Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Banknoty Jersey
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Banknoty Jersey

(3)

* 53 * ZGDA00000169-002 * 10 shillings - ND (1963) - B 771899 * Pick.je.7 *

Prezentacja
gda000036574
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000173-005 * 1 pound - ND (1983-1988) - NB 260448 * Pick.je.11b *

Leslie May

Prezentacja
gda000037178
g_d_a

* 30 EPQ * ZGDA00000181-002 * 10 shillings - ND (1963) - C 004039 * Pick.je.7 *

Prezentacja
gda000039613
g_d_a
Liczba pozycji: 3   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1