Sortowanie 
Kategorie : Wszystkie
Kategorie
Aukcje użytkownika g_d_a
 
Wszystkie (5098)
Banknoty / Papiergeld /
Paper money (18)
Stare czasopisma /
Old magazines /
Alte Zeitungen (96)
Monety / Coins / Münzen (908)
Prezentacje /
Not for sale (33)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (3960)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

* 50 EPQ * ZGDA00000076-087 * 1 000 zł - 02.07.1975 - N 6009206 * Mił.145a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000022976
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000084-014 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 2160473 * Mił.145a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000023341
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000079-235 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0032519 * Mił.145a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000025328
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000240-008 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AG 6833392 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000054968
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000219-002 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AM 8212470 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000050774
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000039-005 * 1 000 zł - 02.07.1975 - BF 8704751 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000018171
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000039-006 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AB 5745497 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000018172
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000045-126 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AZ 0950021 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000020220
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000060-012 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AF 3101476 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000021061
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000139-013 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AD 0056087 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000030757
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000145-003 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AB 5745461 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000031958
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000188-027 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AE 6758288 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000040843
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000175-350 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AD 0115191 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000041070
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000206-002 * 1 000 zł - 02.07.1975 - AN 1036323 * Mił.145b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000046346
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000219-003 * 100 zł - 17.05.1976 - AP 2355249 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000050775
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000167-001 * 100 zł - 17.05.1976 - AR 8850580 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000036187
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000161-007 * 100 zł - 17.05.1976 - BD 6920207 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000035528
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000087-007 * 100 zł - 17.05.1976 - BE 6899824 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000023453
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000104-004 * 100 zł - 17.05.1976 - DE 7681293 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000025207
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000114-009 * 100 zł - 17.05.1976 - BW 4367846 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000026314
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000114-010 * 100 zł - 17.05.1976 - EM 6473844 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000026315
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000128-005 * 100 zł - 17.05.1976 - EL 2686304 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000028257
g_d_a

* PZ 64 * ZGDA00000128-006 * 100 zł - 17.05.1976 - CU 2336439 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000028258
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000128-007 * 100 zł - 17.05.1976 - DY 3437067 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000028259
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000203-008 * 100 zł - 17.05.1976 - BA 7323869 * Mił.146 *

Prezentacja
gda000045028
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000240-010 * 200 zł - 25.05.1976 - N 0736157 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000054970
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000240-009 * 200 zł - 25.05.1976 - G 3927433 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000054969
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000227-007 * 200 zł - 25.05.1976 - T 7429343 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000052909
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000227-006 * 200 zł - 25.05.1976 - K 2380032 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000052908
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000060-032 * 200 zł - 25.05.1976 - A 5594041 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000021081
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-089 * 200 zł - 25.05.1976 - D 8214525 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000022978
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-090 * 200 zł - 25.05.1976 - H 6320603 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000023148
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000079-026 * 200 zł - 25.05.1976 - H 6320620 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000023284
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000105-011 * 200 zł - 25.05.1976 - D 8216886 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000025682
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000139-014 * 200 zł - 25.05.1976 - G 5651070 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000030758
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000142-019 * 200 zł - 25.05.1976 - B 9304685 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000032009
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-144 * 200 zł - 25.05.1976 - B 8538817 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000038239
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000185-006 * 200 zł - 25.05.1976 - H 6545647 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000040266
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-007 * 200 zł - 25.05.1976 - H 9032274 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000040267
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000175-441 * 200 zł - 25.05.1976 - H 6245538 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000041872
g_d_a

* 64 * ZGDA00000203-009 * 200 zł - 25.05.1976 - K 5561968 * Mił.147a *

Seria jednoliterowa

Prezentacja
gda000045029
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000227-008 * 200 zł - 25.05.1976 - AE 5904800 * Mił.147b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000052910
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000216-004 * 200 zł - 25.05.1976 - AH 8277307 * Mił.147b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000048890
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000060-033 * 200 zł - 25.05.1976 - AF 0400244 * Mił.147b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000021083
g_d_a

* 63 * ZGDA00000206-005 * 200 zł - 25.05.1976 - AF 1000443 * Mił.147b *

Seria dwuliterowa

Prezentacja
gda000046349
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000240-012 * 500 zł - 15.06.1976 - AP 6173243 * Mił.148 *

Prezentacja
gda000054972
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000240-011 * 500 zł - 15.06.1976 - AH 4222256 * Mił.148 *

Prezentacja
gda000054971
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000060-039 * 500 zł - 15.06.1976 - AK 6107853 * Mił.148 *

Prezentacja
gda000021090
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-442 * 500 zł - 15.06.1976 - AK 7349808 * Mił.148 *

Prezentacja
gda000041873
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000045-127 * 2 000 zł - 01.05.1977 - E 9469130 * Mił.149 *

Prezentacja
gda000020221
g_d_a
Liczba pozycji: 5098   Liczba stron: 102 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102