne Mennicy Polskiej. Aleksandra Szymańska - Bukowska - Alfons Klejna (1935 - 2010). Alemka - Żetony PKN ORLEN. Aleksander M. Kuźmin - Nierozpoznany medal - plakieta.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009866
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 93 2011

Marek Folwarniak - Gdańskie monety oblężnicze. Wojciech Niemirycz - Trojak Stefana Batorego z 1565 roku. Bogumił Filipek - Medal poświęcony Marii Hrabowskiej. Aleksander M. Kuźmin - Wystawa "Pomorska przygoda harcerska". Aleksander M. Kuźmin - Nierozpoznane medale. Aleksander M. Kuźmin - Raz jeszcze o mało znanym medalu gdańskim. Alemka - Z gdańskiego Oddziału PTN. Nasi partnerzy. Listy do redakcji.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009761
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 94 2011

Medale z pierwszym pełnomorskim statkiem zbudowanym w Polsce s/s "SOŁDEK".

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009540
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 95 2011

Marek Folwarniak - Monety z oblężenia Zamościa. zbb - Niebezpieczne fałszerstwa groszy Wacława II. Wojciech Niemirycz - Poszukiwany talar gdański Jana III Sobieskiego z 1685 roku. Rafał Detyniecki - Medale chopinowskie. Alemka, Aldek - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009762
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 96 2011

Dariusz Świsulski - Medale z Janem Heweliuszem. Aleksander M. Kuźmin - Herb Jana Heweliusza. Wojciech Niemirycz - Lekkie talary Zygmunta III. Miłosz Frąckowiak - Medale 50-lecia Centralnego Muzeum Morskiego. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN. Aleksander M. Kuźmin - Medal z wizerunkiem numizmatyka polskiego.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000009763
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 97 2011

Szóstaki Kazimierzowskie II dekady panowania - Krótka wycieczka po mennicach koronnych (Część 6).

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000009764
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 98 2011

Ślady gdańskich uroczystości ku czci Jana Heweliusza XVII-XXI w.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000012224
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 99 2011

Wojciech Niemirycz - Rzadki talar gdański Władysława IV z 1637 r. Dariusz Świsulski - Okolicznościowe 2 zł z Gdynią. Przemysław Ziemba - I Radomska Giełda Numizmatyczna "Monetarium". Miłosz Frąckowiak - Jeszcze jeden medal z s/s SOŁDEK. Redakcja - Żeton 2 Aukcji. Dariusz Świsulski - Jeszcze jeden medal z Janem Heweliuszem. Romuald Włodarczak - 50 lat Muzeum Zamkowego w Malborku. Aleksander M. Kuźmin - Wystawa na Zamku w Malborku "Srebra monetami inkrustowane". Redakcja - Nowe medale gdańskie. Aleksander M. Kuźmin - Prymitywne fałszerstwa brakteatów krzyżackich. Aleksander M. Kuźmin - Pozaekonomiczne funkcje monet. Redakcja - Pamiątka z wakacji. Redakcja - Medal z Kłajpedy. Alemka - Z oddziału Gdańskiego PTN.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000012227
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 100 2011

Medale Politechniki Gdańskiej.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012225
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 101 2011 - SPIS TREŚCI 1988 - 2011

Monety Starożytne. Monety Średniowieczne. Monety Nowożytne. Monety Współczesne. Osobliwości. Fałszerstwa. Banknoty. Pieniądz zastępczy i żetony. Medale i Odznaczenia. Znaleziska. Aukcje. Wystawy. Jubileusze. Osoby. Wspomnienia. Ogólne. Wydawnictwa - Nowości i Zapowiedzi. Z Oddziału Gdańskiego PTAIN (PTN). Zeszyty dodatkowe.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000015943
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 103 2012

Mirosław Skibniewski - Medale Powstania Warszawskiego. Alemka - Z Oddziału Gdańskiego PTN

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000015944
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 104 2012

Marek Folwarniak - 2 grosze próbne z 1923 roku. Piotr Kosanowski - Rzadki, złoty 10 dukatowy medal gdański Zygmunta III Wazy. Piotr Kosanowski - Numizmatyka okresu II RP nie "powiedziała jeszcze ostatniego słowa". Alemka - Gdyńskie Cegiełki. Dariusz Świsulski - Medal "Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989". Aldek - Przedstawiciel Zarządu OG PTN z wizytą w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Aldek - Medal i wystawa na jubileusz IX LO. Redakcja - Noworoczne spotkanie członków OG PTN. Redakcja - Zapowiedzi.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000015945
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 105 2012

Piotr Kosanowski - Okolicznościowe monety cara Mikołaja II. Aleksander M.Kuźmin - Notki heraldyczne. Aleksander M.Kuźmin - Zamek Królewski w Poznaniu. Dariusz Świsulski - Gdyńskie cegiełki - sztandar Solidarności. Dariusz Świsulski - Medal Wdzięczności z okazji XXX rocznicy Solidarności. Alemka - Z żałobnej karty. Piotr Kosanowski - Historia Pieniądza Polskiego ...Aukcjami pisana, Katalog Jubileuszowy Aukcji WCN nr 50. Alemka - Medal hetmana kolekcjonerów polskich. Alemka, Dariusz Świsulski - Z Oddziału Gdańskiego PTN.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000015946
g_d_a

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE NR 106 2012

Piotr Kosanowski - Orzeł w koronie na monecie z czasów PRL. Jarek Kustosz - Artiluki - trojaki z odległego południa. Aleksander M.Kuźmin - Numizmatycy polscy na medalach (cz.VI). Aleksander M.Kuźmin - Mało znany medal Gdyński. Aleksander M.Kuźmin - Medale, monety i żetony, obrazujące techniki mennicze. Piotr Kosanowski - Nowości wydanicze - "Katalog monet Białorusi". Dariusz Świsulski - Wycieczka do Warszawy członków OG PTN. Redakcja - Odczyt "Kobiety w medalierstwie". Redakcja - Identyfikacja żetonu.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000015947
g_d_a
Liczba pozycji: 45   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1