Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Banknoty w/g katalogu cz. Miłczaka II
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Banknoty w/g katalogu cz. Miłczaka II

(331)
Mił.A9x2 (319)
Mił.A11ax1 (1)
Mił.A12bx2 (1)
Mił.13a (1)
Mił.29g (1)
Mił.37Wb (1)
Mił.47Wd (2)
Mił.50Wd (1)
Mił.60Wb (1)
Mił.61w2 (1)
Mił.63Wa (3)
Mił.70x1 (1)
Mił.72x1 (3)
Mił.77px1 (1)
Mił.94bx2 (1)
Mił.97x1 (1)
Mił.114c (1)
Mił.115x1 (1)
Mił.126x1 (1)
Mił.131Wa (1)
Mił.133Wc (1)
Mił.136Wa (1)
Mił.142Wc (12)
Mił.142w1 (1)
Mił.142w2 (1)
Mił.143Wc (1)
Mił.144Wa (10)
Mił.144w2 (1)
Mił.145Wa (9)
Mił.146Wa (16)
Mił.146Wb (6)
Mił.147Wa (12)
Mił.148Wa (5)
Mił.149Wa (7)
Mił.150Wa (7)
Mił.152Wa (10)
Mił.157ax1 (13)
Mił.158Wa (2)
Mił.159Wa (4)
Mił.160Wa (3)
Mił.161Wa (3)
Mił.162x2 (1)
Mił.162Wa (5)
MIł.163Wa (7)
Mił.164ax1 (2)
Mił.164Wa (2)
Mił.165Wa (3)
Mił.166x1 (1)
Mił.169Wa (1)
Mił.170x1 (1)
Mił.171x1 (1)
Mił.176w1 (1)
Mił.190Wa (5)
Mił.190Wb (3)
Mił.191Wa (10)
Mił.192Wa (7)
Mił.193Wa (4)
Mił.194Wa (4)
Mił.195Wa (4)
Mił.196Wa (9)
Mił.197Wa (4)
Mił.198Wa (4)
Mił.199Wa (4)
Mił.200dx1 (1)
Mił.200Wa (2)
Mił.201xa (22)
Mił.202xa (24)
Mił.203xa (19)
Mił.204xa (11)
Mił.204xb (1)
Mił.205xa (3)
Mił.206xa (4)
Mił.G41x1 (1)
Mił.KL1Wa (2)
Mił.KL2Wa (1)
Mił.KL3Wa (1)
Mił.KL4Wa (1)
Mił.KL5Wa (1)
Mił.KL6Wa (1)
Mił.B18bx1 (1)
Mił.B19bx1 (1)
Mił.B28bx1 (1)
Mił.B33x1 (1)

* 63 NET * ZGDA00000107-005 * 4 złp - 13.08.1794 - ( I ) ( K ) * Mił.A11ax1 *

Odwrócony ozdobnik w narożniku

Prezentacja
gda000025696
g_d_a

* 12 * ZGDA00000187-004 * 1 talar - 01.12.1810 - Lit. A. No. 11687 * Mił.A12bx2 *

S.Osoliński - Piramowicz - ze stemplem

Prezentacja
gda000040322
g_d_a

* 25 * ZGDA00000076-006 * 10 mkp - 09.12.1916 / 17 - A 3838357 * Mił.13a *

"Generał" - numeracja podwójna "Berlin III"

Prezentacja
gda000022901
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000237-011 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA U No 214870 * Mił.29g *

"III" na początku - seria jednolit. - num. typu 8

Prezentacja
gda000054654
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000256-006 * 1 000 000 mkp - 30.08.1923 - K 012345 K 678900 * Mił.37Wb *

WZÓR - numeracja sześciocyfrowa - perforacja

Prezentacja
gda000057798
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000172-005 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 44 B 060,545 3344 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Prezentacja
gda000036889
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000172-006 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 46 B 061,313 3813 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Prezentacja
gda000036890
g_d_a

* 53 NET * ZGDA00000170-004 * 10 zł - 28.02.1919 - S.4.A. 031204 4478 * Mił.50Wd *

WZÓR - perforacja 9 mm

Prezentacja
gda000036579
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000078-008 * 2 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.60Wb *

WZÓR - perforacja

Prezentacja
gda000023138
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000078-007 * 5 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.61w2 *

WZÓR - perforacja - bez numeru wzoru

Prezentacja
gda000023137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000255-006 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. I. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Prezentacja
gda000057372
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000255-007 * 5 zł - 02.01.1930 - Ser. CW. 3965786 * Mił.71b *

Seria dwuliterowa - litery 3 mm

Prezentacja
gda000057373
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000175-277 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. G. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Prezentacja
gda000040202
g_d_a

* 64 * ZGDA00000172-007 * 50 zł - 01.09.1929 - * Mił.70x1 *

Bez numeru i bez podpisów - perforacja

Prezentacja
gda000036891
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000093-023 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024157
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000091-015 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024436
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-011 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Prezentacja
gda000024932
g_d_a

* 35 * ZGDA00000172-009 * 50 zł - (11.11.1936) - * Mił.77px1 *

Próba rw - zielona - papier bez znw - wąskie cięcie

Prezentacja
gda000036893
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000276-014 * 10 zł - 01.03.1940 - Ser. L. 2481887 * Mił.94bx2 *

Kropka po literze serii - odstęp mniejszy

Prezentacja
gda000059625
g_d_a

* 40 NET * ZGDA00000175-415 * 100 zł - 01.03.1940 - Ser. B 1050345 * Mił.97bx1 *

Falsyfikat ZWZ - stempel "Falsch"

Prezentacja
gda000041137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000279-003 * 5 zł - 1944 - xA 268198 * Mił.114c *

OBOWIĄZKOWE - mała i wielka litera - seria zastępcza

Prezentacja
gda000059563
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000172-013 * 10 zł - 1944 - * Mił.115x1 *

OBOWIĄZKOWE - bez numeracji

Prezentacja
gda000036895
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000200-003 * 10 zł - (15.05.1946) - * Mił.126x1 *

Druk niedokończony - na aw i rw tylko poddruk

Prezentacja
gda000043227
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000170-005 * 100 zł - 15.07.1947 - Ser. F 0000000 * Mił.131Wa *

Numeracja zerowa

Prezentacja
gda000036580
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000117-001 * 1 000 zł - 15.07.1947 - Ser. A 1234567 * Mił.133Wc *

SPECIMEN - numeracja kolejna

Prezentacja
gda000026753
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000100-027 * 10 zł - 01.07.1948 - D 0000000 * Mił.136Wax1 *

SPECIMEN - numeracja zerowa - perforacja

Prezentacja
gda000025134
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000270-011 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1983 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000058904
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000071-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1640 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000022341
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-075 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1917 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000022965
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000104-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1582 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000025204
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000125-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1246 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000027852
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000145-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1349 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000031956
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-002 * 500 zł - 16.12.1974 - A 0000000 No 0146 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000037095
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1668 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000037096
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000177-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1338 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000038299
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000180-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1407 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000039595
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1565 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000039661
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1921 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000040261
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000091-018 * 500 zł - 16.12.1974 - T 0000029 * Mił.142w1 *

WZÓR Jaroszewicza - seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000024439
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000091-019 * 500 zł - 16.12.1974 - AA 0000014 * Mił.142w2 *

WZÓR Jaroszewicza - seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000024440
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-005 * 100 zł - 15.01.1975 - A 0000000 No 0322 * * Mił.143Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Prezentacja
gda000037098
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000276-039 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0763 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000059651
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000256-012 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1795 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000057805
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000162-003 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1377 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000035494
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-084 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1585 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000022973
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-022 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1712 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000024941
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000079-226 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0107 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000025319
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-007 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0749 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000037100
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000177-002 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1302 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000038300
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000180-003 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1347 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Prezentacja
gda000039596
g_d_a
Liczba pozycji: 331   Liczba stron: 7 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7