Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Banknoty Jersey
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Banknoty Jersey

(7)

* 53 * ZGDA00000169-002 * 10 shillings - ND (1963) - B 771899 * Pick.je.7 *

Prezentacja
gda000036574
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000173-005 * 1 pound - ND (1983-1988) - NB 260448 * Pick.je.11b *

Leslie May

Prezentacja
gda000037178
g_d_a

* 30 EPQ * ZGDA00000181-002 * 10 shillings - ND (1963) - C 004039 * Pick.je.7 *

Prezentacja
gda000039613
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000204-009 * 10 shillings - ND (1963) - B 636203 * Pick.je.7 *

Prezentacja
gda000045648
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000207-002 * 1 pound - ND (2000) - ACC 000000 * Pick.je.26s *

SPECIMEN - Ian Black

Prezentacja
gda000046454
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000207-003 * 5 pounds - ND (2010) - AD 009081 * Pick.je.33a *

Ian Black

Prezentacja
gda000046455
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000207-004 * 10 pounds - ND (2010) - AD 004585 * Pick.je.34a *

Ian Black

Prezentacja
gda000046456
g_d_a
Liczba pozycji: 7   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1