Sortowanie 
Kategorie : Monety / Coins / Münzen > Literatura numizmatyczna / Coins: Books & Magazines > Czasopisma numizmatyczne
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika g_d_a
 

Czasopisma numizmatyczne

(315)
Wiadomości Numizmatyczne (42)
Biuletyn Numizmatyczny (187)
Przegląd Numizmatyczny (34)
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne (45)
Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne (7)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 1-2

Ceny srebrnych monet polskich okresu międzywojennego - Jerzy Kordacki. Symbolika wyobrażeń monet Andegawenów w Polsce - Eugeniusz Mrowińki. Numizmatyczne pamiątki po Żydach polskich w zbiorach Ossolineum - Józef A. Szwagrzyk. Recenzje, sprawozdania, zapiski. M.Mixa, Starosti s papirovymi penezi CSR. M. Lipiński, Okolicznościowe i pamiątkowe monety srebrne współczesnej Austrii. Nowe reedycje z Lipska. Książki zapowiadane. Dwudziestolecie Mennicy Franklina. Notatki kolekcjonerskie. Listek klonowy na orcie gdańskim. Fałszywa półmarkówka Zakonu Inflanckiego. Nobel - moneta z platyny. Znana moneta łotewska. Monety dominialne Sielca. Ciąg dalszy śląskich żetonów. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Monety PRL z 1984 r. Kronika. Listy do redakcji. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  45
gda000004095
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 3-4

Pieniądz zastępczy opieki społecznej w Poznaniu. Cz. I - Zbigniew Bartkowiak. Lenne grosze i trojaki pruskie księcia Albrechta Hohenzollerna - Henryk Woźniak. Wrocławski pieniądz zastępczy w Cieplicach - Janusz Ptaszyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Dzienis, Katalog zbioru numizmatycznego Biblioteki Gdańskiej. J. Bajer, Kubanska platidla. J. Haskova..., Die Geschichte des Geldes auf dem Territorium der Tschechoslowakei . Lubelskie foldery wystawowe. Jeszcze o awersach i rewersach. Wokół systematyki pieniądza zastępczego. Skarb monet w Batorzu. Notatki kolekcjonerskie. Moneta żydowska. Nieznane odmiany szóstaków Jana Kazimierza. Czyżby nieznana odmiana trojaka Poznańskiego ?. Kto stemplował rosyjskie bankonoty. Nowy tysiącszylingowy banknot austriacki. Bony Niezabitowa. Bony Kcyni z okresu Powstania Wlkp. Miejski bon Cieszyna bez numeracji. Nieznany bon z Sosnowca. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Nieznane monety zastępcze polskiej Legii Oficerskiej. Polonijne monety zastępcze. Bony oszczędnościowe. Aluminiowa 10-złotówka. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  65
gda000004096
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 5-6

Dum spiro spero. O europejskich monetach oblężniczych uwag kilka - Andrzej Mikołajczyk. Pieniądz oblężonego w 1577 r. Gdańska - Marta Męclewska. Monety i medale związane z oblężeniem Strzałowa w 1628 r. - Genowefa Horoszko. Pieniądz w oblężeniu Koźla (1760 - 1761) - Antoni Kogut. Pod królewską gwarancją. Bony z oblężenia Kołobrzegu w 1807 r. Monety z oblężenia Zamościa w 1813 r. - Janusz Kurpiewski. Kto widział bony kostrzyńskie z 1758 r.? Recenzja, sprawozdanie, zapiski. J. Mękicki, Monety Rusi Czerwonej. W odpowiedzi na recenzję Katalogu monet polskich 1632 - 1648 (Władysław IV). 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  29
gda000004097
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 7-8

Pierwsze monety litewskie. Mennictwo litewskie 1569 - 1792. Moneta obojga narodów. Pieniądz na Litwie 1914 - 1940. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  19
gda000004098
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 9-10

Rodzinne koligacje i urzędowe protekcje. Wspomnienia Ruth Węsierskiej. Recenzje. Raduńskie rzadkości. Rarytasy, falsyfikaty, sprostowania. Batoriańskie rarytasy. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  16
gda000004099
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 11-12

Historia mennicza Rostocku I. Medal a nie moneta. Monety ze srebra krajowego. Pieniądz pogranicza. Monety obiegowe pod lupą. "Pamiątki wojenne". 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  20
gda000004100
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 1-4

Wyobrażenia heraldyczne na monetach, pieczęciach i medalach Piastów cieszyńskich. Historia mennicza Rostocku II. Banknoty Powstania Warszawskiego. Pieniądz papierowy Ukrainy 1917 - 1920. Nowe denary Włodywoja ?. Nieznany banknot gdański. Bibliografia pieniądza dominialnego. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004101
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 5-8

Wyobrażenia heraldyczne na monetach, pieczęciach i medalach Piastów cieszyńskich. Związek Numizmatyków Lwowskich. Znak swastyki na denarze Mieszka I. Portugały i kontakty portugalsko-polskie. Żeton Alżbiety z Bobolusk. Pieniądz zastępczy m. Poznania 1916 - 1923. Jeszcze o falerystyce. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000004102
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 9-12

O skarbie monet rzymskich z Połańca. Numizmatyczne odkrycia nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim. Krótka historia grosza praskiego. Monogram ks. Jakuba Kurlandzkiego. Numizmaty w szlacheckich skarbcach. Płatnicze żetony prądowe. Projekty monet z 1924 r. Żelazne 50-groszówki 1938. Litewskie monety Władysława Jagiełły. Telszewskie bony - odnalezione. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  14
gda000004103
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 1-3

Monety zaboru austriackiego i Wolnego Miasta Krakowa. Polityka Monetarna Prus wobec zajętych terenów Rzeczypospolitej w końcu XVIII i na początku XIX w. O liczmanach norymberskich i innych. Polskie srebro i złoto na aukcji w Bazylei. Rarytasy ze zbioru Antoniego Domaradzkiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000003984
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 4-6

Ogólna charakterystyka i systematyka pieniądza państw zaborczych i okupacyjnych. Monety Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego. Talar kłodzki na aukcji wiedeńskiej, przyczynek do losów zbioru numizmatycznego Śląskiego Muzeum Starożytności. Relikwiarz królowej Jadwigi na Wawelu. Konkurs dla Czytelników "Biuletynu Numizmatycznego". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  2
gda000003983
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 7-9

Mennica malborska. Charakterystyka emitentów papierów wartościowych w Polsce międzywojennej. Datowanie i określanie niektórych spornych minet średniowiecznych znajdywanych na Łotwie. Pieniądz w Afryce, cz.1. Złoty skarb z Piechowic k/Jeleniej Góry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 6 dostępnych:  5
gda000003985
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 10-12

Od marki PKKP do banknotów złotowych. Polskie państwowe papiery wartościowe okresu międzywojennego. Fałszywe monety polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pieniądz w Afryce, cz.2. Polak - twórcą banknotów Izraela, Argentyny, Brazylii, Wenezueli. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000008563
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 1-3

Grzywna w średniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi. Moneta Pruska w Gdańsku. Dlaczego za Zygmunta III podjęto bicie półtoraków? Mennictwo Papieskie. Rozstrzygnięcie konkursu "Rarytas z mojego zbioru". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

14,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000003986
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 4-6

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.1. O medalach za zasługi dla numizmatyki i archeologii polskiej. Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes. Żetony wodociągowe na ziemiach polskich. Monety olimpijskie antycznej Grecji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  13
gda000003987
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 7-12

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.2. Mennictwo śląskie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Znaki na rewersach denarów Mieszka I. Pamiątkowe monety Cesarstwa Rosyjskiego. 14 x 20 cm - 64 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  19
gda000003988
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 1-3

Monogramy władców na monetach polskich. Koronacyjne "numizmata" Stanisława Augusta. Polskie monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Jana Pawła II. Emisje pieniężne Rządu Tymczasowego w Rosji w 1917 r. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  15
gda000003989
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 4-6

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.1. Nazwy monet pruskich w Wielkopolsce. Dobry żart tymfa wart. Wspomnienia o znanych numizmatykach - kolekcjonerach ostatnich dziesięcioleci. Ekslibris numizmatyczny. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  84
gda000003990
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 7-9

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.2. Pieniądz w okupowanej Polsce w aspekcie prawa międzynarodowego. 70 lat Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Medale Mennicy Państwowej Stanów Zjednoczonych. 500-lecie suwerena. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  83
gda000003991
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 10-12

Produkcja banknotów przez Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Wojna obronna 1939 r. i okupacja w numizmatyce polskiej. Polska falerystyka w okresie II wojny światowej 1939 - 1945. żołnierzom polskim drugiej wojny światowej. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  45
gda000003992
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1990-1994 (NR 261-296)

Spis treści i autorów "Biuletynu Numizmatycznego" roczników 1990-1994 (nr 201-260). Zeszyt dodatkowy 1990. 14 x 20 cm - 32 strony. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000010289
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 1-3

Pieniądz papierowy rosyjskiego Dalekiego Wschodu w latach 1918 - 1922. Znaki pieniężne konsorcjum rosyjskich banków komercyjnych. Polski orzeł na holenderskiej monecie. Podwodne skarby mórz południowych. Fragment skarbu wczesnośredniowiecznych denarów czeskich w X w. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  32
gda000003978
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 4-6

Srebrny Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Szóstaki Jana Kazimierza bite w mennicy Lwowskiej w latach 1662 - 1663. Pierwsze polskie akcje. Monety z Madonną. Większe medale (rzecz o medalionach). Żetony kasyn gry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  49
gda000003979
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 7-12

Monety Chin do XIX w. Czyn numizmatyczny romantyków. Błędy na monetach na przykładzie mennictwa Zygmunta III. Polak twórcą papierów wartościowych Skonfederowanych Stanów Ameryki. Banknoty z nadrukami. 14 x 20 cm - 76 stron. Stan prawie idealny.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  19
gda000003977
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 1-3

Wojna polsko-radziecka 1919 - 1920. Rok 1920 w medalierstwie i sztuce polskiej. Odznaki falerystyczne z wojny 1920. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  36
gda000003980
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 4-6

Medale Księstwa Kurlandii i Semigalli. Monety z Chrystusem. Zarys historii Mennicy warszawskiej. Monety polskie na rynku amerykańskim. XXXVII Walne Zebranie Delegatów Oddziałów PTAiN - powstało Polskie Towarzystwo Numizmatyczne! 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  48
gda000003981
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 7-12

"Gnezdvn civitas" - najstarszym denarem Bolesława Chrobrego. Ordery i odznaczenia Litwy, Łotwy i Estonii. Jak powstał dolar i jego symbol. Wielka aukcja monet rosyjskich w Kalifornii. Orty Gdańskie Jana Kazimierza z 1650 roku. 14 x 20 cm - 68 stron. Stan prawie idealny.

3,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  52
gda000003982
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 1

Nie opisane monety próbne II Rzeczypospolitej. Pieniądz Ukrainy podczas I wojny światowej i później na tle stosunków polsko - ukraińskich. Daty na monetach. Nieznany portugał koronny Zygmunta III Wazy z 1614 r. Znalezisko brązowej monety Tyberiusza z hiszpańskiej mennicy Calagurris dokonane w Wołominie na Mazowszu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000003993
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 2

Order Virtuti Militari (I). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990. Amerykański rynek numizmatyczny w 1990 roku a monety polskie. Rzadkości monetarne spółdzielni wojskowych. Rozstrzygnięcie konkursu BN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000003994
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 3

Order Virtuti Militari (II). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (II). Monety polskie na światowych aukcjach (I). Radziecki pieniądz Spitsbergenu. Nowe pieniądze Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

4,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  31
gda000003995
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 4

Order Virtuti Militari (III). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (III). Monety polskie na światowych aukcjach (II). Środki płatnicze w komedii Fredry. Rewolucja 1978 roku i jej przejawy na banknotach Iranu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  8
gda000003996
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 2

500-lecie odkrycia Ameryki na monetach świata (I). Bony ze śląską tematyką plebiscytową i powstańczą (I). O medalach, monetach i odznaczeniach w Dziennikach Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Nowy Konkurs "Biuletynu Numizmatycznego" na najpiękniejszą polską monetę roku. Problemy kampanii sprawozdawczej w PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  23
gda000008564
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 4

Order Orła Białego i jego pierwszy historiograf. Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej. Bony miasta Lwowa z lat 1914-1919. Duże szelągi miedziane Jana Kazimierza z 1650. Zapomniane numizmaty. Medaliki religijne - tradycja i kult. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

10,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  3
gda000008565
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 1

Odznaki Litwy Środkowej. Medalierzy włoscy na dworze Zygmunta I Starego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (I). Emisje pieniężne Republik Czeskiej i Słowackiej w 1993 r. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (I). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  23
gda000003997
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2

Banknoty polskich powstań narodowych - postulaty badawcze. Aukcja kolekcji banknotów polskich Wacława Dąbrowskiego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (II). Znaki rozliczeniowe majątku Machcin. Obchody 200-lecia banknotu polskiego w oddziałach PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  19
gda000003998
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 3

Kształtowanie polskiego systemu pieniężnego po 11 listopada 1918 r. Skarb groszy, florenów i złotych ozdób ze Środy Śląskiej. Kontakty Karola Beyera z Juliuszem Iversenem. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (II). Odkryto pierwszą monetę Proculusa, rzymskiego cesarza - uzurpatora !. II Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  34
gda000003999
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4

O chronologii guziczkowych brakteatów gdańskich. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Jaka była naprawdę wielkość emisji banknotów kościuszkowskich z 1794 r. Order Orła Białego (I). Mennica Państwowa w nowym gmachu. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

7,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  6
gda000004000
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 1

Odmiany "piorunków" Kazimierza Jagielończyka. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Order Orła Białego (II). Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (IV). Nieznana sześciodukatówka legnicko - brzesko - wołowska z 1605 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina - wspólne dzieje pieniądza". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  22
gda000004001
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 2

Na trzydziestoletni Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Polskie brakteaty guziczkowe ok. 2 poł. XIII - 1 poł. XIV w. Order Orła Białego (III). Bony upamietniające plebiscyt z 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu. Nieznane monety śląskie. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  48
gda000004002
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 3

Wystąpienie prezesa PTN otwierające II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy. Nowi Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nowe materiały dotyczące mennicy Lwowskiej. Geneza zastępczych środków płatniczych w obozach jenieckich 1939 - 1945. II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  17
gda000004003
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 4

Okupacyjne monety Szweckie dla polskich Inflant. Dzieje srebrnej kopiejki 1535 - 1718. Krzyż i Medal Niepodległości (I). Przyczynek do dziejów polskiej inflacji. Monety księcia Siedmiogrodu i polskiego króla - elekta Stefana Batorego. Trzecia część XIII - wiecznego skarbu brakteatów guziczkowych z Radzanowa ! Klipy trojaków, po raz pierwszy na oryginalnych fotografiach . 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  33
gda000004004
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 1

Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (I). Krzyż i Medal Niepodległości (II). Pieniądz fałszywy. Niecodzienna wystawa! Rozstrzygnięcie konkursu BN za 1995 r. Plan emisji monet okolicznościowych w 1996 r. . Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  27
gda000008567
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 2

Renovatio monetae. Nieznany dukat kurlandzki Jakuba Kettlera z 1662 r. Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (II). Krzyż i Medal Niepodległości (III). Rewolucja monetarna w USA? 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004005
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 3

Tytulatura śląska na monetach siedmiogrodzkich Gabryiela Bethlena. Czy w mennicy krakowskiej wybijano boratynki? Jak doszło do otwarcia mennicy warszawskiej w 1765 roku? 80- i 50-dukatówka Zygmunta III Wazy na aukcji w Nowym Jorku. XIX Konferencja Dyrektorów Mennic. III Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  16
gda000004006
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 4

Technika wybijania brakteatów. Dzieje srebrnej kopiejki 1535-1718 (II). Oznaczenia i drukarnie banknotów emisji 1 lipca 1948 (I). Nieznany talar gdański Jana Kazimierza. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego - dawniej i dziś - na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie". Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  32
gda000008568
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 1

Wspomnienie o Januszu Kurpiewskim. Mennica Legnicka w średniowieczu. Rekordowa aukcja. Próbna dwugroszówka Augusta III z 1762 r. Bony Torunia z września 1939 r. Order Niepokalanego Poczęcia NMP. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

7,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  14
gda000004007
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 2

Moneta miedziana w mennictwie. Monety miasta Lubina. Metody badania monet beznapisowych. Plany emisyjne Banku USA. Nieznany grosz Zygmunta III Wazy z 1597 roku. III Walny Zjazd Delegatów. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  14
gda000004008
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 3

Dzieje mennictwa cieszyńskiego. Metody fizykochemiczne w numizmatyce. Koronacje i koronatki wizerunków maryjnych w Polsce XVIII w. Pieniądz zastępczy Gryfowa Śląskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

14,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004009
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 4

Mennictwo biskupów wrocławskich i księstwa nyskiego biskupów wrocławskich. Próba grosza koronnego czy śląski krucierz Jana Kazimierza? Order Niedźwiedzia Smorgońskiego. Nowe odkrycia i uzupełnienia polskich bonów miejskich z lat 1939 - 1945. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

9,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000004010
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 1

Pieniądz Lwówka Śląskiego. Dwie nieznane odmiany monet Rzeczypospolitej XVI - XVII w. Wincenty Trojanowski - medalier warszawski XIX/XX wieku. Pieniądz w manizmie i obrzędach magicznych. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  11
gda000004011
g_d_a
Liczba pozycji: 315   Liczba stron: 7 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7