Sortowanie 
Kategorie : Monety / Coins / Münzen > Literatura numizmatyczna / Coins: Books & Magazines > Czasopisma numizmatyczne > Biuletyn Numizmatyczny
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika g_d_a
 

Biuletyn Numizmatyczny

(187)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1965-1969 (NR 1-48)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1965-1969 (nr 1-48). Zeszyt dodatkowy grudzień 1970. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

2,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  56
gda000008584
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1970-1974 (NR 49-98)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1970-1974 (nr 49-98). Zeszyt dodatkowy kwiecień 1975. 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012214
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1980-1984 (NR 149-200)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1980-1984 (nr 149-200). Zeszyt dodatkowy 1984. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012215
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1965 NR 1 - HISTORYCZNY PIERWSZY NUMER

Pierwsza moneta Polska - Andrzej Piwowarczyk. Dwuchsetlecie Mennicy Stanisławowskiej - Władysław Terlecki. O kolekcjonerstwie odznaczeń - Andrzej Lipka. Londyński medal Kościuszki - Krzysztof Klinger. Polski pieniądz papierowy 1794 - 1948 - (k.j.k). Nieznany banknot z Dąbrowskim - Zygmunt Jakimowicz. Ceny naszych monet zagranicą - Anatol Gupieniec. Wystawa monet i banknotów PRL. Warto wiedzieć - Bolesław Minko. Kronika zagraniczna - Kronika warszawska. Adresy i terminy zebrań sekcji i kół numizmatycznych P.T.A. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

14,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004028
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 10-11

Zygmunt Zakrzewski (28.III.1867 - 11.III.1951) - Jadwiga Zakrzewska - Kleczkowska. Słownik monet polskich (II) - Jerzy Piniński. Kowsz monetowy ze skarbca wawelskiego - Stanisław Gibasiewicz. Jeszcze o fotografiach Beyera - Eugenia Triller. Propagandowa rola monet republiki rzymskiej - Stefan Skowronek. Denary bite w Budzie po bitwie pod Warną - Artur Pohl. Odznaczenia - próba definicji oraz usystematyzowanie pojęć - Andrzej Lipka. Medale za nienaganną służbę 1765 - 1965 - Marian Kowalski. Notatki inwentaryzacyjne - Andrzej Piwowarczyk, Janusz Ptaszyński, Małgorzata Piwowarczyk. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

13,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004032
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 13-14

ANKIETA - KONKURS. Denary Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana i Sieciecha - Jerzy Sosnowski. Słownik monet polskich (IV) - Jerzy Piniński. Uniwersał Zygmunta Augusta z r. 1567 - Ryszard Kiersnowski. Pieniądz zastępczy na wsi polskiej - Jacek Strzałkowski. Pierwsze banknoty Czechosłowacji - Julius V. Sem. Terminologia banknotów i bonów - Leszek Jakubowski. Norwid a medalierstwo - Leon Krzemieniecki. Kauri-Cypraea moneta - Emil Terlecki. Wspomnienia Profesora Gumowskiego - Andrzej Piwowarczyk. Notatki inwentaryzacyjne - Ludwik Siewierski, Jacek Strzałkowski. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012142
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 18

Order Sztandaru Pracy dla Mennicy Warszawskiej. Józef Litwin - Anatol Gupieniec. Z dziejów medalierstwa warszawskiego - Marian Kowalski. Wystawa monety greckiej w Krakowie - Maria Lemańska-Trepińska. Słownik monet polskich (V) - Jerzy Piniński. Czesko-polskie pamiątki numizmatyczne - Jaromir Kulas. Monety na ekslibrisach - Juliusz Mękicki. Ankieta - Konkurs.. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004033
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1968 NR 29

Nowe opracowanie monet polskich X/XI w. - Jerzy Piniński. Grosz praski - dolar średniowiecza - Janusz Kisielewski. Słownik monet polskich (X) - Aleksander Bolszyc. Plac Kercelego, PWB-7, "X" - Mieczysław Czerski. Dwa medale na cześć numizmatyków - Julia Mękicka. Ankieta - Konkurs (Znaleziska z woj. białostockiego). Notatki inwentaryzacyjne (Leon Rożdżyński, Henryk Niemczyk, Marian Kowalski). Kronika Zagraniczna - Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012102
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1968 NR 30

Kazimierz Stronczyński (1809-1896) - Stefan K. Kuczyński. Monety anachroniczne (I) - Marian Gumowski. Podskarbiówki - Janusz Ptaszyński. Zainteresowania medalierskie Stanisława Puscha - Adam Więcek. Okruchy numizmatyczne w dziełach literackich - Leon Krzemieniecki. Pojęcie jednostki pieniężnej - Zbigniew Żabiński. Korespondencja w sprawie obrotu numizmatami - Stanisław Gibasiewicz. Notatki inwentaryzacyjne (Medal Tytusa Działyńskiego, Odznaki sołeckie). Kronika Zagraniczna - Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012103
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1969 NR 46

Zmarł Profesor Józef Kostrzewski. Wyobrażenia bóstw na monetach rzymskich - Anna Szemiothowa. Słownik monet polskich (XV) - Talar - Jerzy Piniński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. D. I. Mosznjagin, A. B. Żukow, Monety stran zarubieżnoj Azji i Afryki XIX - XX w. 1967 - A. Szyszkin. E. I. Kuczerenko, D. I. Mosznjagin, Numismatika w szkole, 1968 - J. Sztetyłło. Kronika zagraniczna i krajowa. 14 x 20 cm - 24 strony. Stan dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012113
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1969 NR 47-48

Moje drogi do skarbów - Teofila Opozda. Jak nie znalazłem skarbu - Marek Konopka. Mennictwo wielkopolskie w XIII w. - Jerzy Piniński. Heraldyczne błędy w pieczęci krolowej Izabeli - Karol Szerląg. Kłopoty medalierskie Juliusza Słowackiego - Jacek Strzałkowski. Nowy medal elsnerowski - Korneliusz Pszczyński. W. Lesiuk - Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914-1924 - J. Sztetyłło. "Italia numismatica" 1969 - A. Krzyżanowska. Kronika zagraniczna i krajowa. 14 x 20 cm - 32 strony. Stan dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012114
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1972 NR 5-6

Moneta angielska w średniowieczu (część II). Od Edwarda III do Tudorów - Andrzej Mikołajczyk. Numizmaty w kolekcji Ludwika Gocla - Andrzej Sołtan. Ramowy cennik monet i banknotów polskich - Edmund Kopicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. R. Rulau, Allenstein - Marienwerder Note Catalog - Wiesław Lesiuk. Wojciech Jastrzębowski 1884 - 1963 - Stefan K. Kuczyński. "Italia Numismatica" 1970 i 1971 - Aleksandra Krzyżanowska. "Sovetskij Kolekcjoner" 1970 i 1971 - Janusz Kisielewski. "Italia Numismatica" 1970 i 1971 - Aleksandra Krzyżanowska . Varia . Notatki kolekcjonerskie. Kronika zagraniczna i Krajowa. Wykaz medali polskich wydanych w latach 1900 - 1939 (odc.XIII, 1930 - 1933) - Jacek Strzałkowski. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004035
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1972 NR 9

Moneta Anglii Stuartów (1603 - 1714) - Andrzej Mikołajczyk. Historia monet rosyjsko-pruskich - Anatol Gupieniec. Recenzje, sprawozdania, zapiski. III Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli - Stanisław Bulkiewicz. Nowe radzieckie wydawnictwa numizmatyczne - Tomasz Bylicki. Publikacje nadesłane. Pieczęć cechu piekarzy malborskich - Bogumił Trapp. Niezrealizowany projekt odznaki inwalidzkiej z 1939 r. - Marian Kowalski. Kronika zagraniczna i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004037
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1973 NR 1

Typy przedstawień ikonograficznych orła w numizmatyce polskiej - Henryk Andrulewicz. Lokalne emisje monet oraz zastępcze środki płatnicze w brytyjskich koloniach zachodnich i Ameryce Pn. w XVII - XVIII w. - Andrzej Mikołajczyk. Polskie zbiory na aukcjach zagranicznych - Jacek Strzałkowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski V.V. Zvaryc Numizmatycnij slovnik - B. Patryn. Istvan Szigeti, A Dunaj Allamok Penzrendszere Maria. Terezia fol Napjainkig - Mihaly Kupa. Daty na monetach rosyjskich - Tomasz Bylicki. Monety z XVI i XVII w. jako podkładki do obijania dachu - Wojciech Niemirycz. Kronika krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004043
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 1

Personifikacje pomyślności na monetach rzymskich - Barbara Lichocka. Jeszcze o herbie złożonym na pieczęci Adama St. Grabowskiego, biskupa warmińskiego - Stefan K. Kuczyński. Pieniądz zastępczy powiatu gostyńskiego emitowany w latach 1914 - 1920 - Piotr Bauer. Recenzje, sprawozdania, zapiski, "Polish Numismatic News" II/1973 - Małgorzata Pyrek. Nazwy dawnych monet zachowanych w przysłowiach polskich - Edmund Smulski. Czy trojak ryski Batorego ze zbiorów wileńskich jest falsyfikatem raguzańskim ? - Tadeusz Kałkowski. Porcelanowe monety miast polskich - Władysław Skrzęta. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000016046
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 2

Ludzie i monety. Szkice biograficzne z dziejów mennictwa polskiego I połowy XVI wieku. I.Kasper Ber - Andrzej Białkowski. Medale, ordery i żetony w zbiorach rodziny Kronenbergów - Małgorzata Dubrowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski St. Gibasiewicz, Mennica wschowska - Marta Męclewska. Medal na 85-lecie urodzin prof. Jana Hoplińskiego - Witold Korski. Znaleziska monet współczesnych - Andrzej Mikołajczyk, Tadeusz Szczurek. Nieznana XIX-wieczna moneta prywatna - Janusz Lewkowicz. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Adnotacja na stronie tytułowej, poza tym stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004045
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 3

Działanie prawa Kopernika-Greshama - Stanisław Kubiak. Stanisław Grzebski (1524 - 1570) - Czesław Horski. Żetony angielskie w wiekach XVII - XIX - Andrzej Mikołajczyk. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A. Fudalej, Pieczęcie księstwa głogowskiego i żagańskiego, Nowa Sól 1973 - Stefan K. Kuczyński. A.S. Mel'nikova, Tvardye den'gi, Moskva 1973 - Mieczysław Czerski. Papierowe znaki pieniężne spółdzielni wojskowych okresu międzywojennego (2) - Stanisław Bulkiewicz. Skarb monet z Lubomierza powiat Lwówek Śląski i sądowy epilog jego znalezienia - Michał Osuch. Kronika krajowa i zagraniczna. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000016047
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 4

Bilety Banku Polskiego. W pięćdziesięciolecie złotego - Zygmunt Karpiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski Z. Chodyła, Pożyczka Narodowa w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1972 - Stanisław Bulkiewicz. B. Sey Katalin, Gedai Istvan, Eremkincsek, Budapest 1972 - Andrzej Mikołajczyk. Coinage of the Americas, New York 1973 - Maria Kozakiewicz. Nowe odmiany boratynek Jana Kazimierza - Wojciech Niemirycz. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004046
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 5

Zygmunt Stary kawalerem Złotego Runa - Jerzy Gutkowski. Najważniejsze fakty z historii orderu Złotego Runa - Julia Mękicka. Zbiory numizmatyczne Muzeum Historycznego m. st. Warszawy - Małgorzata Dubrowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski "Głos Olesna" R. 1968 i 1969 - Antoni Wawoczyn. "Numismatik Yayinlari", 1973 - Andrzej Mikołajczyk. Potoczne i gwarowe nazwy pieniądza - Juliusz Mękicki. O "szóstakach" - Zbigniew Żabiński. Współczesne nazwy pieniądza - Edmund Smulski. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego. Cz. IV. - Wojciech Niemirycz . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004047
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 8

Henryk Mańkowski (1872 - 1924) - Julian Olejniczak. Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Prace A. Krzyżanowskiej o pieniądzu starożytnej Palestyny - Tadeusz. Szczurek. Józef Gosławski (1908 - 1963). Wystawa prac - J.O. Józef Stasiński. Medale i rzeźby - J.O. "Journal Europeen du Collectioneur d'Ordres et Decora tions" - T.R. Jeziorowski. XVII-wieczny kubek zdobiony monetami i medalem - Kazimierz Szuda. Srebrna puszka z XIX w. i zdobiące je numizmaty - Zbigniew Chodyła. Nieznany bony królestwa Polskiego w zbiorze poznańskim - Zbigniew Chodyła. Monety prywatne Henryka Mańkowskiego - Julin Olejniczak. Kaliskie monety, plakiety i odznaki - Wiktoria Kunicka. 14 x 20 cm - 24 strony. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000016048
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 9

Nieznany denar Władysława Łokietka? - Witold Korski. Hieronim Pinocci - mincerz i autor pism ekonomiczno-monetarnych - Wojciech Niemirycz. Pieniądz zastępczy Piły w latach 1916 - 1923 - Bogumił Sikorski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. J.J. Krasnodębski, International Numismatic Directory - Jacek Strzałkowski. "Kolekcjoner Polski" w 1973 i 1974 r. - Ludwik Hass. Co pisała prasa warszawska o numizmatyce w 1973 r. - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie Banknotów zastępczych Śląska 1914 - 1924 - ciąg dalszy (II) - Seweryn Knape. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000016049
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 10

Grawerzy świty księdza Michała Sołtyka - Jacek Strzałkowski. Nieznane bony kredytowe spółdzielni wojskowych - Mirosław Bartoszewicki. Recenzje: O. Flaemig, Monogramme auf Munze, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden - Tadeusz Szczurek. Cegiełki AL i GL na walkę zbrojną z okupantem - Mieczysław Czerski. Kronika, Wystawa Kolekcja monet i medali gen. J. Węsierskiego w MN w Warszawie - Małgorzata Pyrek. Sprawozdania z działalności Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN za rok 1973. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000016050
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 1

Prof. dr Marian Gumowski - wspomnienie pośmiertne. Henryk Walezy założycielem orderu Świętego Ducha - Julia Mękicka. Recenzje, sprawozdania, zapiski R. Petzold, Die Munzen und Geldscheine in den Gettos von Litzmannstadt und Theresienstadt - Stanisław Bulkiewicz. Polonika w niemieckojęzycznych czasopismach numizmatycznych. "Tajemniczy" skarb boratynek z Buska (?) - Wojciech Niemirycz. N. Dargent wykonawcą polskiego medalu z 1861 r. - Józef Dzikowski. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  3
gda000008517
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 2-3

Nasz jubileusz. Toast jubileuszowy - Ryszard Kiersnowski. Biuletyn - jaki był - Jerzy Piniński. Listy do redakcji. Moja przygoda z "setkami" - Anatol Gupieniec. Portret królewski na monecie polskiej (część I) - Liliana Gintowt-Dziewałtowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Mistrz Wincenty kontra tłumacze - Janusz Sztetyłło. Pokłosie roku kopernikowskiego - Marta Męclewska. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowej w Polsce okresu międzywojennego (V) - Wojciech Niemirycz. Monety PRL wybite w 1974 r. Wielki konkurs z nagrodami. Opowiadanie fantastyczno - numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

9,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  4
gda000008519
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 4

Portret królewski na monecie polskiej (część II) - Liliana Gintowt - Dziewałtowska. Spis papierowych i metalowych znaków pieniężnych getta łódzkiego 1940-1944 - Stanisław Bulkiewicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom 1, cz. 1 - Jadwiga Zakrzewska - Kleczkowska. G. Sukiennik, Monety cesarskiej mennicy w Aleksandrii w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Leon Krzemieniecki. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Ubiegłoroczne wystawy numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  2
gda000008521
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 5

Antyczne monety w znaleziskach nowożytnych - Andrzej Mikołajczyk. Nieznana pieczęć Stanisława Augusta? - Stefan K. Kuczyński. "Piękne Krążki" z Janowej Doliny - Mirosław Bartoszewicki . Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Trudy" Gosudarstviennogo Ermitaża, t.XII, Numizmatyka, z. 4 - Tadeusz Szczurek. E. Nohejlova-Pratova, Das Munzwesen Albrechts von Wallenstein - Julia Mękicka. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Ubiegłoroczne wystawy. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  3
gda000008524
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 6

Śląskie monety królów pruskich - Tomasz Bylicki. Sprawozdania, zapiski. Amerykańskie nowości wydawnicze. "Mobilizacyjne" asygnaty skarbowe - Jan Moczydłowski. Asygnaty "mobilizacyjne" - wykaz - Józef Ambrożkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Nieznana "monetka" Iwowska - Stanisław Bulkiewicz. Medal 50-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Zdzisław Żabiński. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  9
gda000004048
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 7

Monety z piasków Palmyry - Aleksandra Krzyżanowska. "Syberyjskie monety" Katarzyny II - Włodzimierz Bagieński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Numizmatyka i sfragistka" tom V, Kiev 1974 - Konstanty Prożogo. Józef Markiewicz i jego monety - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie. Zastępcza moneta prywatna Cieszowskiego z Odessy - Konstanty Prożogo. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  4
gda000008526
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 8

Inwentarze polskich znalezisk monetarnych - Stanisława Kubiak, Marta Męclewska, Andrzej Mikołajczyk. Monety branderbursko - pomorskie - Jerzy Piniński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. R.V. Sejn, J.P. Golovenko, Katalog ordenov i medalej Mongolskoj Narodnoj Respubliki 1924 - 1969 - Konstanty Prożogo Notatki kolekcjonerskie. Pieniądz zastępczy Piły w latach 1916 - 1923 (II) - Bogumił Sikorski. Uwaga - fałszerstwa! Nowe medale. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

3,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  21
gda000004049
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 9

Denary contra dirhemy - Stanisław Suchodolski. Polska moneta na Morawach w wiekach nowożytnych - Jaroslav Posvar. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W odpowiedzi na recenzję Katalogu podstawowych typów monet i banknotów Polski... tom I, cz. 1 - Edmund Kopicki. "Pogański" monety odkryte w XVII w. na Śląsku - Andrzej Mikołajczyk. Notatki kolekcjonerskie. Nieznana asygnata skarbu polskiego z 1918 roku - Henryk Niemczyk. Kronika XXIII Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Toruniu. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  5
gda000008528
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 10

Twórczość medalierska Antoniego Madeyskiego - Jacek Strzałkowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Mitteilungen der Osterreichischen Numismatischen Gesellschaft", t. XVII (1973 - 1974) - J.M. Adam Benedykt Jocher był numizmatykiem - Leon Różdżyński. Co pisała prasa warszawska o numizmatyce w 1974 roku - Mieczysław Czerski. Potoczne nazwy pieniędzy PRL - Edmund Smulski. Andrzej Schmidt, Stefan Lewandowski . Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Fraszki numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  1
gda000008530
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 1

Sirena rediviva. Z dziejów herbu Warszawy w latach I wojny światowej - Stefan K. Kuczyński. Bony miasta Gniezna z 1939 roku - Andrzej Schmidt. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Jorgen Steen Jensen, Numismatisk opslogsbog - Andrzej Mikołajczyk. Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e. - Leon Krzemieniecki. Heinz Dietzel. Die Munzen Europas 19. u. 20 Jahrhundert - Bogumił Sikorski. Komu opłaca się zbieranie jednocentówek - J. Maciaszek. Afera w mennicy Karlsruhe - M.M. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Uroczystości w Mennicy warszawskiej. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  4
gda000004050
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 2

Jak archeologia pomogła w odkryciu średniowiecznego skarbu monet - Tadeusz Szczurek. Czy skarb z Jedlinki odjechał czarną Wołgą? - Wojciech Niemirycz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Journal Europeen du Collectionneur d'Orders et Decorations", R. III, 1973 - T.R. Jeziorowski. Bilety skarbowe z lat 1945 - 1948 - Seweryn Knape. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Forum czytelników. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000004051
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 3

Kobieta na monetach starożytnych - Maria Kozakiewicz i Aleksandra Krzyżanowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A.Pohl, Tiroli tallerok 1482 - 1777 - A.M.. M. Misul, Le monete d'Italia - A.M.. Hans Meyer, Das Papiernotgeld von Schlesien 1914 - 1924 - Bogumił Sikorski. Rozmowa z wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego mgr. Gwidonem Ogryczakiem. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000004052
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 4

Magia i monety - Emanuela Nohejlova-Pratova. Emisje pieniężne Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z lat 1929 - 1939 - Mirosław Bartoszewicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Jean De May, European crown size and multiples, vol. I, Germany 1486 - 1599 - Bolesław Onak. B.R. Ronning, Norges mynter og penggesedller etter 1974 - Andrzej Mikołajczyk. Wystawa medali polskich w 1933 r. w Brukseli - Jacek Strzałkowski. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowej w Polsce okresu międzywojennego (VI) - Wojciech Niemirycz. Monety PRL wybite w 1975 r. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000004053
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 5

Od pięniędzy z muszli do książeczki czekowej - Juliusz E. Lips. Dwie pieczęcie opactwa cystersów w Krzeszowie - Karol Szerląg. Recenzje, sprawozdania, zapiski. G.A. Kolesnikov, A. M. Rozkov, Ordena i medali SSSR - Włodzimierz Bagieński . Jeszcze o francuskim orderze św. Ducha - Stanisław Gibasiewicz. Uwagi o monetach syberyjskich - Andrzej Białkowski. Notatki kolekcjonerskie. Znowu fałszywe monety gdańskie - Bolesław Onak. Seria Królewska medali PTAiN - Lech Kokociński. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004054
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 6

Rozwiązanie zagadki cystoforów małoazjatyckich - Aleksandra Krzyżanowska. Amulet żeglarski ze św. Jerzym - Hieronim Kaczmarek. Pieczęc Sejmu polskiego z 1831 roku - Stefan Krzysztof Kuczyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Józef Stasiński, Piastowie śląscy - Stanisław Gibasiewicz. Kadzielnica z Małogoszczy - Kazimierz Kozioł. Notatki kolekcjonerskie. Uwaga - kopie! Nowe monety i medale. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  8
gda000004055
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 7

Wielka Ankieta pt. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej. Zastosowanie układów krzyżowych w ogólnej klasyfikacji pieniądza polskiego - Edmund Kopicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Mikołaj Kotlar, Znaleziska monet z XIV-XVII w. na obszarze Ukraińskiej SSR. Materiały - Marta Męclewska. Stare monety wciąż młode. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze i lwowskich żetonach - Stanisław Bulkiewicz. O żetonie Cieszkowskiego i innych - Aleksander P. Szyszkin. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000004056
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 8

Młot, kowadło i prasa śrubowa. Technika mennicza na monetach i medalach - Helmut Casper. Recenzje, sprawozdania, zapiski. I.G. Spasskij, E.S. Scukina, Medali i monety petrovskogo vremeni - Bolesław Onak. "Geldgeschichtliche Nachrichten", R. X, 1975 - Janusz Maciaszek. Skarb monet z Góry Przemysła w Poznaniu - Hieronim Kaczmarek. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze o pieniądzu zastępczym Piły - Wolfgang Weidel. Znaki pieniężne Fabryki Sprawdzianów P.W.U. w Warszawie - Mirosław Bartoszewicki. Nowe medale poznańskie - Maria Stahr. Kronika. Spotkanie w Narodowym Banku Polskim - Mieczysław Czerski. Działalność Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN w 1974 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  5
gda000004057
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 9

Personifikacje Polski na medalach XVIII w. - Ewa Szemplińska-Ignaczak. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Edward Gorol - medale lekarskie i farmaceutyczne - Włodzimierz Bagieński. "Coins", t. 22, 1975 - Janusz Maciaszek. Informator dla siedemnastowiecznego podróżnika - Stanisław Gibasiewicz. Rozmowa z wicedyrektorem Skarbca Emisyjnego NBP mgr. Jerzym Bartkiewiczem. Notatki kolekcjonerskie. Bony obozu oficerskiego Oflag VII B w Eichstatt z 1939 roku - Stanisław Pokorski. Kronika. O wydawnictwach Komisji Numizmatycznej PTAiN - Marta Męclewska. Działalność Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN w 1975 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000004058
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 10

Siemiejnyj rubel - czyli familijna dziesięciozłotówka - Anatol Gupieniec. Odkrywam skarb - Tadeusz Grudziński Recenzje, sprawozdania, zapiski. [Kazimierz Kentel], Katalog wystawy Ordery, odznaczenia, medale i odznaki Wojska Polskiego 1918 - 1974 - Włodzimierz Bagieński. Nieznany medal Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego - Jacek Strzałkowski. Notatki kolekcjonerskie. Nieoficjalne bony Getta Łódzkiego - Włodzimierz Głuchowski. Kronika. Wielki Konkurs BN rozstrzygnięty ! XXIV Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Sieradzu. Terminarz zebrań Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  5
gda000004059
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 1

Amerykańska Legia Zasług (cz. I) - Tadeusz R. Jeziorowski. Krusenstjerna i Tobago - Aleksander P. Szyszkin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Manfred Mehl, Das Papiernotgeld von Ostpreussen, Westpreussen und Posen 1914 - 1923 - Bogumił Sikorski. Albert Pick, Deutsche Lander-und Piivatbanknote - Bogumił Sikorski. Nowości w bibliotece PTAiN w Warszawie. Warszawskie żetony kolekcjonerskie - Jan Moczydłowski. Kłopoty z terminologią medalograficzną - Stanisław Gibasiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Nowe medale polskie. Kronika. Karanie fałszerzy obiektów numizmatycznych w RFN. Wystawy numizmatyczne. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004060
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 2

Amerykańska Legia Zasług (cz. II) - Tadeusz R. Jeziorowski. Konserwacja oraz przechowywanie monet i banknotów - Czesław Hołub. Recenzje, sprawozdania, zapiski. V.V. Zvaric, Numiznaticeskij slovar - Eugeniusz Mrowiński. [Jadwiga Bartków-Domagała, Dorota Woźniak], Medale filatelistyczne. Katalog - Włodzimierz Bagieński. Żetony gazowni i tramwajów miejskich - Bogumił Sikorski. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w 1974 roku. Kronika. Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004061
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 3

Jak ratować skarby - Andrzej Grzymkowski. Macedońska tetradrachma - Mieczysław Korski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Numismatisches Nachrichtenblatt", rocznik 1975 - Janusz Maciaszek. "Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne" - M. M. O ilustrowaniu prac numizmatycznych - Eugeniusz Mrowiński. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w 1975 roku. Monety PRL wybite w 1976 r. Medale Melchiora Wańkowicza - Tadeusz Łaszkiewicz. Kronika. Przewodnik numizmatyczny po Norwegii - Andrzej Mikołajczyk. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004062
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 4

Rosyjskie zastępcze monety wojskowe z przełomu XIX i XX wieku - Mirosław Bartoszewicki, Aleksander P. Szyszkin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Walter Baum, Die Medaillen und Plakatten von Cirillo dell Antonio - Jaromir Kulas. Cz. Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975 - Andrzej Schmidt. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze. Varia. Dawne maszyny mennicze z muzeum w Stolbergu - Helmut Caspar. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego (VII) - Wojciech Niemirycz. Kronika. Forum czytelników. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012166
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 5

Cenny medal Stefana Batorego w Muzeum Poznańskim - Maria Stahr. Niezrealizowany projekt krzyża za powstanie wielkopolskie 1918/19 r. - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Coin World Almanac. A Handbook for Coin. Collectors - Marta Męclewska. Wydawnictwo Ernesta Battenberga w Monachium. Kilka uwag o studiach nad minetami koronnymi dynastii Jagiellonów - Stanisław Kubiak. Notatki kolekcjonerskie. Medale Muzeum Narodowego w Poznaniu - Maria Stahr. Kronika. Cenny dar Andrzeja Piękosia dla Muzeum Narodowego w warszawie. Propozycje Edwarda Gorola. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000004063
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 7

Wielka ankieta pt. NAJPIĘKNIEJSZE MONETY POLSKI LUDOWEJ zamknięta!. Barbarzyńcy z Luftwaffe - Czesław Horski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Fengler, G. Gierow, W. Unger, Transpress Lexikon - Numismatik - Stanisław Gibasiewicz. Monety w czasach Cervantesa - Jerzy Piniński. Notatki kolekcjonerskie. Polonika amerykańskie - Krzysztof M. Munnich. Bony wojenne w Inowrocławiu - Bogdan Patryn. Znaczek oszczędnościowy K.K.O. w Gdyni z 1939 r. - Jerzy Pieniążek. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w I półroczu 1976 roku. Wykaz monet PRL wybitych w I półroczu 1977 roku. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004064
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 8

Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Adam Łukaszewicz. Nowe Uchwały Rady Państwa o orderach i odznaczeniach - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Mitteilungen der Osterreichischen Numismatischen Gesellschaft" t. XIX, 1975 - 1976 - Janusz Maciaszek. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze - Konstanty Prożogo. O "złotych górskich" i o "czeskich" - Zbigniew Żabiński. Monety radzieckie - Władysław Piekarz. Notatki kolekcjonerskie. "Kazimierz Wielki" - Piąty medal w Serii Królewskiej PTAiN - Lech Kokociński. Złote monety Królestwa Polskiego na aukcji w Bazylei - Tomasz Bylicki. Wykaz monet PRL wybitych w I półroczu 1977 roku. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004065
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 9

Monety z dna morza. Numizmatyka podwodna w Danii i Norwegii - Andrzej Mikołajczyk. Order Konfederatów Barskich Kazimierza Pułaskiego - Marek Budziarek. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Marian Okulicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Józef Hlinka, Medailerstwo na Slovensku od 16. po zaciatok 20. starocia - Krzysztof Filipow. Dyskusja o cenach monet - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w Warszawie w II połowie 1976 r. - Aleksandra Kopydłowska. Kronika. W dziesięciolecie śmierci Władysława Terleckiego - Stanisław Suchodolski. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  9
gda000008546
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 10

Norymberskie i francuskie liczmany w Polsce - Andrzej Mikołajczyk. Narodowy Bank Polski i Wielka Ankieta - na pytania BN odpowiada mgr. Adam Czopko. Jeszcze o bonach ze Spółdzielni 44 pp w Równym - Mirosław Bartoszewicki. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. XXV Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Poznaniu - Gabriela Jeziorska. Włodzimierz Głuchowski (1904 - 1977). Wystawy numizmatyczne w 1977 r. Aktualności. Nowe fraszki numizmatyczne Edmunda Smulskiego. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000004066
g_d_a
Liczba pozycji: 187   Liczba stron: 4 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4