Sortowanie 
Kategorie : Fotograding > Polskie banknoty kolekcjonerskie
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje wszystkich użytkowników
 

Polskie banknoty kolekcjonerskie

(56)
Mił.KL1 (10)
Mił.KL2 (4)
Mił.KL3 (4)
Mił.KL4 (3)
Mił.KL5 (7)
Mił.KL6 (19)
Mił.KL7 (8)
Mił.KL8 (2)

* 65 EPQ * ZGDA00000219-021 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0207103 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000050794
g_d_a

* 58 * ZGDA00000166-001 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0001261 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000036179
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000068-001 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0236809 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000021927
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000074-034 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 1298603 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000022630
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000074-087 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 1298604 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000022683
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-045 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0281073 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000040305
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-046 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0332837 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000040306
g_d_a

* 58 * ZGDA00000188-057 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0001392 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000040873
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000190-040 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 0348873 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000041284
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000175-452 * 50 zł - 16.10.2006 - JP 1105443 * Mił.KL1 *

Jan Paweł II

Prezentacja
gda000041883
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000166-002 * 10 zł - 04.06.2008 - ON 0000073 * Mił.KL2 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000036180
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000070-048 * 10 zł - 04.06.2008 - ON 0015965 * Mił.KL2 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000022147
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000070-049 * 10 zł - 04.06.2008 - ON 0015966 * Mił.KL2 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000022148
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-232 * 10 zł - 04.06.2008 - ON 0012885 * Mił.KL2 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039766
g_d_a

* 58 * ZGDA00000166-003 * 20 zł - 08.01.2009 - JS 0000054 * Mił.KL3 *

Juliusz Słowacki

Prezentacja
gda000036181
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-233 * 20 zł - 08.01.2009 - JS 0003809 * Mił.KL3 *

Juliusz Słowacki

Prezentacja
gda000039767
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000200-014 * 20 zł - 08.01.2009 - JS 0000991 * Mił.KL3 *

Juliusz Słowacki

Prezentacja
gda000043238
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000200-015 * 20 zł - 08.01.2009 - KS 0000993 * Mił.KL3 *

Juliusz Słowacki

Prezentacja
gda000043239
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000070-050 * 20 zł - 19.03.2010 - FC 0029983 * Mił.KL4 *

Fryderyk Chopin

Prezentacja
gda000022149
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000175-234 * 20 zł - 19.03.2010 - FC 0067204 * Mił.KL4 *

Fryderyk Chopin

Prezentacja
gda000039768
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000200-016 * 20 zł - 19.03.2009 - FC 0000089 * Mił.KL4 *

Fryderyk Chopin

Prezentacja
gda000043240
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000166-004 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0000819 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000036182
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000068-002 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0036381 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000021929
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000070-051 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0038524 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000022150
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000070-052 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0038525 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000022151
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000175-235 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0019423 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000039769
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000188-058 * 20 zł - 19.03.2010 - MS 0008231 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000040874
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000200-017 * 20 zł - 20.04.2011 - MS 0000530 * Mił.KL5 *

Maria Skłodowska-Curie

Prezentacja
gda000043241
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000219-022 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0021336 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000050795
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000126-005 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0003847 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000027863
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000170-013 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0046145 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000036588
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-038 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0002474 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039704
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-039 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0004159 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039705
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-040 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0012008 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039706
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000178-041 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0045530 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039707
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-042 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0045534 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039708
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-236 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0043209 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000039770
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000185-047 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0004145 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000040307
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000185-048 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0004149 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000040308
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000185-049 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0007911 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000040309
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000185-050 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0044254 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000040310
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000190-041 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0002475 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000041285
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000190-042 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0044243 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000041286
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000190-043 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0045532 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000041287
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000200-018 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0000491 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000043242
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000200-019 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0000492 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000043243
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000200-020 * 20 zł - 16.01.2014 - LP 0000493 * Mił.KL6 *

Józef Piłsudski

Prezentacja
gda000043244
g_d_a

* 58 * ZGDA00000219-023 * 20 zł - 28.01.2015 - JD 0006959 * Mił.KL7 *

Jan Długosz

Prezentacja
gda000050796
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000166-006 * 20 zł - 28.01.2015 - JD 0000064 * Mił.KL7 *

Jan Długosz

Prezentacja
gda000036184
g_d_a

* 58 * ZGDA00000166-005 * 20 zł - 28.01.2015 - JD 0000153 * Mił.KL7 *

Jan Długosz

Prezentacja
gda000036183
g_d_a
Liczba pozycji: 56   Liczba stron: 2 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2