Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale > Aukcje numizmatyczne WDA i GDA > Aukcja 1 > Monety bizantyjskie
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika archiwum_wg
 

Monety bizantyjskie

(19)
Justynian Wielki 527-565 (1)
Justyn II 565-578 (3)
Maurycy Tyberiusz 582-602 (6)
Fokas 602-610 ne (1)
Herakliusz 610-641 ne (1)
Konstantyn Konstans 641-668 (2)
Emisje anonimowe (1)
Manuel Komnen 1143-1180 (2)
Cesarstwo Trapezundu - Manuel I 1238-1263 (1)
Gruzja - naśladownictwa Trapezundu (1)

A1-0041 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK XXXV (561/562 ne)

Follis ( 40 nummi ) - Rok XXXV ( 561/562 ne ). Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: DN IVSTINI - ANVS PP AV / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią litera Γ. Po bokach data pionowo: ANNO / X XX u. W odcinku oznaczenie mennicy: CON. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: trzecia. Sear 163 z grupy mniejszych follisów. Stan: 3+/3. Minimalne niedobicie na wypukłościach awersu, ciemna, dość gładka patyna. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004343
archiwum_wg

A1-0042 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK II II (568/569 ne)

Follis ( 40 nummi ) - Rok II II ( 568/569 ne ). Para cesarska na tronach, wokoło napis: DN IVSTI - NVS PP A / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią litera Є. Po bokach data pionowo: ANNO / II II. W odcinku oznaczenie mennicy: CON. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: piąta. Sear 360. Stan: 3+/3. Awers minimalnie niedobity, lecz twarze czytelne, piękna ciemnozielona gładka patyna. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004344
archiwum_wg

A1-0043 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK uI (570/571 ne)

Follis (40 nummi) - Rok uI (570/571 ne). Para cesarska na tronach, wokoło napis: DN IVSTI - NVS PP AVG / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią litera A. Po bokach data pionowo: ANNO / uI. W odcinku oznaczenie mennicy: NIKO. Mennica: Nikomedia. Oficyna: pierwsza. Sear 369, lecz notuje z datą w formie ۶. Stan: 2-/3+. Mocne wybicie z doskonałą czytelnością twarzy, ciemnobrązowa patyna z nieznacznymi nawarstwieniami. Bardzo dobra prezencja. Piękny follis.

Prezentacja
gda000004345
archiwum_wg

A1-0044 SOLID (BEZ DATY) OFICYNA Γ

Solid (bez daty) Oficyna Γ. Popiersie cesarza na wprost ze statuetką Wiktorii na globie, wokoło napis: DN I - VSTI - NVS PP AVG / Siedząca personifikacja Konstantynopola, wokolo napis: VICTORI - AAVGGGΓ (ostatnia litera jest oznaczeniem oficyny). W odcinku: CONOB. Sear 345. Stan: 2-. Częściowo połysk w tle, nieznaczne obcięcie na godzinie 2-3, lecz waga poprawna, staranne bicie. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004347
archiwum_wg

A1-0045 PÓŁFOLLIS (20 NUMMI) - Rok V (586/587 ne) NIKOMEDIA

Półfollis (20 nummi) - Rok V (586/587 ne). Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: DN mA - V TIb / duża litera K będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią literaA . Po bokach data pionowo: ANNO / u. Mennica: Nikomedia. Takie oznaczenie - bez znaku mennicy - stosowano także w Kyzykos i Konstantynopolu, lecz sądząc ze stylu ten egzemplarz pochodzi z Nikomedii. Oficyna: pierwsza. Sear 497...

Prezentacja
gda000004348
archiwum_wg

A1-0046 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK X (591/592 ne) NIKOMEDIA

Follis (40 nummi) - Rok X (591/592 ne). Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: DN m - AV TI / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią oznaczenie oficyny B . Po bokach data pionowo: ANNO / X. W odcinku znak mennicy: NIKO. Mennica: Nikomedia. Oficyna: druga. Sear 512. Stan: 2-/3+. Rewers trochę nierówno wybity, doskonała, gładka ciemnozielona patyna. Piękna prezencja, bardzo dobry portret. Efektowny follis, pięknie prezentujący się.

Prezentacja
gda000004371
archiwum_wg

A1-0047 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK XVI (597/598 ne) ANTIOCHIA / TEOPOLIS

Follis (40 nummi) - Rok XVI (597/598 ne) Popiersie cesarza w stroju konsularnym na wprost, wokoło napis: δN mAu TI - σ N P AuC / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią oznaczenie oficyny Γ. Po bokach data pionowo: ANNO / XuI. W odcinku oznaczenie mennicy: τHєuP. Mennica: Antiochia / Teopolis. Oficyna: trzecia. Sear 533. Stan: 3+. Bardzo równe i staranne wybicie, ciemnobrązowa patyna, miejscami ciemnozielone nawarstwienia. Bardzo dobra prezencja. W roku 526 Antiochię nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Pod gruzami budynków zginęły dziesiątki tysięcy mieszkańców. Po tym katakliźmie dla odwrócenia nieszczęścia zmieniono nazwę miasta na Teopolis - miasto Boga. Stąd na monetach znak mennicy τHєuP

Prezentacja
gda000004372
archiwum_wg

A1-0048 FOLLIS (40 NUMMI) - ROK XX (601/602 ne) ANTIOCHIA / TEOPOLIS

Follis ( 40 nummi ) - Rok XX ( 601/602 ne ). Popiersie cesarza w stroju konsularnym na wprost, wokoło napis: δN mAu TI - σ N P AuT / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią oznaczenie oficyny Γ. Po bokach data pionowo: ANNO / XX. W odcinku oznaczenie mennicy: τHєuP. Mennica: Antiochia / Teopolis. Oficyna: trzecia. Sear 533. Stan: 3. Równe i staranne wybicie, ciemnobrązowa patyna z piaskowymi i ciemnozielonymi nawarstwieniami. Dobra prezencja. W roku 526 Antiochię nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Pod gruzami budynków zginęły dziesiątki tysięcy mieszkańców. Po tym katakliźmie dla odwrócenia nieszczęścia zmieniono nazwę miasta na Teopolis - miasto Boga. Stąd na monetach znak mennicy τHєuP.

Prezentacja
gda000004373
archiwum_wg

A1-0049 PÓŁFOLLIS (20 NUMMI) - ROK VII (588/589 ne) ANTIOCHIA / TEOPOLIS

Półfollis (20 nummi) - Rok VII (588/589 ne). Popiersie cesarza w stroju konsularnym na wprost, wokoło napis: D mTIC - AIT PP AV / oznaczenie nominału XX, nad nim krzyż, pod nim ligatura PL (zbliżona kształtem do litery Q). Po bokach data pionowo: ANNO / uII. Mennica: Antiochia / Teopolis. Sear 534. Stan: 3. Dość równe i staranne wybicie, ciemnozielona trochę nierówna patyna. Bardzo dobra prezencja. Bardzo efektowny półfollis. Typ z łacińskim oznaczeniem nominału.

Prezentacja
gda000004374
archiwum_wg

A1-0050 PÓŁFOLLIS (20 NUMMI) - ROK X (591/592 ne) ANTIOCHIA / TEOPOLIS

Półfollis (20 nummi) - Rok X (591/592 ne) Popiersie cesarza w stroju konsularnym na wprost, wokoło napis: δN mAu T - I N P Au / duża litera K będąca oznaczeniem nominału, nad nią krzyż, pod nią litera R. Po bokach data pionowo: ANNO / X. Mennica: Antiochia / Teopolis. Sear 535. Stan: 3+/2. Bardzo równe i staranne wybicie, na przeważającej powierzchni piękna piaskowa patyna, a pod nią gładka, ciemnobrązowa. Piękna prezencja. Bardzo efektowny półfollis.

Prezentacja
gda000004375
archiwum_wg

A1-0051 SOLID OFICYNA Z

Solid Oficyna Z Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: δN FOCAS - PЄRPAVG / krzyż na stopniach, wokolo napis: VICTORIA AVGuZ (ostatnia litera jest oznaczeniem oficyny). W odcinku: CONOB. Sear 620. Stan: 2+. Połysk na całej powierzchni, staranne bicie. Piękna prezencja. Piękny egzemplarz!

Prezentacja
gda000004376
archiwum_wg

A1-0052 SOLID OFICYNA Є

Solid. Oficyna Є. Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: dN hЄRACLI - uS PP AV / krzyż na stopniach, wokolo napis: VICTORIA AVςuЄ (ostatnia litera jest oznaczeniem oficyny). W odcinku: CONOB. Sear 731. Stan: 2+. Połysk na całej powierzchni, staranne bicie. Piękna prezencja. Rzadszy typ solida z pojedynczym popiersiem na awersie - bez popiersia Herakliusza Konstantyna.

Prezentacja
gda000004377
archiwum_wg

A1-0053 SOLID OFICYNA Δ.

Solid Oficyna Δ. Popiersie cesarza na wprost, wokoło napis: δN CONSτAN - τINuS PP AVG / krzyż na stopniach, wokolo napis: VICTORIA AVGuΔ (ostatnia litera jest oznaczeniem oficyny). W odcinku: CONOB. Sear 938. Stan: 2-. Przewaga połysku w tle, lekki odskok stempla. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000004378
archiwum_wg

A1-0054 FOLLIS (40 NUMMI) BEZ DATY

Follis (40 nummi) - bez daty. Stojący Konstans trzyma krzyżem, obok Konstantyn IV trzymający glob / duża litera M będąca oznaczeniem nominału, nad nią monogram KTω, po bokach stojący Herakliusz i Tyberiusz. W odcinku oznaczenie mennicy SCL. Mennica: Syrakuzy na Sycylii. Sear 1110. Stan: 3-/3+. Czytelne twarze za wyjątkiem lekko niedobitej prawej postaci na rewersie, gładka ciemnobrązowa patyna. Bardzo dobra prezencja. Efektowny i dość rzadki follis.

Prezentacja
gda000004379
archiwum_wg

A1-0055 FOLLIS ANONIMOWY KLASY G - XI w.ne

Follis anonimowy klasy G - XI w.ne. Wizerunek Chrystusa Pantokratora, po bokach mało czytelne litery / popiersie Matki Boskiej, po bokach litery: MP - ΘV. Sear 1867. Stan: 3/3+. Dość staranne wybicie, ciemnozielona i ciemnoczerwona patyna, w zagłębieniach miejscami piaskowa. Dobra prezencja. Follisy klasy G są przydzielane zazwyczaj Konstantynowi IX ( 1042 - 1055 ne ) lub Romanowi IV ( 1068 - 1071 ne ).

Prezentacja
gda000004380
archiwum_wg

A1-0056 TETARTERON - BEZ DATY

Tetarteron - bez daty. Półpostać władcy, wokoło napis: MANHA - ΔЄCП / ozdobny krzyż na stopniach, po bokach litery: IC - XC Mennica: Tessalonika. Sear 1976. Stan: 3+/2-. Twarz czytelna, równe i mocne wybicie, ciemnozielona gładka patyna. Bardzo dobra prezencja. Niezbyt rzadka moneta, lecz ponadprzeciętny stan zachowania.

Prezentacja
gda000004381
archiwum_wg

A1-0057 PÓŁTETARTERON - BEZ DATY

Półtetarteron - bez daty Półpostać władcy. / Monogram władcy. Mennica: nieokreślona mennica na terenie Grecji. Sear 1979. Stan: 2-. Doskonała czytelność, ciemnozielona półmatowa patyna. Piękna prezencja. Wspaniały stan zachowania i jakość wybicia.

Prezentacja
gda000004382
archiwum_wg

A1-0058 ASPER (KOMNENIAT)

Asper (Komneniat). Stojący cesarz, trzymający labarum, po lewej i prawej stronie napis z góry na dół: MNΛ - O[KH] / stojący święty Eugeniusz trzymający krzyż, napis po lewej i prawej stronie z góry na dół:x [OAΓI] - ЄVΓЄNIO. Sear 2601. Stan: 3. Niewielkie niedobicia, ładny naturalny wygląd. W 1204 roku Konstantynopol został zajęty przez Krzyżowców IV krucjaty. Skutkiem tego było rozbicie Cesarstwa Bizantyjskiego...

Prezentacja
gda000004383
archiwum_wg

A1-0059 ASPER (KIRMANEULI) - XIII/XIV w.

Asper (Kirmaneuli) - XIII/XIV w. Stojący władca, po prawej stronie gwiazda Dawida, po lewej litera K / stojący św. Eugeniusz, po lewej niewyraźna litera A w kółku (znak skopiowany z monet Trapezuntu), po prawej pionowo fragment imienia: ГЄИО. Kapanadze (1955r.) 115. Stan: 3. Stosunkowo dobrze wybity, delikatna patyna, dobra prezencja. Bardzo charakterystyczną cechą naśladownictw gruzińskich jest gwiazda Dawida na awersie...

Prezentacja
gda000004384
archiwum_wg
Liczba pozycji: 19   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1